Löytöeläimet ja eläinsuojelu

 

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut huolehtii löytöeläinten hoidon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella (Kaavi, Tuusniemi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi).

Pääsääntöisesti löytöeläimet kiinniottaa ja toimittaa eläinsuojaan eläimen löytäjä. Löytöeläinsuoja voi kuitenkin järjestää kuljetuksen, mikäli se ei ole löytäjän puolesta mahdollista. Eläinten pidempikestoiseen kiinniottoon ei kuitenkaan eläinsuojan pitäjällä yleensä ole mahdollisuuksia. Kissojen loukutusta varten eläinsuojilla on olemassa loukutushäkkejä.

Eläimen kiinniotto- ja hoitokustannuksista vastaa omistaja, ja maksettavaksi tulevat talteenottomaksu, mahdollinen hakupalkkio, kilometrikorvaukset sekä hoitomaksut arvonlisäveroineen. Jos eläin siis katoaa, sitä kannattaa ensimmäisenä kysellä löytöeläinsuojalta minimoidakseen hoitopäivät ja aiheutuvat kustannukset. Maksut tulee maksaa eläintä noudettaessa, useissa paikoissa käteisellä.

Varmistaakseen eläimensä mahdollisimman nopean löytämisen takaisin kotiin, se kannattaa varustaa kaulapannalla, jossa on vähintään omistajan puhelinnumero. Mikrosiru tai tatuointi on huomattavasti hitaampi tunnistustapa, sillä omistajatiedot pitää kysellä mikrosiru- tai tatuointinumeron perusteella Kennel- tai Kissaliitosta niiden aukioloaikoina. Mikrosirun luku edellyttää myös lukulaitetta, eikä tatuointi aina erotu selvästi. Jos omistajamuutoksista ei ole ilmoitettu rekisteriin, ne eivät myöskään ole ajantasaiset. Kaulapannassa olevan puhelinnumeron voi lukea kuka tahansa löytäjä, ja eläin voi löytää kotiin päätymättä ollenkaan löytöeläinsuojaan.

Mikäli omistaja ei nouda lemmikkiään 15 vuorokauden kuluessa, lemmikille pyritään ensisijaisesti etsimään uusi koti. 

Löytöeläinsuoja, Eläinhoitola Ilo. Eläinsuoja – Eläinhoitola Ilo (elainhoitolailo.fi)
Soita meille puh .045 78397721

 

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Eläinsuojelualain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, kärsimykseltä ja tuskalta sekä edistää eläimen hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelu hoidetaan yhteistyössä Siilinjärven kanssa. Eläinsuojelu | Siilinjärven kunta (siilinjarvi.fi)

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään, kun epäillään eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Epäillessäsi eläinsuojelulainvastaista eläinten kohtelua voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen.

Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä myös suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse osoitteeseen valvontaelainlaakari@siilinjarvi.fi