Takaisin

Tietoa Ukrainaista saapuville

Tietoa Ukrainaista saapuville

Jos saavut Ukrainasta Suomeen

- Jos sinulla on biometrinen passi, voit oleskella Suomessa viisumivapaasti 3 kk. Huomioi kuitenkin, että ilman oleskelulupahakemusta tai -lupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskusten tai kuntien palveluihin.

- Hakeaksesi tilapäisen suojelun perusteella turvapaikkaa, sinun tulee ilmoittautua poliisille. Sinun tulee käydä henkilökohtaisesti poliisilaitoksella. Ota mukaan henkilötietosi. Suosittelemme tekemään ilmoittautumisen viimeistään heti kuntaan saapumisen jälkeen.

- Sinun kannattaa hakea turvapaikkaa tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin normaali turvapaikkahakemus.

- Lisätietoa tilapäisestä suojelusta: https://migri.fi/tilapainen-suojelu

- Kun olet tehnyt oleskelulupahakemuksen koskien turvapaikkaa tilapäisen suojelun perusteella, sinulla on oikeus vastaanottokeskusten järjestämiin palveluihin.

- Voit hakea oleskelulupaa myös muulla perusteella, kuten perhesiteen tai työpaikan perusteella.

- Saadaksesi kunnallisia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai kotoutumisen edistämisen palveluja, sinulla tulee jo olla myönnetty oleskelulupa.

- Oleskelulupahakemuksen jättämisen jälkeen voit hakea lapsillesi koulupaikkaa perusopetukseen. 

https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille

Toimeentulo

- Suurinta osaa Kelan etuuksista voi saada vasta, jos henkilö aikoo oleskella Suomessa vakinaisesti. Joissakin tilanteissa henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus välttämättömään toimeentuloon. Lisäksi jokaisella on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa. Turvapaikanhakijoiden, myös tilapäisen suojelun perusteella hakevien, toimeentulosta ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus.

- Lisätietoa:

https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/ukrainan-tilanteen-vuoksi-suomeen-saapuvien-oikeus-sosiaaliturvaan

Ilmoita maahanmuuttovirastolle, jos järjestät kuljetuksia Suomeen

- Maahanmuuttovirasto on avannut verkkosivuilleen lomakkeen, jolla kuljetuksia järjestävät vapaaehtoiset voivat ilmoittaa tulijoista. Lomake löytyy osoitteesta: https://migri.fi/ukk-ukraina#kuljetukset

- Kyseiseltä sivulta löytyy myös muuta tietoa liittyen asiaan.

- Ilmoita myös kuntaan p. 040 486 1903, mikäli järjestät kunnan alueelle kuljetuksia tai vapaaehtoista majoitusta

 

Kiireellinen avun tarve

Kiireellinen sosiaalipalveluiden tarve: virka-aikana ma - pe ensisijaisesti puhelinajalla klo 10-11 Tuusniemen kunnan sosiaalitoimisto, gsm 040 486 1910, 040 486 1911, 044 720 9916 tai 044 720 9049 ja virka-ajan ulkopuolella Pohjois-Savon sosiaalipäivystys gsm 044 718 3930.