Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka toteutuksesta vastaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Jätekukko Oy. Yhtiö aloitti toimintansa virallisesti 1.10.2001. Toiminta-alueeseen kuuluu 18 kuntaa ja lähes 210 000 asukasta. Kaikki loppusijoitettavat jätteet kuljetetaan Kuopion eteläpuolella sijaitsevaan Heinälamminrinteen jätekeskukseen, joka on toteutettu EU:n kaatopaikkarakenteille asettamien tiukkojen vaatimusten mukaisesti.

Jätekukko vastaa jätekuljetusten järjestämisestä, liittymissopimuksista ja laskutuksesta. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, joten jätteiden kuljetukset hoidetaan urakoitsijoiden toimesta.

Jätekukko vastaa toimialueensa ekopisteistä sekä kiinteistökohtaisesta hyötyjätteiden keräämisestä (keräyspaperia lukuun ottamatta).

Jätekukko vastaa myös siitä, että kaikissa toimialueen kunnissa on vastaanottopiste ongelmajätteille. Kotitalouksien ongelmajätteet vastaanotetaan veloituksetta.

Jätekukon neuvojat antavat tietoa ja toimintaohjeita jätehuoltoon liittymisestä, jäteastioista, ongelma- ja hyötyjätteistä, lajittelusta sekä kompostoinnista.

Jätekukon lajitteluasemat

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä vastaa Jätekukon toimialueen kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätelautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan mm. seuraavista asioista:

  • jätteen keräyspaikasta määrääminen

  • päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä

  • päätökset jätehuoltomääräyksien poikkeamisista

  • jätetaksan hyväksyminen

  • jätemaksua koskevien muistutusten käsittely

  • jätehuollon palvelutasosta päättäminen

Jätelautakunnan tehtävänä on myös seurata jätelainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista toimialueellaan. Jätelautakunnassa on 11 jäsentä, jotka on valittu lautakuntaan seutukunnittain. Jätelautakunnan päätökset tehdään joko lautakunnan kokouksissa tai virkamiespäätöksinä. Lautakunnan vastuukuntana toimii Kuopion kaupunki. Jätelautakunnan toimintaan voi tutustua verkkosivuilla www.jatelautakunta.fi.

 

Suora linkki jätelautakunnan esityslistat ja päätöspöytäkirjat sisältävälle sivulle on seuraava:

Jätelautakunnan pöytäkirjat

www.jatelautakunta.fi -> Taksat

https://www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutus/jatetaksat-muutettavana/  

Jätevesineuvonta-hanke

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta - hanke kuuluu ELY-keskusten rahoittamaan valtakunnalliseen neuvontahanke verkostoon ja Tuusniemi kuuluu hankealueeseen. Hankkeen tarkoituksena on antaa ajantasaista ja puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueiden asukkaille. 

Haja-asutusalueiden jätevedet - Jätekukko

 
Jätekukko Oy
017 368 0152
asiakaspalvelu(at)jatekukko.fi
PL 2500, 70101 Kuopio
arkisin klo 8-16
 

Savo-Pielisen jätelautakunta

Kuopion kaupunki

PL 1097 (Suokatu 42)

70111 Kuopio

puh. (017) 185 668 (toimisto)

faksi  (017) 185 309

jatelautakunta(at)kuopio.fi

 
Hyötyjätteen keräys