Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että myös lapsen mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Tuusniemellä varhaiskasvatusta järjestetään joko ryhmäperhepäivähoitokodeissa tai hoitajan kotona tapahtuvana hoitona. Ryhmäperhepäivähoitokodit sijaitsevat Tuusjärvellä ja kirkonkylällä.

Toimintaa ohjaa ja valvoo perhepäivähoidon ohjaaja.

Tuusniemen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodin ruokalista 2022

 

Varhaiskasvatuksen sähköinen järjestelmä Daisy.

Palvelu löytyy osoitteesta https://tuusniemi.daisynet.fi/eDaisy 

Huomioi, että Internet Explorer ei tue Daisy-sivustoja, joten kirjautuminen esim. Chromella

Huoltajien käytössä on kaksi eri Daisy -palvelua:

1. Viralliset varhaiskasvatuksen asiat eDaisyssä

https://tuusniemi.daisynet.fi/eDaisy 

  • hakemukset sekä varhaiskasvatukseen, että koululaisten aip-toimintaan
  • tuloselvitykset
  • irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Palvelussa on nähtävillä perhettä koskevat varhaiskasvatuksen päätökset
 

2. Päivittäinen DaisyFamily-palvelu

https://tuusniemi.daisyfamily.fi

  • hoitoaikojen ilmoittaminen
  • viestit, tiedotteet ja ilmoitukset
     

Sähköinen asiointi vaatii aina vahvan tunnistautumisen. DaisyFamilyssa voi huoltaja ensimmäisen tunnistautumisen jälkeen luoda itselleen salasanan.

DaisyFamilyn mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupoista (play-kauppa)

 

Lisätietoja: 040 7210695 

 

 

MUISTUTUS

Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus joko perhepäivähoidonohjaajalle tai sivistystoimenjohtajalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää/korjata asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai laadittu lomaketta käyttäen. Lomake löytyy kunnan nettisivuilta tai sen voi pyytää perhepäivähoidonohjaajalta. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa avustaa muistutuksen teossa.

Sosiaaliasiamies

Vastaus muistutukseen annetaan kirjallisena 1-4 viikon kuluessa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei poista asiakkaan oikeutta kannella asiasta varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille (Aluehallintovirasto, eduskunnan oikeusasiamies)

Muistutuslomake

 
Päivähoitotoimisto
Harjutie 3, 2. kerros, 71200 Tuusniemi
 
Perhepäivähoidon ohjaaja
040 7210 695

Ryhmäperhepäivähoitokodit

Neuvokas 1-3-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi
044 7671 319

Neuvokas 4-5-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi

0400 537 423

Koululaisten iltapäiväkerho (Hippukka)
Keskitie 32, 71200 Tuusniemi

044 720 9041

Lystikäs
Hoikantie 46, 71210 Tuusjärvi

0400 225 893