Jätehuolto

 

Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa kuntien omistama palveluyhtiö, Jätekukko Oy. Toiminta-alueeseen kuuluu 15 kuntaa ja 215 000 asukasta.

Jätekukko tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Kattaviin palveluihin kuuluvat jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta, lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet.

Jätekukolta saat tietoa ja toimintaohjeita jätehuoltoon liittymisestä, jätehuoltopalveluista sekä lajittelusta ja kompostoinnista.

 

Jätekukon lajitteluasemat

Jätekukon muovipakkausten keräys RINKI-ekopisteellä:

Tuusniemi, Keskitie 23, S-Market Tuusniemi

 

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukon toimialueen kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista:

  • kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta päättäminen
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksua koskevien muistutusten käsittely
  • jätehuollon palvelutasosta päättäminen

Jätelautakunnan tehtävänä on myös seurata jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan. Jätelautakunnassa on 11 jäsentä, jotka on valittu lautakuntaan seutukunnittain. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai viranhaltijapäätöksinä. Lautakunnan vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki. Jätelautakunnan toimintaan voi tutustua verkkosivuilla www.jatelautakunta.fi.

 

Suora linkki jätelautakunnan esityslistat ja päätöspöytäkirjat sisältävälle sivulle on seuraava:

Jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

 
Jätekukko Oy
017 368 0152
asiakaspalvelu(at)jatekukko.fi
PL 2500, 70101 Kuopio
arkisin klo 8-16
 

Savo-Pielisen jätelautakunta

Kuopion kaupunki

PL 1097 (Suokatu 42)

70111 Kuopio

puh. (017) 185 668 (toimisto)

faksi  (017) 185 309

jatelautakunta(at)kuopio.fi

 
Hyötyjätteen keräys