Vesi- ja viemärilaitos

Tuusniemen kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset täyttävää vettä kohtuullisella hinnalla. Vettä toimitetaan Hyvärilän vedenottamosta. Lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:lta ja sitä myydään Heinäveden kunnalle sekä Tulikallion seudun vesiosuuskunnalle.

Tuusniemen vesilaitoksen toiminta-alueen jätevedet puhdistetaan Pahkasalon puhdistamolla. Lisäksi sinne toimitetaan Tulikallion seudun vesiosuuskunnan ja osin myös Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan (Ruokosen alue) jätevedet. Puhdistustoimintaa seurataan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja taksat 2019

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksesta vastaa tekninen johtaja. Kunnan vesi otetaan pohjavedestä, jonka laatu on hyvä. Jäteveden puhdistamo on Pahkasalon saaressa. Kunnan alueella toimii Pohjois-Savon suurin vesiosuuskunta, Pohjois-Tuusniemen Vesiosuuskunta, puh. 045 8538 854 / Martti Hätinen. Lisäksi kunnan alueella toimii muun muassa Paakkilan vesiosuuskunta, puh. 040 5308 008 / Antti Ahonen sekä Tulikallion seudun vesiosuuskunta, puh. 040 5489 282 / Matti Rissanen. Suuri osa kunnan alueesta kuuluu vesiosuuskuntien jakelun piiriin.

Valvontatutkimusohjelma Tuusniemen kunnan vesilaitokselle 1.1.2014 alkaen

Jätevedenpumppaamon kuormitustarkkailu 12.-13.9.2017
 

Talousveden laadun tarkkailu

Verkostoveden laatu, lähtevä vesi Könönkangas 24.10.2017

Verkostoveden laatu, raakavedet 24.10.2017

Talousvesitutkimus, raaka- ja lähtevä vesi 19.12.2017

 

Tekninen toimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi


Tekninen johtaja
Paula Rissanen
040 8206 928
paula.rissanen(at)tuusniemi.fi
 
Toimistosihteeri
Helena Puranen
040 4861 907
helena.puranen(at)tuusniemi.fi
 
Toimistosihteeri
Sari Joutsen
040 4861 900
sari.joutsen(at)tuusniemi.fi

Vesilaitoksen laitosmies

Petri Mustonen

0400 376 993