Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että myös lapsen mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Tuusniemellä varhaiskasvatusta järjestetään joko ryhmäperhepäivähoitokodeissa tai hoitajan kotona tapahtuvana hoitona. Ryhmäperhepäivähoitokodit sijaitsevat Tuusjärvellä ja kirkonkylällä.

Toimintaa ohjaa ja valvoo perhepäivähoidon ohjaaja.

Tuusniemen varhaiskasvatussuunnitelma

Päivähoitohakemus

Lasten päivähoidon maksut 2021

tuloselvitys

hakemus koululaisten ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Päiväkodin ruokalista 2021

 

MUISTUTUS

Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus joko perhepäivähoidonohjaajalle tai sivistystoimenjohtajalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää/korjata asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai laadittu lomaketta käyttäen. Lomake löytyy kunnan nettisivuilta tai sen voi pyytää perhepäivähoidonohjaajalta. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa avustaa muistutuksen teossa.

Sosiaaliasiamies

Vastaus muistutukseen annetaan kirjallisena 1-4 viikon kuluessa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei poista asiakkaan oikeutta kannella asiasta varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille (Aluehallintovirasto, eduskunnan oikeusasiamies)

Muistutuslomake

 
Päivähoitotoimisto
Harjutie 3, 2. kerros, 71200 Tuusniemi
 
Perhepäivähoidon ohjaaja
Johanna Joukanen-Miettinen
040 7210 695
johanna.joukanen-miettinen(at)tuusniemi.fi

Ryhmäperhepäivähoitokodit

Neuvokas 1-3-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi
044 7671 319

Neuvokas 4-5-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi

0400 537 423

Koululaisten iltapäiväkerho (Hippukka)
Keskitie 32, 71200 Tuusniemi

044 720 9041

Lystikäs
Hoikantie 46, 71210 Tuusjärvi

0400 225 893