Hyvinvointiryhmä

Tuusniemellä toimii kunnanhallituksen nimeämä poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä. Ryhmän tehtävä on seurata kuntalaisten hyvinvointia ja raportoida siitä valtuustolle.

Hyvinvointiryhmä koostaa vuosittain hyvinvointikertomuksen ja valtuustokausittain laajan hyvinvointikertomuksen.

Hyvinvointikertomus 2016

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Hyvinvointiryhmä

Puheenjohtaja
Jorma Voutilainen
044 5540 554

Sihteeri
Sirkku Kumpulainen
040 845 7266
sirkku.kumpulainen(at)tuusniemi.fi