Tietoa työllisyyspalveluista

 

Työllisyyspalvelut vastaa keskitetysti kunnan työllisyydenhoidon kehittämisestä palvelemalla alueen työnantajia ja työnhakijoita.

Tuusniemen kunta on mukana 1.8.2017 käynnistyneessä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa. Kokeilulain perusteella TE-toimistosta on siirretty toimivaltaa kunnille ja kunta vastaa siirron jälkeen vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttöminä olleiden työllistymistä edistävien palveluiden tarjoamisesta. Näitä palveluita ovat työttömien palvelutarpeen arviointi, määräaikaishaastattelut ja työllisyyssuunnitelmat; työnvälityspalvelut; ohjaus asiantuntija-arviointeihin, valmennukseen, kokeiluun, työvoimakoulutukseen; palkkatuen, starttirahan, harkinnanvaraisen kulukorvauksen ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen; omaehtoisen opiskelun edellytysten ratkaiseminen.  Mahdollisuuksien mukaan kunta voi myös tarjota työttömälle tilaisuuden palkkatuettuun työhön kunnalla tai yrityksessä. Kaikista em. palveluista sovitaan työttömän toimintasuunnitelmassa.

Kokeilu kestää 31.12.2018 asti ja se pohjustaa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä tulevaisuudessa maakunnille. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä sekä tuoda säästöjä kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksiin kehittämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia työllisyyspalveluja.

Kokeilu toteutetaan kunnan eri toimijoiden yhteistyönä.

Työllisyyspalvelujen tiimissä toimii työllisyyspalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä ja asiantuntija.

Lisätietoja

Sosiaalijohtaja Eeva Seppänen p. 044 7209 049
eeva.seppanen(at)tuusniemi.fi

 

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

Työllisyyspalvelukoordinaattori

Birgitta Koponen

044 720 9006

birgitta.koponen(at)tuusniemi.fi

birgitta.koponen(at)te-toimisto.fi

 

Asiantuntija

Sari Mustonen

029 504 3635

sari.mustonen(at)te-toimisto.fi

 

Sosiaalityöntekijä
Anne Karvinen
040 4861 910
anne.karvinen(at)tuusniemi.fi