Täällä pääset lukemaan kunnanjohtajamme Timo Kiviluoman mietteitä blogin muodossa.

 

22.6.2022

Kunnanjohtajan blogi

 

Tätä tekstiä kirjoittaessani vuosi alkaa olla puolivälissä ja kesä hehkeimmillään. Kunnan viime vuoden tilinpäätös on valtuustossa käsitelty ja kohta alkaa olla käsillä kuluvan vuoden puolivuotiskatsauksen laatiminen. Kunnantalolla arjessa näkyy selvästi ensi vuoden alussa aloittavan hyvinvointialueen valmistelu. Vaikka kunnissa asiasta ei varsinaisesti ole valmisteluvastuuta, kunnat tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa vastaamalla melko kiivaassakin tahdissa tuleviin tietopyyntöihin. Näin sote-palvelujen luovuttajaorganisaation näkökulmasta katsottuna näyttää, että palvelujen siirtämisessä ja käytännön organisoinnissa on kiirettä, jotta kansalaiset saavat palvelut keskeytyksettä ensi vuonnakin. Toivottavasti sote-palvelujen palveluverkko säilyy mahdollisimman kattavasti lähipalveluina. Tästä asiasta kunnissa ei ole tällä hetkellä tietoa.

 

Kunnan päivitetty strategia on myös hyväksytty keväällä valtuustossa. Strategian päivityksessä sen yksityiskohtia hiottiin ja kunnan strategisia tavoitteita terävöitettiin. Siihen voi käydä tutustumassa tarkemmin kunnan kotisivuilla. Strategialla on tarkoitus mennä eteenpäin neljä vuotta ja siinä pyrittiin ottamaan huomioon hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palvelujen vaikutus kunnan toimintaan jatkossa. Nähtäväksi jää, onko perusteltua vielä kerran tehdä nykyiseen kuntastrategiaan päivitys sen voimassaoloaikana.

 

Syksyllä alkaa kunnan ensi vuoden talousarvioprosessi aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeavista lähtökohdista. Ensi vuoden talousarvion menopohja on alle puolet entisestä. Valtionosuuksien summa on negatiivinen ja pakkasen puolella oleva osuus valtionosuuksista kuitataan nähtävästi kotikuntakorvauksista. Verotuloista jää kunnille nykytilanteeseen nähden karkeasti puolet. Eli niin tulot kuin menotkin laskevat merkittävästi. Samoin kunnan henkilökunnan lukumäärä puolittuu. Kunnan toiminnoissa keskiöön kohoaa sivistystoimen palvelut.

 

Toivotan jokaiselle blogin lukijalle hyvää ja rentouttavaa kesää.

 

                      Timo Kiviluoma

 

22.12.2021

Tätä blogia kirjoitellessani elämme jouluviikkoa. Kunnan vuoden 2022 talousarvio oli valtuustossa päätettävänä marraskuun lopulla. Ensi vuoden talousarvion tasapainoon jäi toivomisen varaa. Sote-menojen kasvu jatkuu kunnan tulopuolen vahvistumista nopeammin. Positiivisesta näkökulmasta ajateltuna kuitenkin lähtökohtaisesti ensi vuoden talousarvio mahdollistaa kuntalaisten palvelut kuta kuinkin nykyisessä laajuudessaan ja entisellä palvelutasolla.

 

Syksyllä alkoi jo näkyä kunnantalolla tekemisessä vuoden 2023 alusta alkavan hyvinvointialueen valmistelutyö. Hyvinvointialueen väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä alkoi tulla ripeään tahtiin ja melko tiukalla aikataululla vastattavia tietopyyntöjä kunnille. Hyvinvointialueen valmistelijat tarvitsevat laajalti kunnista lähtötietoa oman suunnittelu- ja valmistelutyönsä pohjaksi. Kuntalaisiin päin hyvinvointialueiden lähestyvä aloittamishetki näkyy meneillään olevina hyvinvointialueen valtuustoehdokkaiden vaalikampanjointina. Suosittelen kaikille tähän asiaan paneutumista ja äänestämistä. Hyvinvointialueen valtuustolla on merkittävä linjaava rooli meidän jokaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, eli vaikuttaminen vaaleissa kannattaa.

 

Loppuvuosi 2021 on ollut hektinen myös siirrettyjen kunnallisvaalien vuoksi, jolloin uudet valtuustot aloittivat poikkeuksellisesti kautensa elokuun alussa. Vaikka valtuustossa ja sen alaisissa toimielimissä olikin melko paljon vaihtuvuutta, niin kokonaisuutena hyvin toiminta on kuitenkin käynnistynyt. Syksyllä on valtuutetuille järjestetty koulutusta. Samoin talousarvioprosessin alkuvaiheessa syksyllä on järjestetty valtuustoseminaareja, joilla on pohjustettu talousarvion laadintaprosessia.

 

Myös kuntastrategian päivittämisprosessi on käynnistetty loppusyksystä. Asiaan liittyen on järjestetty kaksi valtuustoseminaaria ja kuntalaisilta. Lisäksi kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet antaa palautetta joko sähköisellä tai paperilomakkeella strategian päivitystarpeeseen liittyen. Prosessi on tarkoitus saada vietyä läpi ensi vuoden alkupuoliskon aikana.

 

Joulun odotukseen ja jouluun valmistautumiseen liittyvät monet tilaisuudet ja tapahtumat on tänä vuonna saatu toteutettua, kuitenkin koronaohjeistukset huomioon ottaen. Koronatilanne on kuitenkin vuoden lopulla pahentunut nopeasti. Tästä näkökulmasta Suomessakin on hyvin monille tulossa taas perinteiseen jouluun nähden toisenlainen joulu. Saamme kuitenkin näissäkin olosuhteissa valmistautua tilanteen muodostamilla reunaehdoilla viettämään joulua, tällä kertaa ihan talvisessa säässä.

Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022.

 

 

 

                     

1.6.2021

Kirjoittelen tätä blogiani aurinkoisena kesäpäivänä. Näköjään mahtuu Suomen kesään aurinkoisiakin päiviä melko sateisen kevään jälkeen. Kevät on ollut kunnan toiminnassa ja hallinnossa kiireinen. Monia keskeneräisiä asioita on saatu valmiiksi päätöksentekoon ennen valtuustokauden vaihtumista. Näistä mainittakoon esimerkkinä kaavoitusasiat. Kuntaan on saatu uutta kaavoitusta niin asuinrakentamiselle kuin yritystoiminnallekin. Kunnan asuntotonttien kysyntä on vilkastunut keväällä muutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Uudet asukkaat ja rakentaminen ovat kunnalle erittäin positiivinen asia.

 

Kaiken kaikkiaan nyt valtuustokauden loppumetreillä on hyvä katsoa sen verran peruutuspeiliin, että voi arvioida uuden kuntastrategian toteutumista. Strategian on oltava kunnan toiminnan ja kehittämisen kulmakivenä. Kuntastrategia on toteutunut oman arvioni mukaan kohtuullisesti. Kuntastrategian tuntemista ja muistamista on testattu niin päättäjiltä kuin kunnan henkilökunnaltakin keväällä tehdyllä kyselyllä. Näyttää selvästi siltä, että kuntastrategian omaksumisessa ja muistamisessa on vielä parannettavaa jo toteutetuista strategian jalkautustoimenpiteistä huolimatta. Tämä täytyy pitää mielessä, kun uuden valtuustokauden alkutaipaleella päivitämme kuntastrategiaa. Siihen on saatava lisää terävyyttä sekä lisää tiivistystä, jotta se toimisi odotetusti.

 

Kunta on kuntastrategiassaan nostanut merkittäväksi kulmakiveksi kunnan positiivisen näkyvyyden. Siihen on panostettu. Kunnan viestintää on aktivoitu ja jo useampana kesänä ovat kunnan positiivisen näkyvyyden eteen myös somenuoret tehneet hyvää työtä. Niin myös tänä kesänä. Positiivisen kuntaimagon luominen ei onnistu pelkästään kunnan kotisivujen tai sometilien kautta tehtävällä työllä. Siihen tarvitaan jokaista. Niin minua kuin sinuakin. Millaista viestiä viemme ja omalla toiminnallamme välitämme kunnasta? Valinta on meidän jokaisen. Positiivisen kuntaimagon syntyminen rakentuu pienistä puroista kasvavaksi virraksi.

 

Toivottavasti meistä itse kukin voi nauttia kesästä ja pääsemme pikkuhiljaa parantumassa olevan koronatilanteen osaltakin kohti normaalia. Muistetaan kuitenkin vielä voimassa olevat terveysturvallisuuteen liittyvät rajoitukset ja suositukset.

 

Toivotan lopuksi blogini lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.

 

 

1.4.2021

Pitkästä aikaa oikea talvi alkaa kääntyä tätä kirjoitellessani kevättä kohti. Lunta oli kuin vanhaan hyvään aikaan ja saimme nauttia ihan talvisesta pakkasjaksostakin. Kevään tulo alkoi sitten ryminällä maaliskuun puolivälin jälkeen. Lumet alkoivat korkean lämpötilan siivittäminä huveta nopeaa vauhtia. Ripeästi on aika edennyt muutoinkin. Kunnan viime vuoden tilinpäätös on valmis ja menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa. Niin paljon koronatukia ei Tuusniemelle tullut, että talous olisi viime vuodelta kääntynyt kokonaan tasapainoon. Alijäämää alimman viivan alle jäi noin 150.000 euroa. Taloustilanteessa riittää haastetta tulevillekin vuosille, vaikka nyt talouden alijäämä olikin merkittävästi ennakoitua pienempi.

 

Edelleen koko yhteiskuntaa varjostaa koronavirus, vaikka tilannetta ollaankin ottamassa haltuun rokotuksilla. Rokottaminen on edennyt Suomessakin hitaan rokotteiden saannin vuoksi huomattavasti verkkaisemmin kuin mitä vielä viime vuoden lopulla yleisesti ennakoitiin. Vaikka tilanne koronan suhteen onkin Tuusniemellä edelleen varsin hyvä, niin pitkään jatkunut varppeillaan olo alkaa jo rassata monia. Siitä huolimatta, että erilaiset rajoitukset ja ohjeet ovatkin laadittu meidän itse kunkin terveyden turvaksi.

 

Tämä yleinen koronavirustilanne näkyy kunnan toiminnassa muun muassa siten, ettei oikein mitään tapahtumia, tilaisuuksia tai kuntalaisiltoja ole voitu suunnitella lähitulevaisuudessa toteutettavaksi. Toisaalta kunnan palaveri- ja kokouskäytännöissä on viimeisen vuoden aikana otettu iso digiloikka. Myös Tuusratio oli mielestäni varsin onnistunut ja positiivista palautetta saanut tapahtuma. Tapahtumalle on pohdittu jatkoa ja toivottavasti kuntalaiset ottavat sen omakseen vielä entistäkin aktiivisemmin.

 

Jo useammassa aikaisemmassa blogissani on yhtenä aihepiirinä ollut soteuudistus. Asia etenee maakunnallisten hyvinvointialueiden muodostamisen nimellä. Tässä kokonaisuudessa eletään kriittiset hetket tulevana kesänä, kun hyvinvointialueiden muodostamista koskeva lainsäädäntö etenee päätöksentekovaiheeseen. Maakunnissa on kärkihankkeiden teemoina alkanut vapaaehtoinen hyvinvointialueiden valmistelu. Siihen tulee varmasti lisää potkua siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden tilapäishallinto starttaa.

 

Kunnan asuintonttien kauppa on muutaman vuoden hiljaisemman elon jälkeen osoittanut viime aikoina selvää piristymisen merkkejä. Parin tontin osalta on jo edetty kauppakirjan tekovaiheeseen ja vahvasti siihen suuntaan on menossa vielä muutama neuvottelu. Rakentaminen tuo lisää vireyttä paikkakunnalle, kuten myös kohta saapuvat kesäasukkaat.

Toivotan blogin lukijoille hyvää kesän odotusta. Pysykää terveinä.

 

4.12.2020

Tätä blogia kirjoitellessani elämme joulunalusaikaa. Kunnan vuoden 2021 talousarvio on nyt saatu esityvaiheeseen ja valtuusto päättää sen lopullisesta hyväksymisestä myöhemmin joulukuussa. Talousarvioesitystä saatiin monilta osin tasapainotettua kovalla työllä ja konsultinkin edellisvuotista asiantuntemusta hyödyntäen, mutta tehtävää vielä talouden tervehdyttämisen osalta jäi tulevillekin vuosille. Lähtökohtaisesti ensi vuoden talousarvio mahdollistaa kuntalaisten palvelut kuta kuinkin nykyisessä laajuudessaan ja entisellä palvelutasolla.

 

Syksyllekin leimaa antavana asiana oli lähes koko vuoden jatkunut korona –pandemia, joka taas syksyn edetessä on levinnyt kiihtyvällä vauhdilla ympäri Suomea. Vaikka Tuusniemi on tässä asiassa päässyt tähän mennessä hyvin vähällä, hetkeksikään ei ole varaa herpaantua ja kaikkia turvallisuus-suosituksia sekä annettuja viranomaismääräyksiä on syytä noudattaa säntillisesti.

 

Syksyn mittaan saatiin hyvin merkittävänä asiana valmisteltua loppuun ja vietyä päätöksenteossa läpi uusittu perusterveydenhuollon palvelujen tuottamissopimus Kuopion kaupungin kanssa. Sopimus varmistaa pieneksi kunnaksi laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut, joita sopimuksen perusteella tullaan vielä jatkokehittämään. Toinen maininnan arvoinen asia on kirjaston aukioloaikojen reilu lisääminen omatoimikirjaston konseptilla. Kirjaston henkilökunta on edelleen palvelemassa kuntalaisia entiseen tapaan, mutta lisäksi kirjastoa voi hyödyntää omatoimisesti laajennetun aikataulun puitteissa. Kirjaston käyttöaika on lisääntynyt omatoimiratkaisulla 57 tuntia viikossa. Kirjaston henkilökunta opastaa tämän asian hyödyntämisen aloituksessa.

 

Vuosi sitten kirjoitin blogissani, että odottelemme taas uutta sote-uudistusta muutaman vuoden päästä. Asiasta ei vielä kunnissa kovin yksityiskohtaista tietoa ole. Valtion puolella kuitenkin selkeä tahtotila on, että asia menisi maaliin saakka ja uudet hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen. Katsotaan, miten hyvinvointialueiden yhdyspinnat niin taloudellisesta kuin toiminnallisista lähtökohdista tarkasteltuna tulevat tarkentumaan kuntien kanssa. Yhtenä huolenaiheena on se, että kuntien tulovirta supistuu merkittävästi, mutta vanhat velvoitteet, kuten kuntien tekemien sote-investointien velat jäävät kuitenkin kokonaan kuntien kannettaviksi.

 

Joulun odotukseen ja jouluun valmistautumiseen liittyvät monet tilaisuudet ja tapahtumat on tänä vuonna jouduttu koko maassa perumaan pahan koronatilanteen vuoksi. Tästä näkökulmasta Suomessakin on hyvin monille tulossa erilainen joulu. Saamme kuitenkin näissäkin olosuhteissa valmistautua tilanteen mahdollistamissa puitteissa harmaan ja loskaisen alkutalven keskellä viettämään ilon ja valon juhlaa, joulua. Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021.

 

 

17.9.2020

Kulunut vuosi on edennyt poikkeuksellisissa merkeissä. Näin myös kunnan osalta. Koronapandemian varjo on heijastunut kunnankin toiminnan ylle maaliskuusta saakka. Vaikka korona on toistaiseksi kiertänyt Tuusniemen, niin sen mahdolliseen tulemiseen on kuitenkin täytynyt varautua kunnassa. Syksyllä kunnan palvelut ovat käynnistyneet normaalisti, mutta tarvittavaa varovaisuutta ja huolellisuutta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi noudatamme ja näin toivon jokaisen kuntalaisenkin tekevän. Kunta jakaa myös suojamaskeja. Ne on tarkoitettu vähävaraisille kuntalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa niitä.

 

Kunnan 150- vuotisen taipaleen juhlavuoden pääjuhla on siirretty ensi vuoden puolelle. Näin haluamme varmistua, että tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti ja myös, että kuntalaiset uskaltaisivat tulla mukaan juhlaan. Juhlan tarkemmasta ajankohdasta päätetään tulevan talven aikana.

 

Syksyllä perinteiseen tapaan alkoi kunnan talousarviovalmistelu. Tätä työtä tehdään poikkeuksellisen epäselvistä lähtökohdista. Koko maailmantalouden kehittyminen lähitulevaisuudessa on suuren epävarmuuden ympyröimänä, puhumattakaan Suomen kansantalouden tai kuntatalouden kehittymisestä. Tänä vuonna on Tuusniemelläkin muiden kuntien tapaan työttömyys kasvanut selvästi ja tämä on jo näkynyt esimerkiksi kunnan verotulokertymässä. Ensi vuonna ei ole ennakoitavissa kunnan tulojen lisääntymistä, mutta kunnan menojen kasvutrendistä on selvät merkit ilmassa. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pandemian seurauksena kasvaneet räjähdysmäisesti ja siitä on tulossa kunnille valtion tuesta huolimatta jättilasku. Kunnassa on kuitenkin lähtökohtana riittävien palvelujen turvaaminen kuntalaisille. Mikäli kuntien yleinen talouskurimus jatkuu, niin ennen pitkää on kuntien talouden tasapainoon saamiseksi pakko tehdä kipeitäkin ratkaisuja. Sen verran ison mittakaavan taloushaasteet ovat käsillä.

 

Sitten blogin alkuosan synkähkön alkuosan jälkeen vähän valoisampiakin näkökulmia. Kuluvan vuoden aikana kaiken kaikkiaan kunnan investointeja tulevaisuuteen on saatu toteutettua selvästi edellisvuotta paremmin. Tällä kokonaisuudella tarkoitan kunnan talousarvion investointiosaan sisältyvien investointien lisäksi muitakin kunnan tulevaisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi aikaisemmin monilta osin keskeneräistä ja vanhaa kaavoitusta on saatettu monilta osin paremmin ajan tasalle ja monia pitkään keskeneräisinä olleita kaavoja on saatu valmiiksi. Tämä on erittäin tärkeää kunnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta.

 

Yleensä vuoden kääntymisen loppuaan kohti näkyy tähän aikaan vuodesta jo monien toimijoiden joulun ajan suunnittelun käynnistymisenä. Jos ei muuten, niin ainakin jo tässä vaiheessa monet toimijat normaalisti lyövät lukkoon joulukuulla toteutettavia, jouluun liittyvien tilaisuuksien ajankohtia. Toivottavasti perinteiset joulunajan tilaisuudet voidaan tänäkin vuonna järjestää turvallisesti.

 

Koleasta ja kosteasta syyssäästä huolimatta toivotan itse kullekin hyvää syksyn jatkoa.

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja

                     

6.5.2020

Tuusniemen kunnan 150-vuotisjuhlavuosi on edennyt varsin poikkeuksellisissa merkeissä. Viime vuoden lopulla ja vuoden alussa tälle vuodelle suunnitellut tapahtumat kunnassa on jouduttu perumaan keväästä alkaen koronaviruspandemian vuoksi ainakin ensi syksyyn saakka. Kesälomien jälkeen tilannetta arvioidaan tapahtumien järjestämistä loppuvuoden osalta uudelleen. Pahimmassa tapauksessa pääsemme juhlimaan kunnan 150-vuotista historiaa vasta jälkikäteen ainakin juhlatilaisuuden osalta.

 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut varmasti jokaisen kuntalaisen jokapäiväiseen elämään enemmän tai vähemmän. Ikäihmiset ovat saaneet valtiovallalta vahvan suosituksen välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa ja tämä varmasti aiheuttaa helposti oman henkisen kuormituksensa ainakin tilanteen pitkittyessä. Koululaiset ovat joutuneet totuttelemaan koulunkäynnissä etäopiskeluun ja tämän toteutus on myös tuonut opetushenkilöstön uuden eteen. Koulunkäynti jatkuu tauon jälkeen vielä lukukauden pari viimeistä viikkoa lähiopetuksena peruskoululaisilla. Valtion viranomaisten puolelta on annettu ohjeistusta lähiopetuksen turvalliseen järjestämiseen. Monilla työssäkäyvillä on työ vähentynyt tai loppunut joko määräajaksi tai peräti toistaiseksi.

 

Kunnan näkökulmasta tilanne tuo myös synkkiä pilviä tulevaisuuden näkymien ylle. Haasteet liittyvät etenkin kuntatalouteen. Vielä pandemia ei ole koetellut Tuusniemeä, joten kunnan taloudessakaan menojen osalta ei ole vielä tapahtunut isoja poikkeamia. Kuntalaisten hoitoon on kuitenkin varauduttu ja suunnitelmia tilanteen hallitsemiseksi on tehty. Ensimmäisenä kunnan taloudessa tulee näkymään työssä käyvien kuntalaisten lomautukset ja irtisanomiset. Samoin yritysten heikentyneet näkymät. Näiden tilanteiden vuoksi kunnan verotulot tulevat laskemaan jo kuluvan kevään aikana selvästi aikaisemmin ennakoidusta tasosta.

 

Kunta haluaa olla kuntalaisten lisäksi myös kunnan yritysten tukena. Kunnanjohtaja on saanut valtuudet alentaa määräaikaisesti kunnalla vuokralla olevien yritysten vuokraa, mikäli yritys on joutunut pandemian takia vaikeuksiin. Samoin kunta on ottanut hoitaakseen kunnassa toimivien yksinyrittäjien tuen jakamisen. Raha tähän tulee valtion kirstusta.

 

Kaikesta poikkeustilanteen luomasta synkkyydestä huolimatta haluan toivottaa kuntalaisille hyvää kevättä. Kyllä tästäkin selvitään.

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja

 

 

 

10.2.2020

Tuusniemen kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Tämä näkyy kunnassa monin tavoin pitkin vuotta. Asiaa pidetään esillä monissa eri tapahtumissa, alkaen helmikuussa kunnanvirastolle esille laitettavasta paikallisen taiteen taidenäyttelystä. Kunnassa toimivien yhdistysten ja järjestöjen tapahtumissa ja tilaisuuksissa on myös kunnan 150-vuotisteema esillä. Juhlavuoden kunniaksi on myös suunniteltu hieno logo. Kunnan järjestämää 150-vuotisjuhlaa vietämme kesällä, tarkemmin sanoen sunnuntaina 12.7.2020. Ajankohdaksi valikoitui heinäkuu, jotta kunnassa runsaslukuisana kesällä näyttäytyvät kesäasukkaat pääsisivät myös mukaan juhlaan. Eri toimijoiden tapahtumat ovat osittain vielä pohdintavaiheessa, mutta ihan kiitettävästi niitä on jo kalenteriin asti tähän mennessäkin saatu. Toki hyvin vielä lisääkin tapahtumia kuntaan mahtuu. Tapahtumien tämänhetkistä tilannetta voit käydä katsomassa esimerkiksi kunnan verkkosivuilla olevasta vuosikellosta.

 

Lopuksi vielä muutama sana muista ajankohtaisista asioista. Alkanut vuosi on ollut säiden suhteen leuto ja vetinen. Luntakin on toki tullut ajoittain. Lämpötila on kuitenkin ollut plussan puolella melko usein. Tuusniemeläisille tärkeät talviliikuntapaikat on kuitenkin koetettu pitää mahdollisuuksien mukaan kunnossa. Hiihdon ystäviä Tuusniemellä on paljon. Vaihtelevasta säästä johtuen latujen tekeminen ja kunnossapito on saatu tehtyä vaihtelevasti. Pitkät leudot sääjaksot ovat sulattaneet lunta ja esimerkiksi latupohjat ovat olleet tämän vuoksi ajoittain hyvinkin jäiset. Toivottavasti sää olisi lopputalven edes hivenen talvisempi, jotta hiihtokelit jatkuisivat ja jäällekin saataisiin hiihtokelpoista latua pidemmäksi aikaa kuin edellistalvena.

 

Lopuksi toivotan blogin lukijat tervetulleiksi Tuusniemen kunnan 150-vuotisjuhlatapahtumiin runsain joukoin.

 

19.12.2019

Tätä blogia kirjoitellessani elämme joulunalusaikaa. Kunnan vuoden 2020 talousarvio on saatu valmiiksi ja valtuusto on sen hyväksynyt. Syksyn mittaan kunnan toimialoilla valmisteltiin ja toteutettiin monia asioita. Syksylle kuitenkin leimaa antavana asiana oli kuntatalouden synkkyyden kanssa kärvistely. Talousarvioluonnosta saatiin monilta osin tasapainotettua kovalla työllä ja konsultinkin asiantuntemusta hyödyntäen, mutta tehtävää vielä sen osalta jäi tulevillekin vuosille. Lähtökohtaisesti ensi vuoden talousarvio mahdollistaa kuntalaisten palvelut kuta kuinkin nykyisessä laajuudessaan.

 

Myös kunnan talousarvioon sisältyy monia kuntastrategian mukaisia investointeja, joilla vahvistetaan kunnan vetovoimaa. Näistä mainittakoon teiden parantamisinvestoinnit, uudet hammaslääkäritilat ja valtatien liittymäjärjestely teollisuusalueelle. Viimeksi mainitulla liikennöinti teollisuusalueelle helpottuu ja toisaalta myös raskaan liikenteen määrä kunnan keskustassa vähenee.  Myös panostusta luontomatkailureitteihin jatketaan.

 

Vuosi sitten kirjoitin blogissani sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä asioista. Nyt voi todeta, että asia on siinä muodossaan jäänyt jälleen kalkkiviivoille ja odottelemme uutta soteuudistusta muutaman vuoden päästä. Asiasta ei paljoa tietoa vielä ole. Jospa asia lähivuosina menisi maaliin saakka, onhan tämän asian äärellä touhuttu jo vuodesta 2005. Uudistuksen tarve on todella kova. Kuntien taloudelliset hartiat sotelle ovat jääneet auttamatta pieniksi jo suurissakin kunnissa. Kuntataloudessa menot ja tulot kehittyvät pääsääntöisesti väärään suuntaan vuodesta toiseen.

 

Näistä synkistä asioista huolimatta voimme kuitenkin todeta, että eteenpäin on katsottava eikä toivoa pidä menettää. Elämä jatkuu. Kuntasektorillakin tapahtuu jatkuvasti monia positiivisia asioita. Helposti vain käy niin, että negatiivisuus ja negatiivinen uutisointi ja viestintä peittävät alleen positiiviset asiat ja positiivisuuden. Saamme kuitenkin valmistautua harmaan alkutalven keskellä viettämään valon juhlaa, joulua.

Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2020.

 

 

Syysblogi 7.10.2019

Syksyllä perinteiseen tapaan alkoi kunnan talousarviovalmistelu. Tuusniemelläkin on lähes koko kuntakentän tapaan tiukan taloustilanteen lähtökohdat ensi vuoden talousarvion laadintaan. Tämän hetken tiedoilla näyttää, että ensi vuoden talousarviosta tulee selvästi alijäämäinen, joskin alijäämä asettunee selvästi tämän vuotista alemmalle tasolle. Kunnan taseessa on vielä alijäämille puskuria, mutta sen hupenemistahti on huolestuttavan kova. Ensi vuoden osalta kunnan tulopuoli ei ole vielä samalla tavalla tarkkaan selvillä, kuin yleensä tähän aikaan vuodesta on ollut. Valtionosuuksien määrä tarkentunee lähiaikoina, mutta kunnallisverotulojen osalta näyttää kuluvan vuoden kaltainen epätietoisuus jatkua vielä ensi vuonnakin. Pääasiallisena syynä tähän on verohallinnon tälle vuodelle toteuttama verokorttiuudistus, jonka vaikutukset heijastuvat vielä ensi vuoteenkin. Oman mausteensa tähän asiaan tuo myös selvästi murrosvaiheessa oleva maailmantalouden tilanne.

 

Talouden niukkuudesta huolimatta kunnassa on kyettävä katsomaan eteenpäin ja mieluummin edemmäksi kuin varpaisiin saakka. Yksinomaan jatkuvasti muuttuva kuntiakin koskettava lainsäädäntö edellyttää kunnan toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Seuraava kuntien toimintaa koskettava lainsäädäntö koskee tiedonhallintaa. Lain yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa, mutta lain yhtenä lähtökohtana on kuntien asiakirjojen sähköinen muoto. Tähänkin haasteeseen kunnassa olemme valmistautumassa ja ensi vuoden puolella on tarkoitus saada käyttöön sähköinen asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä. Kuntamaailma on siirtymässä taas yhden askeleen Tuusniemelläkin sähköisempään suuntaan.

 

Yhteiskunnan digitalisoituminen on nuoremmalle sukupolvellemme tämän päivän normaalia. Ikäihmiset ovat tottuneet saamaan informaatioita ja asioimaan paperidokumenttien kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää saada myös ikäihmiset tutuksi sähköisen toimintaympäristön kanssa. Monesti tähän on tarve saada rohkaisua ja perusasioihin perehdytystä. Tuusniemen kunta ja Tuusniemen Osuuspankki tarttuvat tähän haasteeseen yhdessä järjestämällä loppusyksystä kaksi etenkin ikäihmisille suunnattua iltaa, joissa tuetaan ikäihmisten sähköisten palvelujen perusasioiden hallintaa.

 

Vuoden kääntymisen loppuaan kohti näkyy jo monien toimijoiden joulun ajan suunnittelun käynnistymisenä. Jos ei muuten, niin ainakin jo tässä vaiheessa monet toimijat lyövät lukkoon joulukuulla toteutettavia, jouluun liittyvien tilaisuuksien ajankohtia. Koleasta ja kosteasta syyssäästä huolimatta toivotan itse kullekin hyvää syksyn jatkoa.

 

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja

                     

Kesäblogi 19.6.2019

Tätä blogia kirjoitellessani on kesä jo alkanut toden teolla. Vaikka Suomen kesän säät ovat tyypillisesti nopeastikin vaihtelevia, on lämpöä jo tällekin kesälle riittänyt. Nopeasti on tämänkin vuoden ensimmäinen puolisko kunnan johdossa vierähtänyt. Vaikka ajanjaksoa onkin leimannut Tuusniemenkin kunnan talouden kurimus, saamme silti katsoa eteenpäin kunnan ja sen palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Kuluvalle vuodelle päätetyt investoinnit ovat etenemässä ja ovat sitten toteutuessaan osaltaan turvaamassa ja vahvistamassa kunnan elinvoimaa. Niin kunnalliset kuin yrityspohjaiset palvelut ovat aikaisempien vuosien tapaan vastaamassa kuntalaisten tarpeisiin. Myös uusia yrityspohjaisia palveluja kuntaan on syntynyt. Näistä voi mainita esimerkiksi Tuusniemen satamapaviljongissa aloittaneen kesäkahvila Juojärven Helmen. Kuntalaisilta on aikaisemmin tullut palautetta kauniin satamamme vähäisistä palveluista. Hienoa, että nyt tuohon toiveeseen on voitu vastata yrittäjävetoisesti. Tämä on selkeä parannus kuntamme keskeiseen käyntikorttiimme, satamaan.

 

Kunta on uudessa kuntastrategiassaan nostanut merkittäväksi kulmakiveksi kunnan positiivisen näkyvyyden. Negatiivista näkyvyyttä saamme helposti ja erikseen tilaamatta. Siinä uutiskynnys on matala. Useinkaan emme tule ajatelleeksi ympärillämme olevaa luonnon kauneutta eikä muitakaan monia kuntamme positiivisia asioita. Monesti syynä on se, ettemme välttämättä tiedä niistä. Tähän haasteeseen kunnassa on tartuttu ja kunnan asioista viestimistä on lisätty etenkin kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kuntaan on myös palkattu kaksi kesänuorta somenuoriksi, jotka somettavat kesän mittaan eri puolilta kuntaa ja erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Heidän viestintäänsä kannattaa seurata.

 

Arkisen aherruksen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa syksyä ja talvea varten. Kunnantalokin on suljettuna heinäkuussa kolme viikkoa kunnan henkilöstön kesälomien vuoksi. Pienessä organisaatiossa on kuitenkin pienempi paha kolmen viikon keskitetyt lomat kuin se, että lomat olisivat porrastetusti keväästä syksyyn, jolloin jatkuvasti olisi jokin kunnan palvelu vuorollaan poissa tarjonnasta.

 

Toivotan lopuksi kunnanjohtajan blogin lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.

 

26.2.2019

Alkanut vuosi on ollut säiden suhteen vaihteleva. Lunta on tullut ajoittain paljonkin. Lämpötila on vaihdellut kireistä pakkasista useisiin lämpöasteisiin. Tuusniemeläisille tärkeät talviliikuntapaikat on kuitenkin saatu pidettyä kunnossa. Hiihdon ystäviä Tuusniemellä on paljon. Vaihtelevasta säästä huolimatta latujen tekeminen ja kunnossapito on saatu tehtyä edellisvuotta paremmin. Edellistalven nykyistä vielä heikommat jääolosuhteet siirsivät tuolloin monien harmiksi jääladun tekemisen vasta ihan lopputalvelle.

 

Edellisvuoden tilinpäätöksen laadintaprosessi on jo meneillään pitkällä. Edellisvuosi jäi taloudelliselta osaltaan alijäämäiseksi, joten talouden tasapainottamistoimia vielä tarvitaan. Yksittäisenä suurimpana syynä tähän tilanteeseen on kunnan verorahoituksen arvioitua heikompi kehittyminen. Kunnan palvelut kuitenkin toimivat edellisvuonna ja niihin tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä kuluvanakin vuotena.

 

Kunnan vuoden 2019 talousarviota on lähdetty toteuttamaan hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien mukaisesti. Suurempien, valtakunnan tason pitkän tähtäimen linjaukset kuntien ja niiden talouden sekä toiminnan osalta selkenevät vasta kevään eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltavassa hallitusohjelmassa. Sote- ja maakuntaratkaisun tulemisella tai tulematta jäämisellä on luonnollisesti suuri painoarvo kuntien tulevaisuuden tehtäväkenttään. Kuntien toiminnan ohjaaminen on valtakunnan tasolla ollut jo monta eduskuntavaalikautta valinkauhassa. Selkeän suunnan määrittäminen kunnan toiminnan ja rahoituksen osalta olisi erittäin tarpeellista saada ihan lähitulevaisuudessa. Se selkeyttäisi kuntien toimintaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua.

 

Kuntastrategian jalkauttaminen kunnan henkilöstölle on meneillään. Sen käytäntöön viennin ehdoton edellytys on se, että sen keskeinen sisältö tunnetaan ja sisäistetään mahdollisimman hyvin. Keinoina tähän ovat henkilöstökokouksessa tapahtuneen strategian esittelyn lisäksi henkilöstölle suunnatut strategian sparrauspäivät. Luotan, että näin saamme kuntamme uudet arvot, rohkeuden ja rakkauden muutettua kunnan toiminnassa näkyväksi ja kuntalaisten parhaaksi koituvaksi päivittäiseksi toimintamme osaksi.

Toivotan lopuksi blogin lukijoille hyvää alkaneen vuoden jatkoa.

 

21.12.2018

Vuosi 2018 alkaa olla tätä kirjoittaessani loppusuoralla. Kunnan vuoden 2019 talousarvio on saatu valmiiksi ja valtuusto on sen hyväksynyt. Syksyn mittaan talousarvioluonnosta saatiin monilta osin tasapainotettua, mutta tehtävää vielä sen osalta jäi ensi vuodellekin. Ensi vuoteen kunta starttaa uudella kuntastrategialla, rohkeasti ja rakkaudella. Lähtökohtana siinä on kuntalaisista huolehtiminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen. Näistä lähtökohdista talousarviossa ei ole taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta luovuttu. Kuntalaisten palvelut lähipalveluina on turvattu. Etenkin talousarvion investointi-osiossa on useita kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan elinvoimaa vahvistavia toimenpiteitä. Näistä esimerkkinä mainittakoon luontomatkailureitteihin ja teollisuusalueen infran rakentamiseen panostaminen. Yhteiskunnan kehityksessä on pysyttävä mukana, mieluiten eturintamassa kuin jälkijoukossa. Se vaatii sekä rohkeutta että ennakkoluulottomuutta. Kunnan työkalupakissa on oltava myös palvelumuotoilu, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan täysipainoisesti vastata. On oltava rohkeutta ideoida ja toteuttaa tuttuja asioita uudella tavalla.

 

Talven mittaan selviää myös sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuus. Mikäli se toteutuu vuoden 2021 alusta, on siihen valmistautuminen kuntakentässä aloitettava jo heti kun kyseistä kokonaisuutta sääntelevä lakipaketti on hyväksytty Eduskunnassa. Uuden maakunnan aloittaminen tarkoittaisi kuntiin päin monien uusien yhdyspintojen avautumista. Näin tapahtuisi etenkin kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien asioiden osalta.

 

Tässä syksyllä minulla täyttyi ensimmäinen vuosi Tuusniemen kunnan johdossa. Kuntalaiset ovat alkaneet tulla tutuksi ja on todettava, että kuntalaisilta saamani vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Yhteistyö on sujunut hyvin niin kunnan henkilöstön kuin luottamushenkilöorganisaation kanssa. Tältä pohjalta on hyvä kehittää yhteistyössä paikkakuntaa kuntalaisten parhaaksi. Se on työsarka, missä tarvitaan jatkuvaa tekemistä. Lopuksi haluan toivottaa kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja kaikille sidosryhmille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019.

 

30.8.2018

Helteisen kesän jälkeen syksyn toiminta lähti käyntiin kunnassa ripeästi. Kahdessa valtuustoseminaarissa työstettiin rakentavassa ilmapiirissä kuntastrategialuonnosta kohti valmista kuntastrategiaa. Sitä muokattiin vielä viime kesänä valmistuneesta luonnoksesta merkittävästi, etenkin sen toimenpideosaa selvästi vahvistaen. Strategiatyö on edennyt aikataulussaan ja syyskuussa on sitten sen virallisen päätöskäsittelyn ajankohta. Strategiaan on haettu rohkeasti tuoretta näkökulmaa ja siihen on sisällytetty samalla myös ajatusta brändiviestistä. Aikanaan strategian ensimmäinen päivitystarve tullee melko nopeasti, kunhan maakunta- ja soteuudistuksen askelmerkit saadaan valtakunnassa maaliin ja nämä organisaatiot rakennettua.

 

Kunnan kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon osavuosikatsaus on valmistunut. Menoja tarkasteltaessa tiukka menokuri on pitänyt ja ne ovat pysyneet talousarviossa. Loppuvuoden osalta menopaineita on tunnistettu kunnan sosiaalitoimen palveluissa. Budjetin tasapainon haaste tulee selkeästi tulopuolelta. Toimintatuottojen kertyminen on tosin osittain vuoden lopulle painottuvaa, mutta viitteitä mahdollisesta tulojen alittumisriskistä talousarvioon nähden on nähtävissä. Verorahoitus sekä verotulokertymän että valtionosuuksien osalta tulevat toteutumaan hieman budjetoitua pienempinä.

 

Vaikka talouden osalta tilanne vuosi sitten oli jonkin verran valoisampi, niin eteenpäin on katsottava ja kaikki voitava on kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi tehtävä. Tätä näkökulmaa mielessä pitäen on ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessi käynnistynyt. Vaikka ensi vuosikaan ei tule olemaan kunnan talouden näkökulmasta yhtään kuluvaa vuotta parempi, niin lähtökohtana kunnan käyttötalouden kuin investointienkin osalta täytyy olla kunnan palvelutarpeeseen vastaaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

 

Kesäblogi 31.5.2018

Ensimmäinen talvi ja kevät ovat vierähtäneet Tuusniemen kunnan johdossa nopeasti. Omaa toimintaa on osittain leimannut perehtyminen kunnan asioihin sekä tutustuminen kunnan päättäjiin ja muihin kuntalaisiin. Samalla on keskeneräisiä asioita lähdetty viemään eteenpäin ja kunnan tulevaisuuden visiota on lähdetty kirkastamaan uuden kuntastrategian työstämisen myötä. Ideointia ja työstämistä on valtuuston kanssa tehty käytännössä vuoden alkupäivistä alkaen erittäin hyvässä ilmapiirissä. Varsin selkeästi on tunnistettu tarve selkeään kuntastrategiaan, joka tarjoaa selkänojaa kunnan kehittämisessä pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle saakka. Keskellä nykyistä kuntamurrosta tarvitaan kunnan tulevaisuutta rakennettaessa rohkeutta ja kuntalaisista huolehtimista. Vaikka yhteiskunnan rakenteet saattavat lähivuosina muuttua merkittävästikin, on kunnan keskeisenä tehtävänä tulevaisuudessakin kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Näissä asioissa kunnan on parempi olla mieluummin suunnan näyttäjä kuin jälkijunassa kulkija. Kuntastrategia viedään valtuuston päätöksentekoon syksyllä. Sitä ennen kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta strategialuonnoksen keskeisistä kohdista kuntalaiskyselyn kautta.

Syksyllä alkaa sitten ensi vuoden talousarviovalmisteluprosessi. Prosessin tavoitteena on talousarvio, joka mahdollistaa edelleen kuntalaisille hyvät ja toimivat kunnan peruspalvelut. Ne ovat yksi tärkeä osa kunnan elinvoimisuutta. Kunnan vahva elinvoima on välttämättömyys tulevaisuudessakin menestymiselle. Kunnan elinvoimasta huolehtimisessa ei riitä passiivisuus, vaan sen ylläpito ja vahvistaminen vaativat jatkuvasti vuosittain määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämisotetta toimenpiteineen. Tässä toiminnassa keskeisenä asiakirjana on vuosittain hyvin kunnan strategiaa jalkauttava talousarviokirja.

Kaiken toiminnan ja tulevaisuuden myllerryksiin valmistautumisen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa arkista aherrusta varten. Yksi hyvä tapa virkistäytyä on käydä kesäjuhlissa, vaikkapa Tuusniemen kutujuhlissa. Toivotan kunnanjohtajan blogin lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.