Lapinjärvi

 
Lapinjärvellä toimii Lapinjärven kylätoimikunta, jonka sihteerinä on Minna Meriläinen.

Kylätoimikunta järjestää kyläläisille virkistystoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Tavoitteena on säilyttää kylä toimivana ja asuttuna.
 
Lapinjärven kylätoimikunta