Takaisin

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa-hanke

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa-hanke 1.10.2023 – 31.5.2025.

Hankkeen päätavoitteena on haastavassa tilanteessa olevien työttömien henkilöiden elämänhallinnan ja -laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen kohti työllistymistä. Lisäksi hankkeessa pyritään tukemaan kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen sekä työmarkkinoille. Hankkeessa tehdään myös kohderyhmään kuuluvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn selvityksiä, jotta heidät osataan ohjata oikea-aikaisiin palveluihin kohti työelämää tai mahdollisesti jopa eläkettä.

Hankkeessa tehdään työllistettävien työllistymispolun rakentamisessa yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa sekä tiivistetään yhteistyötä kuntien elinkeinotoimen kanssa. Hankkeessa toteutetaan myös ryhmätoimintaa, jossa osallistujilla on mahdollisuus päästä vahvistamaan sosiaalisia taitojaan turvallisessa ympäristössä sekä saada päiviin mielekästä tekemistä.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää ja luoda käytännöt, miten palvelut toimivat jatkossa Rautavaaralla, Kaavilla ja Tuusniemellä, kun työhön kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle.

 

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa 1.10.2023.-31.5.2025 - Rautavaaran kunta

 

Kysy lisää:

Emmi Hartikainen työ- ja hankekoordinaattori, Kaavi/Tuusniemi
p. 041 732 2639

Tarja Selkimäki työkoordinaattori/hankevastaava, Rautavaara
p. 040 8608 229