Järjestöt

Tuusniemellä toimii useita järjestöjä, joiden toiminta on monipuolista ja laadukasta. Järjestöjen on mahdollista kokoontua  virastotalon päädyssä sijaitsevassa yhteisötilassa. Lisätietoja "Päätalo" tilan varauksista ja vuokrista saa vapaa-aikatoimistosta.

Järjestöt voivat saada toimintaansa taloudellista tukea mm. kunnan sivistyslautakunnalta. Toiminta-avustukset ovat haussa keväisin helmikuun loppuun saakka. Kohdeavustusta voi hakea tavallisesti syyskuun loppuun saakka. Avustuksista saa lisätietoja vapaa-aikasihteeriltä.

Avustusmuotoja ovat siis:
* Toiminta-avustus
* Kohdeavustus
* Liikunta/Retkeilypaikkojen kunnossapitoavustus
* Kumppanuus

Avustuksia myönnetään Tuusniemeläisille yhteisöille ja yhdistyksille sekä muualle rekisteröidyille yhdistyksille sellaiseen toimintaan mikä kohdentuu Tuusniemelle.

Tuusniemen sivistyslautakunnan avustuksia voidaan siis myöntää useamman kunnan alueella toimiville yhdistyksille tai muuhun kuntaan rekisteröidyille yhdistyksille vain siihen toiminnan osaan mikä kohdistuu Tuusniemen kunnan alueelle.

Avustuksen kohdentuminen todennetaan vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä, joista nämä tulisi tulla selville helposti luettavassa muodossa.  Nämä asiakirjat kerätään ja tarkastellaan helmi-maaliskuussa uuden avustushaun yhteydessä tai kerätään muuten avustusta saaneilta yhdistyksiltä.

Avustuksia saaneita yhdistyksiä ohjeistetaan erittelemään toiminta kirjanpidossa ja vaikuttavuusluvuissa erikseen Tuusniemen kunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta.

************************
 

Järjestöjen avustushakemus (sähköinen lomake)

Sivistystoimen avustusohjesääntö

Tuusniemeä koskevaan kotiseututyöhön järjestöt voivat hakea avustusta myös Annikki Brander-Pitkäsen ja Yrjö A. Pitkäsen säätiöltä. Säätiön kotisivut ovat osoitteessa www.pitkasensaatio.fi

*******************************************************************************

Järjestöt aakkosjärjestyksessä:

(Ilmoitattehan vapaa-aikatoimistoon, mikäli tiedoissa on puutteita tai päivitettävää.)
 

Eläkeliiton Tuusniemen Yhdistys Ry

Puheenjohtaja Asta Tirkkonen-Hersio

Mäntytie 8, 71200 Tuusniemi
040 5357 544
astahersio(at)gmail.com

Sihteeri Markku Hyvärinen
040 5854 602

jmk.hyvarinen(at)gmail.com


Enonsalon Erä ry.
Puheenjohtaja Olavi Antikainen
044 97 66066
Sihteeri Hannu Halonen
050 4027 532
hshalonen(a)gmail.com

 

Etelä-Tuusniemen Eräveikot ry.
Puheenjohtaja Antti Happonen
0400 717 645
ahapponen90(at)gmail.com

Sihteeri Jorma Immonen
050 363 5529

 

Etelä-Tuusniemen Kyläyhdistys ry

Puheenjohtaja Terttu Kolari
Ranta-Kosulantie 309, 71280 Kosula
040 5821 957
terttu.kolari(at)pp2.inet.fi

rahastonhoitaja Anni Happonen
040 514 2730
anni.mahonen(at)gmail.com

Sihteeri Antti Happonen
Luostaritie 3528, 71280 Kosula
0400 717 645
ahapponen90(at)gmail.com

 

Haurangin nuorisoseura ry

Puheenjohtaja Sirpa Voutilainen
Pyöräkäntie 599, 73470 Västinniemi
040 5951 980
sl.voutila(at)gmail.com

Sihteeri Piia Järveläinen
Kaavintie 1251, 71170 Laukka-aho
040 5489 040
piiaj(at)outlook.com

 

Hengitysyhdistys Heli

Puheenjohtaja Anu Räsänen
lindroos1(at)gmail.com

Sihteeri Pirkko Asikainen
044 037 9766
pirkkomaija.asikainen(at)gmail.com


Juojärven Aarnitulet ry

Puheenjohtaja Minna Rajamo
040 5907 917
minna(at)savetar.fi

Varapj. Sari Joutsen
040 7795 234
sarijoutsen(at)hotmail.com

Sihteeri/rahastonhoitaja Sanna Sovasalo
050 3434 160
sanna.sovasalo(at)gmail.com
facebook: Juojärven Aarnitulet ry

 

Juojärven kalakerho

Puheenjohtaja Eero Jäntti
044 594 3468
eero.jantti(at)gmail.com

                

Juurikkamäen maa- ja kotitalousseura

Puheenjohtaja Martti Hätinen
Erolanniementie 80, 71260 Juurikkamäki
050 544 8683
martti.hatinen(at)gmail.com

 

Juurikkamäen Tapion-Pojat ry.

Puheenjohtaja Pekka Turunen
Simpanranta 16, 70910 Vuorela
pekka.turunen(at)granlund.fi
044 307 8210

Sihteeri Hannu Hyvärinen
Kiertotie 3 C9, 71200 Tuusniemi
hannu.hyvarinen(at)sakky.fi
044 785 4205

 

Koillis-Savon 4H-yhdistys

Toimialue: Kaavi ja Tuusniemi
Toiminnanjohtaja, Mahis-ohjaaja: Tanja Butilkin
044 290 9636
kaavi(at)4h.fi

Puheenjohtaja: Henriikka Kettunen
045 640 6230
kettunenhenriikka(at)gmail.com

kaavi.4h.fi

facebook.com/kaavin4hyhdistys

instagram.com/4hkoillissavo

 

Koillis-Savon Kalevalaiset

Puheenjohtaja Kaija Julkunen
Anttilantie 50, 73670 Luikonlahti
0400 909 965
 

Sihteeri Merja Heiskanen
045 1108 572
merja72heiskanen(at)gmail.com

 

Koillis-Savon luonnonystävät

Puheenjohtaja Tuula Muranen
044 0331 678
koillissavonluonnonystavat(at)gmail.com

www.sll.fi/koillis-savo

 

Koillis-Savon Urheiluautoilijat r.y.
koisaua@gmail.com

www.koillis-savonua.fi

 

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys

Puheenjohtaja Matti Rahunen
Oravintie 212, 71200 Tuusniemi
0400 340 684
mattirahunen(at)gmail.com

 

Sihteeri Päivi Hyvärinen
Repomäentie 180, 71200 Tuusniemi
050 593 7856
piuku.hyvarinen(at)gmail.com

 

rahastonhoitaja Pirkko Kuronen
Liukonpellontie 27, 71200 Tuusniemi
040 745 1414

www.koillistuusniemi.blogspot.com/


Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys

Puheenjohtaja Helena Koistinen
Kojanlahdentie 812A, 71280 Kosula
kojanlahti.ruskila(at)gmail.com
 

Sihteeri Marja-Leena Koistinen
Kojanniementie 55, 71280 Kosula

facebook: Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys ry

 

Lapinjärven kylätoimikunta

Puheenjohtaja Taina Tirkkonen
040 8283 121
tirkkonen.taina(at)gmail.com

 

Laukka-ahon kyläyhdistys

Puheenjohtaja Matti Räsänen
040 533 0226

Sihteeri Pirjo Parviainen
040 861 1839

www.tuusniemi.fi/fi/laukka-aho

 

Lions Club Tuusniemi ry

Puheenjohtaja Osmo Väisänen
Pajuharjuntie 41, 71200 Tuusniemi
044 5486 128
huppista(at)hotmail.com

sihteeri: Teuvo Voutilainen
rahastonhoitaja: Raimo Hätinen

 

Mielihyvin Savosta ry

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Tuija Anttila-Raitanen

040 168 7932

tuija.anttila-raitanen(at)mielihyvinry.fi

www.mielihyvinry.fi

www.facebook.com/mielihyvinry

 

MLL Tuusniemen paikallisyhdistys

Puheenjohtaja Anna Poutiainen

Varapuheenjohtaja Anne Tukiainen

Sihteeri Anne Tukiainen

mlltuusniemi(at)gmail.com

Face: MLL:n Tuusniemen paikallisyhdistys 

Insta: mll_tuusniemi

 

MTK –Tuusniemi

Puheenjohtaja Aaro Mustonen
Selkäniementie 19, 71240 Paakkila
040 5502 537
aaro.mustonen(at)pp1.inet.fi

Varapj. Jarkko Toivanen
Liukonpellontie 447b, 71240 Paakkila
0400 193 564

Sihteeri Matti Pitkänen
Keskitie 3 B 10, 71200 Tuusniemi
044 3562 357
 

Mäkijärven Metsämiehet ry

Puheenjohtaja Aimo Forsman
Laukkolammentie 150, 71200 Tuusniemi
040 5652 436
aimfor(at)gmail.com

Sihteeri Kari Andersin
Kiertotie 5 A 3, 71200 Tuusniemi

045 2700 767
fikand(at)gmail.com

 

www.makijarvenmetsamiehet.fi

 

Oikeutta Eläkeläisille ry

Puheenjohtaja Tenho Holopainen
Russellahdentie 2 B 4, 71200 Tuusniemi
0400 677 305

 

Paakkilan Seudun Vesiosuuskunta

Puheenjohtaja Antti Ahonen
040 5308 008

Pumppaamon hoitaja
Vilho Leppänen
040 5029 401

Laskutus ja kirjanpito
Pohjois-Savon isännöinti Oy
Taina Räsänen
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
040 4861 902
taina.rasanen(at)pos-isannointi.fi

 

Paakkilanseudun kylät ry

Puheenjohtaja Hanna Mustonen
0401973500
mustoska363(at)gmail.com

Varapj. Tarja Soininen
050 466 8110
ta.soininen(at)gmail.com

Sihteeri
Vesa Hartikainen
040 829 5793

 

Pajumäen Hirvimiehet ry.
Puheenjohtaja Happonen Heikki
0400 244 109

Sihteeri Hannu Juutilainen

 

Pitkämäen-Lapinjärven Hirvimiehet ry.

Puheenjohtaja Eero Räsänen
0400 286 515

Miika Natunen
050 328 6706
miika.natunen(at)gmail.com

 

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta

Toimitusjohtaja Anja Oksman
044 556 8068
 

Verkoston huolto- ja vikapäivystys
050 576 9355

www.ptvok.fi

 

Race Wolf Ry

Eero Lehto
Salmenkyläntie 45, 71200 tuusniemi
044 566 6096
eero.lehto(at)lekasteel.fi

facebook: Race Wolf

 

Rannansalon Erä ry.

Puheenjohtaja Hannu Väänänen
050 553 0553
hannuvaan(at)hotmail.com

Sihteeri Jaakko Koistinen
044 066 1022

 

Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry

Asemakatu 16, Kuopio
Omaistyöntekijä Johanna Björn
040 060 3407
toimisto(at)omary.fi
www.omary.fi

 

Soitun Erä-Pojat r.y.

0400 512 339
soitunmutka(at)gmail.com

www.soitunerapojat.fi

 

SPR:n Tuusniemen osasto

Puheenjohtaja Jukka Silta-aho
040 5326 790
jukka.siltaaho(at)gmail.com

 

Varapj. Esa Huttunen
050 5666218
evphuttunen(at)gmail.com

 

Rahastonhoitaja
Sisko Hiltunen
Puh. 0400 201 270
sisko_hiltunen(at)hot.mail.fi

 

Susimäen Eränkävijät ry.

Liukonpellontie 293, 71200 Tuusniemi

Vesa Hartikainen
040 8295 793
vesa.hartikainen(at)gmail.com

Metsästysmajan vuokrausta

www.susimaenerankavijat.com

 

Tuusjärven-Haurangin Erämiehet ry.

Puheenjohtaja Hannu Tirkkonen
0400 122 026

Varapj. Seppo Hassinen
044 523 4641

Sihteeri ja rahastonhoitaja Jari Miettinen
040 6709 501
jari.miettinen(at)dataenter.fi

 

Tuusjärven Tuiske

Puheenjohtaja Outi Lievonen
Hankalantie 94, 71210 Tuusjärvi
040 0977 227
lievonenouti(at)hotmail.com

Sihteeri Joni Miettinen
Mehtomäentie, 71280 Pöljä
040 543 5471

joni.miettine(at)hotmail.com

puheenjohtaja(at)tuiske.com / tuusjarventuiske(at)gmail.com

info(at)tuiske.com

www.tuiske.com

 

Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys ry

Puheenjohtaja Inkeri Eriksen
Viitamäentie 103, 71210 Tuusjärvi
040 5778 178

inkerimarja.eriksen(at)gmail.com

 

Sihteeri Helka Pukarinen
Hankalantie 205 71210 Tuusjärvi
040 768 7356
helka.pukarinen(at)gmail.com

www.tuusjarvihiidenlahti.com

 

Tuusniemen Eläkeläiset ry

Puheenjohtaja Timo Holopainen
Ohtaanniementie 16 b, 71200 Tuusniemi
040 5067 577

timoholopainen2(at)gmail.com
 

Sihteeri Hannu Hyvärinen
Erolanniementie 84, 71260 Juurikkamäki
0400 466 452
hannuhyvarinen(at)gmail.com

 

Tuusniemen Eläkkeensaajat

Puheenjohtaja Tauno Lempinen
Kuivasaarenkuja 2 as 4, 71200 Tuusniemi
0400 576 746

 

Tuusniemen Harrastajamuusikot ry

Puheenjohtaja Markku Holopainen
Keskitie 13 B 11, 71200 Tuusniemi
0400 955 528

 

Tuusniemen Hirvimiehet ry.

Puheenjohtaja Rauno Miettinen
044 3346 509 

Sihteeri Lauri Mustonen
040 3537 443 
 

 

Tuusniemen Keskusta

Puheenjohtaja Jorma Voutilainen
044 5540 554
jorma.voutilainen(at)tuusniemi.fi               

 

Tuusniemen Kokoomus r.y.

Puheenjohtaja Heimo Räsänen
0400 374 616
rasanenheimo(at)gmail.com

 

Sihteeri Raimo Hätinen
044 2104 057
rhatinen(at)gmail.com

 

Tuusniemen Kotiseutuyhdistys ry

Puheenjohtaja Eevariitta  Jäntti
044 3665 988
eevariitta.jantti(at)tuusniemi.fi 

 

Varapuheenjohtaja Pekka Mustonen
050 3635 415
pekkap.mustonen(at)gmail.com

 

Sihteeri Iida Eija Tilles
0405095906
iidaeijatilles(at)gmail.com  

 

Rahaston hoitaja  Anja Miettinen
0405782690

www.tuusniemi.blogspot.com/


 

Tuusniemen Kristilliset Eläkeläiset

Puheenjohtaja Eino Räsänen
Meijerintie 16, 71200 Tuusniemi
0500 671 898
 

Sihteeri Maija Grenfors
0400 501 864

maija.grenfors(at)gmail.com
 

Tuusniemen Kylät ry

Matti Rahunen, pj
0400 340 684
mattirahunen(at)gmail.com

 

Taina Tirkkonen, vpj
040 828 3121
tirkkonen.taina(at)gmail.com

 

Helka Pukarinen, sihteeri
040 768 7356
helka.pukarinen(at)gmail.com

www.tuusniemenkylat.blogspot.com/

 

Tuusniemen Käsityö- ja kulttuuriyhdistys ry

Puheenjohtaja Eevariitta Jäntti
Ruohorannantie 5, 71200 Tuusniemi
044 3665 988
eevariitta.jantti(at)gmail.com

 

Tuusniemen Metsänhoitoyhdistys

Tuusniemi-Riistavesi-Vehmersalmi-tiimi
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
040 5382 555 Risto Toivanen
040 5008 126 Jaakko Moilanen

040 5737 506 Hemmo Nikkonen

040 5802 033 Mikko Koistinen

www.mhy.fi

facebook: Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo

 

Tuusniemen Metsästysyhdistys ry.

Puheenjohtaja Aki Partanen
0400 879 597
akilainen70(at)gmail.com

Sihteeri Jari Smolander
044 7855 069
jari.smolander(at)savonia.fi

 

Tuusniemen Pohjola-Norden ry

Puheenjohtaja Riitta Hämeen-Anttila
Tulliportinkatu 8 B 43, 70100 Kuopio
040 7258 203
riitta.hameen-anttila(at)pp5.inet.fi

 

Tuusniemen Raju ry

Puheenjohtaja Kai Karinen
Sanansijantie 45, 71200 Tuusniemi
040 519 6994
kai.karinen(at)aca.fi

 

Varapuheenjohtaja Hannu Reinikainen
044 2031 273
hannu.reinikainen(at)gmail.com

 

Sihteeri Aki Happonen
040 7340 932

Facebook; tuusniemenraju


Tuusniemen Reserviläiset ry

Puheenjohtaja Paavo Räsänen
Ahmakalliontie 54, 71200 Tuusniemi
044 0172680
rasanen.paavo(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Teuvo Keinänen
050 911 8884

Sihteeri
Tomi Räsänen
tomirasanen31(at)gmail.com
044 051 2367

 

Tuusniemen Rintamaveteraanit ry

Puheenjohtaja Pekka Mustonen
050 3635 415

Sihteeri ja rahastonhoitaja
Lauri Happonen
0400 742 504

                           

Tuusniemen seudun Reserviupseerit r.y.

Puheenjohtaja Esko Taskinen
Anaskintie 15, 71200 Tuusniemi
0400 616 033
eskoj.taskinen(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Teuvo Nissinen
044 204 0565

Sihteeri
Tomi Räsänen
tomirasanen31(at)gmail.com
044 051 2367

 

Tuusniemen Sotaveteraanit

Puheenjohtaja Esko Taskinen
Anaskintie 15, 71200 Tuusniemi
0400 616 033
eskoj.taskinen(at)gmail.com

Varapj. Paavo Räsänen
Ahmakalliontie 54, 71200 Tuusniemi
044 0172 680

rasanen.paavo(at)gmail.com

Sihteeri
Markku Tiilikainen
Haapasaarenkuja 1 A 1, 71200 Tuusniemi
0500 192 671
markkua.tiilikainen(at)gmail.com

                           

Tuusniemen Vammaisten Tuki ry

Puheenjohtaja Inkeri Eriksen
040 5778 178

Sihteeri Soili Hanttu
Pajumäentie 273, 71200 Tuusniemi
040 547 0450
soili.hanttu(at)gmail.com

www.tukiliitto.fi/yhdistys/tuusniemen-vammaisten-tuki-ry/

 

Tuusniemen Vanhustenkotiyhdistys 

Keskitie 8B, 71200 Tuusniemi

Puheenjohtaja Toivo Tirkkonen
Harjutie 4 E 22, 71200 Tuusniemi
040 5127 824

Toiminnanjohtaja Jouko Korhonen
040 7351 914

www.tuusniemenvky.fi

 

Tuusniemen Yrittäjät ry

Puheenjohtaja Eerik Nissinen
Matkailumaatila Viitakko
Lomakodintie 51, 71200 Tuusniemi
044 343 6252
eerik.nissinen(at)viitakko.fi

www.yrittajat.fi/fi-FI/savonyrittajat/tuusniemi/

 

Tuusniemi ja Kaavi – Venäjä-Seura ry.

Puheenjohtaja Marja-Leena Vähäkangas
Puustellinpolku 13, 73600 Kaavi

marjaleena.vahakangas(at)gmail.com

Sihteeri Raija Korhonen
Kaavintie 2, 73600 Kaavi
040 749 4316

raija.korhonen(at)pp5.inet.fi

www.osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/tuusniemi-kaavi/

 

Posti- ja käyntiosoite
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi


Vapaa-aikasihteeri
Tomi Kervinen
040 8457 266
tomi.kervinen@tuusniemi.fi

Nuoriso-ohjaaja
Etsivä nuorisotyöntekijä
Hanna Juutilainen
0400 376 854
hanna.juutilainen@tuusniemi.fi