Ajankohtaista

 

Luontomatkailun kehittämishanke Tuusniemellä ja Kaavilla on alkanut 1.8.2020

 

 

TYÖTÄ IDEASTA- HANKE

17.8.2020
Kaavin kunta, Tuusniemen kunta sekä SAVONIA- ammattrikorkeakoulu ovat käynnistäneet yhteisen Työtä ideasta- hankkeen 17.8.2020. Hankkeessa on myös mukana Business Center ja ELY- keskus. Hanke kestää vuoden 2023 helmikuun loppuun.

Hankkeen tavoitteet
Aikaisemmin Kaavilla paikallisesti toteutettu Kaavi 100- hanke osoitti ideoiden runsauden. Hankkeen seurauksena kaupallistettiin 12 uutta tuotetta ja palvelua. Hankkeessa voitiin hyödyntää vain osa esille tulleista ideoista. Työtä ideasta- hanke laajennetaan Kaavin, Tuusniemen ja Savonian alueille. Tällä tavalla saadaan laajempi pohja uusien ideoiden hyödyntämiselle.

 

Hankkeen tavoitteet ovat
• Ideoiden kaupallistaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi
• Ideoiden kaupallistamisen kautta luoda uusia työpaikkoja
• Tuetaan työllistymistä, juurrutetaan työpaikat alueelle, kannustetaan opiskelijoita vakiinnuttamaan paikkansa alueella.

Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet
Työtä ideasta- hanke mahdollistaa idean kehittämistä usealla eri tavalla
• idean salassapito heti hankkeen alkuvaiheessa
• idean rahoittaminen ideasta prototyypiksi
• tuotteen tai palvelun kaupallistamisessa avustaminen
• avustaminen tuotteen tai palvelun suojaamisessa

Hankkeen yhteistyötahot
Työtä ideasta- hanke tekee yhteistyötä mm. Suomen Keksijäin Keskusliiton (KEKE ry) sekä Kuopion yliopiston kanssa.

 

Yhteydenotto

Hankkeen koordinaattorina toimii Petri Ukkonen,
petri.ukkonen@kaavi.fi, 044 753 0263.

 

 

TUUSNIEMEN KUNTA TIEDOTE 17.4.2020, YKSINYRITTÄJÄN KORONATUKI

 

Yksinyrittäjän koronatuen myöntäminen alkaa Tuusniemen kunnassa pian. Seuraa kunnan nettisivuja ja tiedottamista. Suosittelemme sähköisen hakemuksen tekemistä Tuusniemen kunnan etusivulla olevasta linkistä. Pyydämme lukemaan huolellisesti hakemuksessa olevat ohjeet ja laatimaan hakemuksen niiden mukaisesti.

 

Pyydetyt liitteet ovat välttämättömät hakemuksen käsittelemiseksi. Hakemusten käsittely nopeutuu, kun emme joudu pyytämään liitteitä erikseen. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Puutteelliset hakemukset siirtyvät käsittelyssä odottamaan, kunnes tarvittavat dokumentit on toimitettu. Rahaa on saatu Tuusniemen kuntaan rajallinen määrä, alle 90.000 euroa, minkä vuoksi myönnämme rahoitusta sen verran kuin rahaa riittää.

 

Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa järjestelmästä, mutta suosittelemme sähköisen hakemuksen tekemistä ja liitteiden lisäämistä järjestelmään suoraan. Näin helpotetaan hakemusten käsittelyä ja päätöksentekoa. Järjestelmä on helppokäyttöinen. Hakemukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilö on Tuija Valta, Tuusniemen Teollisuus Oy, tuija.valta@tuusniemi.fi tai puh. 044 720 9040. Hän valmistelee hakemukset päätöksentekoa varten.

YKSINYRITTÄJÄN KORONATUEN HAKU

 

Päätökset tuista tekevät kunnan nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt. Tuen saajat ovat julkisia, mutta itse hakemukset liitteineen ovat salaisia. Käsittelemme hakemukset luottamuksellisesti. Pyydämme lähettämään hakemukset liitteineen mahdollisimman pian. Huomioitavaa on, että tuen saamiseksi on koronakriisin tullut vaikuttaa yksinyrittäjän liiketoimintaan heikentävästi merkittävässä määrin. Katso tarkemmat ohjeistukset ja muut tuen myöntämisen kriteerit sähköisestä lomakkeesta tai alla olevasta linkistä.

 

Tuki maksetaan yksinyrittäjän antamalle tilinumerolle. Päätöksistä lähetetään tieto.

 

Jos sähköisen hakemuksen lähettäminen liitteineen ei ole mahdollista, postitusosoite on: Tuusniemen Teollisuus Oy, Tuija Valta, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi.

 

Katso myös Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta jatkuvasti päivittyvät tiedot:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

 

Tuusniemen kunta

Timo Kiviluoma
kunnanjohtaja

 

 

OHJEISTUSTA RAHOITUKSEN HAKUUN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASSA HÄIRIÖTILANTEESSA YRITTÄJILLE/YRITYKSILLE

 

Järvikalan saatavuuden ja jatkojalostuksen selvityshanke Tuusniemellä loppuraportti on valmistunut.

Raportti