Täällä pääset lukemaan kunnanjohtajamme Timo Kiviluoman mietteitä blogin muodossa.

 

30.8.2018

Helteisen kesän jälkeen syksyn toiminta lähti käyntiin kunnassa ripeästi. Kahdessa valtuustoseminaarissa työstettiin rakentavassa ilmapiirissä kuntastrategialuonnosta kohti valmista kuntastrategiaa. Sitä muokattiin vielä viime kesänä valmistuneesta luonnoksesta merkittävästi, etenkin sen toimenpideosaa selvästi vahvistaen. Strategiatyö on edennyt aikataulussaan ja syyskuussa on sitten sen virallisen päätöskäsittelyn ajankohta. Strategiaan on haettu rohkeasti tuoretta näkökulmaa ja siihen on sisällytetty samalla myös ajatusta brändiviestistä. Aikanaan strategian ensimmäinen päivitystarve tullee melko nopeasti, kunhan maakunta- ja soteuudistuksen askelmerkit saadaan valtakunnassa maaliin ja nämä organisaatiot rakennettua.

 

Kunnan kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon osavuosikatsaus on valmistunut. Menoja tarkasteltaessa tiukka menokuri on pitänyt ja ne ovat pysyneet talousarviossa. Loppuvuoden osalta menopaineita on tunnistettu kunnan sosiaalitoimen palveluissa. Budjetin tasapainon haaste tulee selkeästi tulopuolelta. Toimintatuottojen kertyminen on tosin osittain vuoden lopulle painottuvaa, mutta viitteitä mahdollisesta tulojen alittumisriskistä talousarvioon nähden on nähtävissä. Verorahoitus sekä verotulokertymän että valtionosuuksien osalta tulevat toteutumaan hieman budjetoitua pienempinä.

 

Vaikka talouden osalta tilanne vuosi sitten oli jonkin verran valoisampi, niin eteenpäin on katsottava ja kaikki voitava on kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi tehtävä. Tätä näkökulmaa mielessä pitäen on ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessi käynnistynyt. Vaikka ensi vuosikaan ei tule olemaan kunnan talouden näkökulmasta yhtään kuluvaa vuotta parempi, niin lähtökohtana kunnan käyttötalouden kuin investointienkin osalta täytyy olla kunnan palvelutarpeeseen vastaaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

 

Kesäblogi 31.5.2018

Ensimmäinen talvi ja kevät ovat vierähtäneet Tuusniemen kunnan johdossa nopeasti. Omaa toimintaa on osittain leimannut perehtyminen kunnan asioihin sekä tutustuminen kunnan päättäjiin ja muihin kuntalaisiin. Samalla on keskeneräisiä asioita lähdetty viemään eteenpäin ja kunnan tulevaisuuden visiota on lähdetty kirkastamaan uuden kuntastrategian työstämisen myötä. Ideointia ja työstämistä on valtuuston kanssa tehty käytännössä vuoden alkupäivistä alkaen erittäin hyvässä ilmapiirissä. Varsin selkeästi on tunnistettu tarve selkeään kuntastrategiaan, joka tarjoaa selkänojaa kunnan kehittämisessä pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle saakka. Keskellä nykyistä kuntamurrosta tarvitaan kunnan tulevaisuutta rakennettaessa rohkeutta ja kuntalaisista huolehtimista. Vaikka yhteiskunnan rakenteet saattavat lähivuosina muuttua merkittävästikin, on kunnan keskeisenä tehtävänä tulevaisuudessakin kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Näissä asioissa kunnan on parempi olla mieluummin suunnan näyttäjä kuin jälkijunassa kulkija. Kuntastrategia viedään valtuuston päätöksentekoon syksyllä. Sitä ennen kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta strategialuonnoksen keskeisistä kohdista kuntalaiskyselyn kautta.

Syksyllä alkaa sitten ensi vuoden talousarviovalmisteluprosessi. Prosessin tavoitteena on talousarvio, joka mahdollistaa edelleen kuntalaisille hyvät ja toimivat kunnan peruspalvelut. Ne ovat yksi tärkeä osa kunnan elinvoimisuutta. Kunnan vahva elinvoima on välttämättömyys tulevaisuudessakin menestymiselle. Kunnan elinvoimasta huolehtimisessa ei riitä passiivisuus, vaan sen ylläpito ja vahvistaminen vaativat jatkuvasti vuosittain määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämisotetta toimenpiteineen. Tässä toiminnassa keskeisenä asiakirjana on vuosittain hyvin kunnan strategiaa jalkauttava talousarviokirja.

Kaiken toiminnan ja tulevaisuuden myllerryksiin valmistautumisen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa arkista aherrusta varten. Yksi hyvä tapa virkistäytyä on käydä kesäjuhlissa, vaikkapa Tuusniemen kutujuhlissa. Toivotan kunnanjohtajan blogin lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.