Ikäihmisten hyvinvointi

 

Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu liikunta, terveellinen, riittävä ravitsemus, hyvä uni, ihmissuhteet ja mieluisat harrastukset.

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet asukkaat ovat kunnille voimavara ja tärkeä osa kuntien elinvoiman ylläpitämistä. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Olemme mukana valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeessa ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta on Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuudessa ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen. 

Portaali löytyy osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/vireytta-seniorivuosiin

Liikunta ikääntyessä

Liikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella voidaan edistää iäkkäiden toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja toiminnanvajavuuksia sekä parantaa itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.

 Liikunta vaikuttaa monien sairauksien ehkäisyyn sekä hoitoon ja kuntoutukseen, eikä sen merkitys muutu ikääntymisen myötä.

Liikunta voi hidastaa ja jopa kokonaan ehkäistä kroonisia sairauksia sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja.

Liikunta ja iän tuomat muutokset 

Ikääntymisen myötä monet sairaudet ja oireet sekä toiminnanvajavuudet yleistyvät. Toiminnanvajavuudet näkyvät vaikeuksina selviytyä päivittäisistä perustoiminnoista ja asioiden hoitamisesta. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta se voi hidastaa iän tuomia muutoksia ja pienentää niiden astetta ja seurauksia.

Liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista. Pienetkin vaikutukset voivat iäkkäillä olla aivan ratkaisevia toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. Liikunnan aloittamisella tai lisäämisellä iäkkäänä on samankaltaisia myönteisiä vaikutuksia kuin keski-iässäkin.

Liikunnalla voidaan 

 • vähentää ja hidastaa vanhenemisen väistämättä tuomia muutoksia  
 • edistää terveyttä ja fyysistä toimintakykyä 
 • parantaa kehonkoostumusta 
 • hidastaa lihasmassan ja -voiman vähenemistä 
 • pitää yllä ja jopa parantaa lihasvoimaa ja -kestävyyttä 
 • vähentää ylimääräistä rasvakudosta ja vatsaontelon sisäistä terveydelle haitallista rasvaa 
 • ylläpitää luuston massaa ja vahvuutta 
 • pitää yllä liikkuvuutta, notkeutta ja nivelten hyvinvointia 
 • pitää yllä tasapainotaitoa, asennonhallintaa ja havaintomotoriikkaa ja näin ehkäistä kaatumisia 
 • lisätä hapenottokykyä eli edistää hengitys- ja verenkiertoelimistön aerobista kuntoa 
 • vaikuttaa aivojen toimintaan  
 • parantaa unen laatua ja unirytmiä 
 • parantaa ruokahalua ja ravitsemustilaa 
 • parantaa psyykkistä hyvinvointia. 

              (UKK-instituutti)

 

Linkit; pieni tuolijumppa kotona yksin tai porukalla

 

Jumppvideo l:  https://youtu.be/zP2PDiArQpM?si=1ushppF1iOo0C7mT

Jumppavideo ll:  https://youtu.be/zEGy85qB0K0

Jumppavideo lll : https://youtu.be/8QOEuGIFQLo

Junppavideo IV: https://youtu.be/uHuwiIVnUmU?si=41O87hgaxVTisc2t

Seuraa nettisivujen ajankohtaista palstaa ja somea tapahtumista ja toimintaryhmistä.

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä

Asta Tirkkonen-Hersio

040 5357 544

asta.tirkkonen-hersio(at)tuusniemi.fi