Lomakkeet

 

Kulttuuri- ja vapaa-aika

* järjestöjen avustushakemus (sähköinen lomake)

* kesätyöharjoittelulomake (sähköinen lomake)

 

Päivähoito

* päivähoitohakemus

* tuloselvitys

* hakemus koululaisten ja esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

* muistutuslomake

 

 Sivistys

* koulunkäyntioikeus vieraaseen koulupiiriin

* kouluhuoneiston käyttöhakemus

 

Sosiaali

Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Omaishoidontukihakemus (sähköinen lomake)

Omaishoidonhakemus (lapset, kehitysvammaiset)

* Ilmoitus perhehoidon toteutumisesta

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT, ASIAKASOHJE

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT, ASIAKASOHJE

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

LÄÄKÄRINLAUSUNTO KULJETUSPALVELUA VARTEN

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tuntilistojen palautus- ja palkanmaksupäivät 2021:

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TUNTILISTOJEN PALAUTUS - JA PALKANMAKSUPÄIVÄT v.2021

HENKILÖKOHTAISEN AVUN VAMMAISPALVELUHAKEMUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN LOMAUTUSILMOITUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖSOPIMUS

TYÖVUOROTAULUKKO HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

ILMOITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ Henkilökohtainen avustaja

VALTAKIRJA

VAROITUS

Asumishakemus palvelukeskukselle

 

Asuminen

* vuokra-asuntohakemus (sähköinen lomake)

 

Yksityistie

* Yksityistieavustus (sähköinen lomake)

 

Rakennusvalvonta

Toimenpideilmoituksen laatimisohjeet
Täytettävä hakemus / ilmoituslomake
Naapurien kuuleminen lupahakemuksesta
Selvitys jätevesien käsittelystä
Vastaavan työnjohtajan hakemus

RH1- rakennushankeilmoitus ja RH3-rakennushankeilmoituksen korjaus (ovat samalla lomakkeella)

RH2- huoneistotiedot ja RH4-huoneistotietojen korjaus (ovat samalla lomakkeella)

RH5- rakennusvaiheilmoitus

RK9 - ilmoitus rakennuksen poistumasta

 

Hoida rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka.

 

Vesi ja viemäri

Vesi-ja viemäriliittymäsopimuksen siirto -lomake

 

Lisää lomakkeita löytyy suomi.fi -portaalista.