Vesi- ja viemärilaitos

 

Tuusniemen kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajille sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset täyttävää vettä kohtuullisella hinnalla. Vettä toimitetaan Hyvärilän vedenottamosta. Lisäksi vettä ostetaan Koillis-Savon Vesi Oy:lta ja sitä myydään Heinäveden kunnalle. Tuusniemen kunnan vesilaitos toimittaa vettä myös Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle (entisen Tulikallion seudun vesiosuuskunnan alueelle).


Tuusniemen vesilaitoksen toiminta-alueen jätevedet puhdistetaan Pahkasalon puhdistamolla. Lisäksi sinne toimitetaan Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan (Ruokosen alue ja entisen Tulikallion seudun vesiosuuskunnan alue). Puhdistustoimintaa seurataan säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).

 

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut ja taksat 2024

Vesi-ja viemäriliittymäsopimuksen siirto -lomake

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksesta vastaa tekninen johtaja. Kunnan vesi otetaan pohjavedestä, jonka laatu on hyvä. Jäteveden puhdistamo on Pahkasalon saaressa. Kunnan alueella toimii Pohjois-Savon suurin vesiosuuskunta, Pohjois-Tuusniemen Vesiosuuskunta. Lisäksi kunnan alueella toimii muun muassa Paakkilan vesiosuuskunta. Suuri osa kunnan alueesta kuuluu vesiosuuskuntien jakelun piiriin.

 

Paakkilan Seudun Vesiosuuskunta

Vesa Hartikainen, toimitusjohtaja

Joensuuntie 751, 71240 Paakkila

040 8295793

vesa.hartikainen(at)gmail.com

 

Talousveden laadun tarkkailu

Tuusniemen vesilaitos, jaksottainen seuranta 19.03.2024

Tuusniemen vesilaitos, omavalvonta, raaka- ja lähtevä vesi 19.03.2024

Tuusniemen kunta, ylävesisäiliö 14.9.2023

Koillis-Savon Vesi Oy, käyttö, raakavedet 6.2.2024

Koillis-Savon Vesi Oy, Könönkangas, jatkuva valvonta 6.2.2024

 

Tekninen toimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 

Tekninen johtaja
Paula Rissanen 
040 8206 928
paula.rissanen(at)tuusniemi.fi
 

Rakennustarkastaja

Petteri Heikkinen 

044 7209 032

petteri.heikkinen(at)tuusniemi.fi


Toimistosihteeri
Ritva Miettinen
040 4861 907
ritva.miettinen(at)tuusniemi.fi
 
Toimistosihteeri
Sari Joutsen
040 4861 900
sari.joutsen(at)tuusniemi.fi

Vesilaitoksen laitosmies

Petri Mustonen

0400 376 993