Ikäihmisten hyvinvointi

 

Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu liikunta, terveellinen, riittävä ravitsemus, hyvä uni, ihmissuhteet ja mieluisat harrastukset.

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet asukkaat ovat kunnille voimavara ja tärkeä osa kuntien elinvoiman ylläpitämistä. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kansallisen ikäohjelman tavoitteena on, että ikäihmisten terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja kotona asuminen jatkuu mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistaa se, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Monenlaiset ennaltaehkäisevän toiminnan keinot terveyttä edistävän ravitsemuksen ja liikunnan edistämiseksi ovat tärkeitä päämäärän saavuttamiseksi.

Olemme mukana valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeessa ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta on Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuudessa ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen. 

Portaali löytyy osoitteesta: www.ruokavirasto.fi/vireytta-seniorivuosiin

Seuraa nettisivujen ajankohtaista palstaa ja somea tapahtumista ja toimintaryhmistä.

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä

Asta Tirkkonen-Hersio

040 5357 544

asta.tirkkonen-hersio(at)tuusniemi.fi