WILMA TUUSNIEMI

Tuusniemen yhtenäiskoulu

 

Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.3.2020 13.32
Tiedote

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Tuusniemen yhtenäiskoulu valmistautuu mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan tämän tehtävän. Lähiopetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä, että saamme välittömästi tiedon kaikista kouluun tulevista 1-3 luokkien oppilaista. Tällä hetkellä emme ole varautuneet yhteenkään kouluun tulevaan oppilaaseen. Koulukuljetuksia tai kouluruokailua ei siis ole vielä järjestetty.

 

Tiedote 20.3.2020

Valtioneuvoston päätösten ja aluehallintoviraston määräyksen johdosta Tuusniemen lukion ja yhtenäiskoulun lähiopetuksen keskeytys jatkuu 13.4.2020 saakka.

Poikkeuksena määräyksestä koulujen on kuitenkin järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi koulujen on järjestettävä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Koulutyön suunnittelua varten pyydän huoltajia välittömästi ilmoittamaan, jos lapsillanne on näillä perusteella tarve lähiopetukseen. Tarvitsemme tiedot kouluun mahdollisesti tulevista lapsista ja heidän lähiopetustarpeensa perusteluista välittömästi. Ilman näitä tietoja emme opetuksen lisäksi pysty järjestämään esimerkiksi koulukuljetuksia tai kouluruokailua.

 

Etäopetuksen aloittaminen, tiedote 16.3.2020

Tuusniemen lukio ja yhtenäiskoulu keskeyttää lähiopetuksen ajalla 17.-20.3.2020. Toimenpiteellä pyrimme varmistamaan kevään ylioppilaskirjoitusten sujuvan ja turvallisen toteuttamisen. Samalla hidastamme korona- ja kausi-influenssavirusten leviämistä. Ohjeistamme opiskelijoita ja oppilaita koulunkäynnin jatkamisesta loppuviikon aikana kotona.

Tiedossamme ei ole varmistuneita altistumisia koronavirukselle, mutta haluamme ryhtyä riittäviin varotoimiin ajoissa. Sairastuvuus on kuitenkin lähipäivien aikana todennäköisesti kasvussa. Suomen hallitus on antamassa lisäohjeita tilanteeseen vielä tämän päivän aikana. Seuraamme niitä ja muita viranomaismääräyksiä ja toimimme niiden mukaan. Tällä hetkellä suunnitelmamme on jatkaa tavallista koulutyötä maanantaina 23.3..

Tiedotamme mahdollisista muutoksista edelleen ensisijaisesti Wilman välityksellä.

Janne Karttunen
Tuusniemen lukion ja yhtenäiskoulun rehtori

 

Tuusniemen yhtenäiskoulu on laadukasta perusopetusta tarjoava koulu, jossa opiskelee noin 250 oppilasta. Samassa rakennuksessa toimii myös esikoulu, jossa opiskelee parikymmentä esikoululaista. Koulu sijaitsee osoitteessa Keskitie 36-38.

 

Koulumme tarjoaa oppilaille monipuoliset ja viihtyisät oppimisympäristöt sekä hyvät mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämiseen oppimisen tukena. Koulumme on mukana liikkuva koulu -hankkeessa, joten aktiivinen liikunta ja toiminnallisuus on tärkeä osa jokaista koulupäivää.  Kerhohankkeen tuella järjestettävät oppilaskerhot tarjoavat lapsille ja nuorille mukavaa tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia koulupäivän jälkeenkin.

 

Tuusniemen yhtenäiskoulun opetussuunnitelman arvopohjana ovat turvallisuus, yhteisöllisyys, itsensä ja toisten sekä oman ja muiden työn arvostaminen, vastuullisuus ja rehellisyys. Nämä arvot ohjaavat koulutyötä ja sen tavoitteita. Jokaiselle oppilaalle tulee luoda fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.

 

Tuusniemen kunnan alueella liikennöi lukuvuonna 2017 - 2018 kolme kunnan ostamaa koulukuljetusreittiä. Näihin autoihin otetaan oppilaiden lisäksi myös muita matkustajia. Reitit tulevat Tuusjärven suunnalta, Laukka-ahosta ja Etelä-Tuusniemeltä. Asiointiliikenteen kulkijoilta peritään yhdensuuntaisesta matkasta 6 €.

 

Tuusniemen kunnan esi- ja perusopetuksen sekä lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuonna 2020–2021

Tuusniemen kunnan esi- ja perusopetuksen sekä lukion työ- ja vapaapäivät lukuvuonna 2019-2020

Lukuvuoden 2019 - 2020 koulukuljetusreitit

Yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Koulunkäyntioikeus vieraaseen koulupiiriin / kuntaan

Kouluhuoneiston käyttöhakemus

Yhtenäiskoulun ja lukion ruokalista 2019-2020

Yhtenäiskoulun ja lukion välipalalista 2019-2020

 

Rehtori
Janne Karttunen
040 5721 867
janne.karttunen(at)tuusniemi.fi

Apulaisrehtori
Eevariitta Jäntti
044 7209 905
eevariitta.jantti(at)tuusniemi.fi

Koulusihteeri
Senja Puodinketo
040 4861 922
senja.puodinketo(at)tuusniemi.fi

 

Toimistosihteeri

Sirpa Piiroinen

040 5383 634

sirpa.piiroinen(at)tuusniemi.fi

 
koulutoimisto(at)tuusniemi.fi
(koulutoimiston sähköposti ohjautuu rehtorille ja toimistosihteerille)
 
Posti- ja käyntiosoite
Tuusniemen kunta
Koulutoimisto
Keskitie 34 - 38
71200 Tuusniemi