Vesi- ja viemärilaitos

 

Tuusniemen kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset täyttävää vettä kohtuullisella hinnalla. Vettä toimitetaan Hyvärilän vedenottamosta. Lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:lta ja sitä myydään Heinäveden kunnalle. Tuusniemen kunnan vesilaitos toimittaa vettä myös Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle (entisen Tulikallion seudun vesiosuuskunnan alueelle).


Tuusniemen vesilaitoksen toiminta-alueen jätevedet puhdistetaan Pahkasalon puhdistamolla. Lisäksi sinne toimitetaan Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan (Ruokosen alue ja entisen Tulikallion seudun vesiosuuskunnan alue). Puhdistustoimintaa seurataan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).

 

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja taksat 2021

Vesi-ja viemäriliittymäsopimuksen siirto -lomake

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksesta vastaa tekninen johtaja. Kunnan vesi otetaan pohjavedestä, jonka laatu on hyvä. Jäteveden puhdistamo on Pahkasalon saaressa. Kunnan alueella toimii Pohjois-Savon suurin vesiosuuskunta, Pohjois-Tuusniemen Vesiosuuskunta. Lisäksi kunnan alueella toimii muun muassa Paakkilan vesiosuuskunta. Suuri osa kunnan alueesta kuuluu vesiosuuskuntien jakelun piiriin.

 

Paakkilan Seudun Vesiosuuskunta

Vesa Hartikainen, toimitusjohtaja

Joensuuntie 751, 71240 Paakkila

040 8295793

vesa.hartikainen(at)gmail.com

 

 

Valvontatutkimusohjelma Tuusniemen kunnan vesilaitokselle 1.1.2014 alkaen

Jätevedenpumppaamon kuormitustarkkailu 12.-13.9.2017
 

Talousveden laadun tarkkailu

Tuusniemen kunta, käyttötarkkailu, raakavesi 18.8.2021

Tuusniemen kunta, valvonta, lähtevä- ja verkostovesi 18.8.2021

 

Tekninen toimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi


Tekninen johtaja
Paula Rissanen
040 8206 928
paula.rissanen(at)tuusniemi.fi
 
Rakennustarkastaja
Arto Vartiainen
044 7209 018
arto.vartiainen(at)tuusniemi.fi

 

Toimistosihteeri

Helena Puranen
040 4861 907
helena.puranen(at)tuusniemi.fi
 
Toimistosihteeri
Sari Joutsen
040 4861 900
sari.joutsen(at)tuusniemi.fi

Vesilaitoksen laitosmies

Petri Mustonen

0400 376 993