Tietosuoja

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 alkaen koko Euroopan unionin alueella niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Asetus 2016/679 vahvistaa yksityisen henkilön eli rekisteröidyn oikeuksia ja yhtenäistää EU-alueen käytäntöjä.

 Tietosuoja-asetuksen keskeisiä asioita rekisteröidyn kannalta ovat:

  • oikeus saada pääsy tietoihin

  • oikeus tietojen oikaisemiseen

  • oikeus tietojen poistamiseen

  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

  • oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikista kunnan ylläpitämistä palveluista/rekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet.

Tietosuoja asioissa yhteyshenkilönä toimii Sari Joutsen ja hänen puoleen voi kääntyä esim. tilanteessa, jolloin henkilö haluaa selvittää, mitä henkilötietoja hänestä on käsitelty.

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@tuusniemi.fi

Lomakkeisiin