Kuulutus

              TUUSNIEMEN KUNTA   KUULUTUS  12.5.2022 Tekninen osasto Keskitie 22, 71200 TUUSNIEMI E-mail:...

Kuulutus, Pohjois-Savon ELY-keskus

Asia: Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut 27.4.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian ...

Tiedote 31.3.2022 kiinteistöinventoinnista

Kiinteistöinventointi   Tuusniemen kunta selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa Tuusniemen kunnan alueella (Pajumäki-Marjaharju ja Ohtaanniemi-Susijärvi)...

Kaavakuulutus

  Kaavakuulutus Tuusjärvi-Hiidenlahti Kaava-aineisto Tuusjärvi-Hiidenlahti

Kaavakuulutus 1.6.2021

  Kaavakuulutus PAJULAHTI, KARTTA, ASEMAKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET PAJULAHTI, ASEMAKAAVASELOSTUS PAJULAHTI, OAS TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS...