VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhusten, vammaisten ja viranomaisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa. Lisäksi tavoitteena on edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii myös edistämään vanhusten ja vammaisten selviytymistä päivittäisissä toiminnoissaan kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa ja erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten, ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2030                                                                                

  Varsinainen jäsen     Varajäsen
Tuusniemen Eläkeliitto Johanna Joukanen-Miettinen  Pekka Antikainen
Tuusniemen Eläkeläiset Elvi Kasanen    Raija Immonen
Tuusniemen Eläkkeen saajat  Tauno Lempinen Helena Moisio
Oikeutta Eläkeläisille Tenho Holopainen Juha Henrik Immonen
Tuusniemen Vammaisten tuki Soili Hanttu Inkeri Eriksen
Veteraaniasiain neuvottelukunta Lauri Happonen Esko Taskinen
Tuusniemen Vanhustenkotiyhdistys Toivo Tirkkonen Markku Tiilikainen
Tuusniemen alueseurakunta Pirjo Sonninen Paula Hagman