Elinkeino-ohjelma

Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma 2018-2022

Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja strategia:

Kehittyvä elinkeinoelämä on elinvoimaisuuden perusta. Yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisessa keskeisiä asioita ovat monipuolinen yritys- ja asuntotonttitarjonta, työpaikka- ja työvoimatarjonta sekä hyvät palvelut. Kunta mahdollistaa ja tukee alueen toimintaympäristön ja toimijoiden kehittymistä sekä etsii aktiivisesti uusia toimijoita ja sidosryhmiä.

Elinkeinokehittämisen keskeiset tavoitteet:
- monipuolinen ja joustava kaavoitus
- kestävän ja monipuolisen elinkeinorakenteen kehittäminen
- kilpailukykytekijöiden tunnistaminen ja tehokas hyödyntäminen
- yritysystävällinen ja vetovoimainen kuntakuva
- viihtyisä ja vetovoimainen kuntakeskus

Elinkeinokehittämisen viesti:

“Periaatteinamme ovat yritysten kehittymisen ja laajentumisen, sijoittumisen, syntymisen ja säilymisen edistäminen. Kehittämisemme lähtökohtana ovat olemassa olevat yritykset, mutta sen lisäksi haemme myös uusia kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita hyvästä logistisesta sijainnistamme, yritysverkostosta sekä yhteisen menestystarinan rakentamisesta. Tarvitsemme uusia avauksia alueen kehittämiseen ja niitä haetaan aktiivisesti lisää alueen ulkopuolelta.”

Elinkeinokehittämisen painopisteet:

Elinkeinokehittämisen strategiset painopisteet ovat toimintaympäristöä kehittävien kärkihankkeiden toteuttamisessa, yritysten aktivoinnissa uuteen, verkottumisen tukemisessa sekä yrityskohtaisessa neuvonnassa. Kärkihankkeiden avulla pyritään varmistamaan toimintaympäristön positiivinen kokonaiskehitys sekä uusien yritysten ja elinkeinotoimialojen sijoittuminen Tuusniemen alueelle. Yrityskohtaisen neuvonnan avulla pyritään turvaamaan olemassa olevan yritysperustan jatkuvuus ja mahdollistamaan yrityskohtaiset positiiviset kehityspolut.

Elinkeinoelämän kärkihankkeet 2018-2022: ”Toteutettavilla kärkihankkeilla kehitämme toimintaympäristöä ja luomme perustan uusille yrityssijoittumisille sekä nykyisten yritysten uusille kasvupoluille.”

1. Tuusniemen liikekeskusta:

“Kuntalaisia ja valtatiellä liikkuvia palveleva liikekeskusta. Viihtyisä ja vetovoimainen Kuopion ja Joensuun kaupunkialueiden välissä oleva kaupanalan monipuolinen palvelukeskittymä.”

2. Tuusniemen Puistosatama:

“Erinomaisella sijainnilla ja tarjonnalla kiehtova tapahtumien ja matkailupalvelujen alue.”

3. Tuusniemen yritys- ja teollisuusalue:

“Sijoittuvia ja toimintaansa laajentavia yrityksiä palveleva helposti saavutettava valtatie 9:n varrella sijaitseva rakentamiskustannuksiltaan edullinen laaja teollisuusalue.”

Nimettyjen kärkihankkeiden lisäksi kehitämme ja haemme aktiivisesti uusia elinkeinotoimialoja ja autamme yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa.

ELINKEINO-OHJELMA 2018-2022

 

Tuusniemen kunta

keskitie 22, 71200 Tuusniemi

Tuusniemen Teollisuus Oy

Vs. toimitusjohtaja, ajalla 1.10.2022 - 31.3.2023

Heikki Kokkonen

041 310 8688

heikki.kokkonen(at)tuusniemi.fi

 
Tuusniemen Teollisuus Oy
Toimitusjohtaja, virkavapaalla ajalla 1.10.2022 - 31.3.2023
Tuija Valta
044 7209 040
tuija.valta(at)tuusniemi.fi
 
Tuusniemen Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Eerik Nissinen
044 343 6252
eerik.nissinen(at)viitakko.fi
 
Tuusniemen kunta
Kunnanjohtaja
Timo Kiviluoma
044 7209 047
timo.kiviluoma(at)tuusniemi.fi

Tuusniemen Yrittäjät ry