Täällä pääset lukemaan kunnanjohtajamme Timo Kiviluoman mietteitä blogin muodossa.

 

12.6.2024

Vuosi on jo vierähtänyt puoliväliin ja Suomen suvi on kauneimmillaan. Nostan tässä blogissa ajatuksia muutamasta ajankohtaisesta asiakokonaisuudesta. TE-palvelu-uudistuksen valmistelu työllisyysalueella on etenemässä aikataulun mukaan maaliin tämän vuoden loppuun mennessä. Valmistelu on edennyt hyvin. Ensi vuoden alussa on sitten kuntien muodostamien työllisyysalueiden startti TE-palvelujen tuottamiselle. Pitkästä aikaa näyttäisi meneillään olevan uudistus, mikä ei tämänhetkisen tiedon valossa ainakaan heikennä kuntalaisten palveluja nykytilanteesta. Tuusniemellekin on tulossa tarjolle TE-palvelua lähipalveluna ainakin muutamana päivänä kuukaudessa. Osalta asiakaskunnasta näidenkin palvelujen käyttö sujuu jouhevasti digitaalisten palvelukanavien kautta, mutta myös lähipalvelulle ennakoin kysyntää. Ainut huoli TE-palveluihin liittyen minulla on rahoituksen riittävyydestä. Valtio on luvannut sinänsä rahoittaa kunnille itseltään siirtyvän palvelukokonaisuuden täysimääräisesti. Tämänhetkisten lukujen valossa epäilyttää melko vahvasti rahoituksen riittävyys ja lupauksen sanatarkka pitävyys.

 

Toinen aihepiirini tässä blogissa on valmisteilla oleva valtionosuusuudistus. Valmistelusta on jo hieman väliaikatietoja annettu. Valtionosuusuudistus on supistumassa valtiovarainministeriön hallinnonalan valtionosuuksien uudistukseksi, ja nykytilanteeseen verrattuna kokonaispotin laskevin euromäärin. Eli enimmillään nollasummapelillä toteutetaan valtionosuuksien uudelleenjakoa kuntien kesken vuoden 2026 alusta lukien. Valmistelussa on useampi lähtökohta, joista yksi on nykyjärjestelmään jääneiden rahoituksen sotehäntien katkaisu. Tämän toteutuminen on Tuusniemen kunnan näkökulmasta erittäin tärkeää. Onhan kunnan talouden ahdingon nykytilanteen keskeinen selittäjä pahasti pakkasella oleva peruspalvelujen valtionosuus, mikä muodostui hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyen. Tämä negatiivinen summa kuitataan kunnalta pois muista valtionosuuksista, joita ei sitten kunnan kassaan juurikaan jää tilitettäväksi. Eli Tuusniemen kunta osallistuu tämän erikoisen ilmiön kautta edelleen voimakkaasti sote-palvelujen rahoituskustannusten tosiasialliseen kattamiseen.

 

Ajankohtainen kuntalaisille merkittävä palvelukokonaisuus on myös sote-palvelujen saatavuus ja toimivuus jatkossa. Perusterveydenhuollon palveluverkkoselvitys on tehty ja kokonaisuus on tätä blogia kirjoittaessani päätöksentekoprosessissa hyvinvointialueen toimielimissä. Nykymallin mukaiset perusterveydenhuollon palvelut näyttävät Tuusniemellä heikkenevän. Toivottavasti suunnitellut korvaavat palvelut lähtevät toimimaan hyvin ja riittävästi resursoituina. Seuraavina kokonaisuuksina uudistuksen kohteina taitavat olla muun muassa vammaispalvelut ja erikoissairaanhoito. Tästä ei vielä ole sen enempää tietoa.

 

Toivotan jokaiselle blogin lukijalle hyvää ja rentouttavaa kesää.

 

                      Timo Kiviluoma

 

 

20.12.2023

Tätä blogia kirjoittaessani vuosi 2023 alkaa olla jo loppusuoralla ja joulu lähestyy. Vuoden viimeinen valtuuston kokouskin on jo takanapäin. Keskeinen asia valtuuston viime kokouksessa oli vuoden 2024 talousarvio. Edellisvuoden tapaan se herättää itsessäni kahtalaisia ajatuksia. Ensinnäkin talouden tasapainoon saattamisessa riittää tekemistä. Toisaalta kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut on ensi vuodelle turvattu kuntalaisille kuta kuinkin entisellä tasolla. Vuosi 2024 on kunnan investoinneissa voimakkaasti peruskorjaukseen painottuva. Suurimmat kohteet ovat Lamminpään vedenottamon peruskorjauksen loppuun saattaminen sekä kirjaston kattoremontti ja salaojituksen uusiminen.

 

Hyvinvointialue on tuottanut sote-palvelut nyt lähes vuoden ajan. Tässä vaiheessa voi jo vähän tarkastella, miltä sen käynnistyminen näyttää. Jo etukäteen oli tiedossa, että kyseessä on massiivinen organisaatiomuutos ja ettei mitenkään kaikki voi toimia tämän vuoksi hyvin heti vuoden alussa. Kunnantalon suunnasta katsottuna sote-palveluista tiedottaminen jäi ehkä hieman liian pieneen rooliin uudella palvelujen tuottajalla. Tämä ilmeni koko vuoden alkupuoliskon siten, että kunnantalolle tuli epätietoisilta kuntalaisilta melko paljon yhteydenottoja. Tämänhetkisen tiedon mukaan kuntalaisten tarvitsemat sote-palvelut löytyvät kunnassamme ensi vuoden puolellakin ainakin pääpiirteissään tutuista paikoista ja niissä on usein myös entuudestaan tuttua henkilökuntaa palvelemassa. Aika sitten näyttää, miten palveluverkkoa hyvinvointialue muokkaa tulevaisuudessa toimialueellaan.

 

Kuntakentälläkään ei ole pitkiin aikoihin eletty mitenkään staattisessa toimintaympäristössä. Uutta uudistusta on jo tuloillaan, vaikka edellinen on hädin tuskin saatu jollakin tavalla maaliin. Tämä on tilanne nytkin. TE-palvelu-uudistusta on valmisteltu koko vuosi ja se työ jatkuu ensi vuonnakin. Vuoden 2025 alusta valtion työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein kuntien järjestämisvastuulle. Pohjois-Savon alueelle on tulossa kolme vastuukuntamallilla toimivaa työllisyysaluetta. Tuusniemi tulee kuulumaan maakunnan keskiseen työllisyysalueeseen, jossa vastuukuntana tulee toimimaan Kuopion kaupunki. Tätä koskeva yhteistoimintasopimus on Tuusniemelläkin valtuustossa hyväksytty.

 

Vaikka yhteiskunnassa on tällä hetkellä muun muassa taloudellista synkkyyttä ja epävarmuutta ilmassa, niin tästäkin kansakuntana selviämme. Talouden asiantuntijat arvioivat varovaisesti, että ensi vuoden lopulla maamme taloudessa voisi tapahtua jo käänne parempaan suuntaan. Nyt on hyvä kääntää ajatuksia myös joulun, valon ja ilon juhlan odotukseen. Toivottavasti mahdollisimman moni voi rentoutua joulun odotuksen parissa sekä myös levätä ja hiljentyä joulun viettoon.

 

Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua 2023 ja hyvää uutta vuotta 2024.

 

Timo Kiviluoma

 

 

19.6.2023

Tuusniemellä vietettiin Vaikuta! -teemapäivää toukokuun lopulla. Kohderyhmänä tapahtumassa olivat peruskoulun 6–9 luokkalaiset. Tilaisuuteen sain kirjoittaa kunnanjohtajan tervehdyksen. Vastavuoroisesti koululaiset täyttivät lapuille kunnanjohtajalle kysymyksiä ja kommentteja. Näitä tulikin varsin runsaasti. Joitakin nostoja kysymyksistä ja niihin antamiani vastauksia oli esillä paikallislehti Koillis-Savossa. Olen lukenut kaikki palautteet ja kysymykset. Näiden perusteella voi todeta, että Tuusniemellä käy koulua fiksua porukkaa. Kysymykset ja palautteet olivat lähtökohtaisesti hyvin nuorten jokapäiväistä arkea koskettavia tai sitten kunnanjohtajaan ja kunnanjohtajan työhön liittyviä. Lämmin kiitos nuorille kysymyksistä ja palautteista.

 

Osa esille nousseista asioista oli sellaisia, joihin pystyn vaikuttamaan ja pidän ne mielessäni. Jotkin esille nousseista asioista eivät ole enää kunnassa päätettäviä asioita. Näistä esimerkkinä vaikkapa nuorten mielenterveysongelmiin lisäpanostus on nykyään Pohjois-Savon hyvinvointialueen järjestämisvastuulla. Kaiken kaikkiaan nuoret ovat suhtautuneet Vaikuta! -teemapäivään vakavasti ja selvästi pohtineet oman ympäristönsä asioita ja niihin vaikuttamistarpeita. Tämä on osa arvokasta kuntalaispalautetta.

 

Vuoden alkupuoliskoa taaksepäin katsoessa voi todeta, että sote-palvelujen siirtyminen kuluneen vuoden alusta lukien näkyy kunnan toiminnoissa. Siihen liittyvä tiedonkeräyshässäkkä on päättynyt. En ole välttynyt myöskään siltä kokemukselta, että sote-palvelujen järjestämistahon muutos on näkynyt myös kuntalaisten arjessa, myös epätietoisuutena. Tähän johtopäätökseen olen tullut niin itselleni kuin kuntaorganisaatioon ylipäätään tulleen, tähän aihepiiriin liittyvän kuntalaisten yhteydenottotulvan perusteella. Epäselvyyttä on ollut alkaen ihan hyvinvointialueen palveluihin liittyvien yhteystietojen löytymisestä. Kesää kohti kuntalaisten tämän aihepiirin yhteydenotot kuntaan ovat vähentyneet, joten pikkuhiljaa tämän aihepiirin asiat tarvittavine yhteystietoineen ovat kuntalaiset tavoittaneet.  

Toivotan jokaiselle blogin lukijalle hyvää ja rentouttavaa kesää.

 

                   Timo Kiviluoma

 

 

7.12.2022

Vuosi 2022 on kääntynyt jo loppusuoralle ja talvikin on jo tehnyt tovin tuloaan. Vuoden viimeinen valtuuston kokouskin on jo takanapäin. Keskeinen asia valtuuston viime kokouksessa oli vuoden 2023 talousarvio. Se herättää itsessäni kahtalaisia ajatuksia. Ensinnäkin talouden tasapainoon saattamisessa jäi vielä urakkaa. Toisaalta kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut on ensi vuodelle turvattu kuntalaisille kuta kuinkin entisellä tasolla. Investointien osalta kokonaisuus näyttää jopa monia edellisvuosia paremmalta. Vaikka tiukassa taloustilanteessa investointeja joudutaan miettimään tarkkaan, on ensi vuonna tarkoitus toteuttaa monia kunnan elinvoimaa vahvistavia investointitoimenpiteitä. Mainittakoon esimerkkinä päiväkodin ulkoleikkivälineiden uusiminen, jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen, uimalan peruskorjaus sekä rantabulevardin siltojen ja huvimajojen uusiminen. Kunta myös peruskorjaa infrastruktuuriaan.

 

Kunnantalolla koko vuotta on leimannut valmistautuminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen käynnistymiseen vuoden 2023 alussa. Valmistautumisen tahti on loppuvuotta kohti selvästi kiihtynyt. Vaikka kuntien rooli tässä prosessissa on lähinnä sote-palvelujen perustietojen kerääminen ja luovuttaminen hyvinvointialueelle, on tekemistä tässäkin muun työn ohessa riittänyt. Vaikka kuntalaisten sote-palvelujen järjestäjätaho vaihtuukin, kuntalaisten tarvitsemat sote-palvelut löytyvät kunnassamme ensi vuoden alussakin tutuista paikoista ja niissä on usein myös entuudestaan tuttua henkilökuntaa palvelemassa. Aika sitten näyttää, miten palveluverkkoa hyvinvointialue muokkaa tulevaisuudessa toimialueellaan.

 

Kun meneillään olevaa vuotta tarkastelee kokonaisuutena, niin voimme todeta, että hyvin poikkeuksellisia aikoja edelleen elämme. Pari edellistä vuotta kului koronan keskellä. Tästä epidemiasta emme kuluneenkaan vuoden aikana päässeet eroon, mutta onneksi useimmiten sairastuminen ei ole ottanut yhtä koville kuin taudin aikaisemmissa varianteissa. Toinen maailmaa sekoittava asia on alkuvuodesta alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Sen lisäksi, että sota on aiheuttanut suunnatonta kärsimystä Ukrainassa, se on myös sekoittanut maailman taloutta ja käynnistänyt Suomessakin kovan inflaation. Hinnat ovat nousseet rajusti, eikä sille kehitykselle ole nopeaa loppumista luvassa. Monien tuoteryhmien osalta on myös viiveitä toimituksissa esimerkiksi komponenttipulan vuoksi.

 

Vaikka nyt on monenlaista synkkyyttä ja epävarmuutta ilmassa, niin tästäkin kansakuntana selviämme. On selvitty ennenkin monista pahoista tilanteista. Nyt joulun lähestyessä on hyvä kääntää ajatuksia myös joulun, valon juhlan odotukseen. Parin vuoden tauon jälkeen on taas monessa paikassa järjestelyt käynnissä joulun ajan tapahtumien toteuttamiseksi. Toivottavasti mahdollisimman moni voi rentoutua joulun odotuksen parissa sekä myös levätä ja hiljentyä joulun viettoon.

 

Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua 2022 ja hyvää uutta vuotta 2023.

 

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja

 

 

 

22.6.2022

Kunnanjohtajan blogi

 

Tätä tekstiä kirjoittaessani vuosi alkaa olla puolivälissä ja kesä hehkeimmillään. Kunnan viime vuoden tilinpäätös on valtuustossa käsitelty ja kohta alkaa olla käsillä kuluvan vuoden puolivuotiskatsauksen laatiminen. Kunnantalolla arjessa näkyy selvästi ensi vuoden alussa aloittavan hyvinvointialueen valmistelu. Vaikka kunnissa asiasta ei varsinaisesti ole valmisteluvastuuta, kunnat tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa vastaamalla melko kiivaassakin tahdissa tuleviin tietopyyntöihin. Näin sote-palvelujen luovuttajaorganisaation näkökulmasta katsottuna näyttää, että palvelujen siirtämisessä ja käytännön organisoinnissa on kiirettä, jotta kansalaiset saavat palvelut keskeytyksettä ensi vuonnakin. Toivottavasti sote-palvelujen palveluverkko säilyy mahdollisimman kattavasti lähipalveluina. Tästä asiasta kunnissa ei ole tällä hetkellä tietoa.

 

Kunnan päivitetty strategia on myös hyväksytty keväällä valtuustossa. Strategian päivityksessä sen yksityiskohtia hiottiin ja kunnan strategisia tavoitteita terävöitettiin. Siihen voi käydä tutustumassa tarkemmin kunnan kotisivuilla. Strategialla on tarkoitus mennä eteenpäin neljä vuotta ja siinä pyrittiin ottamaan huomioon hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palvelujen vaikutus kunnan toimintaan jatkossa. Nähtäväksi jää, onko perusteltua vielä kerran tehdä nykyiseen kuntastrategiaan päivitys sen voimassaoloaikana.

 

Syksyllä alkaa kunnan ensi vuoden talousarvioprosessi aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeavista lähtökohdista. Ensi vuoden talousarvion menopohja on alle puolet entisestä. Valtionosuuksien summa on negatiivinen ja pakkasen puolella oleva osuus valtionosuuksista kuitataan nähtävästi kotikuntakorvauksista. Verotuloista jää kunnille nykytilanteeseen nähden karkeasti puolet. Eli niin tulot kuin menotkin laskevat merkittävästi. Samoin kunnan henkilökunnan lukumäärä puolittuu. Kunnan toiminnoissa keskiöön kohoaa sivistystoimen palvelut.

 

Toivotan jokaiselle blogin lukijalle hyvää ja rentouttavaa kesää.

 

                      Timo Kiviluoma

 

22.12.2021

Tätä blogia kirjoitellessani elämme jouluviikkoa. Kunnan vuoden 2022 talousarvio oli valtuustossa päätettävänä marraskuun lopulla. Ensi vuoden talousarvion tasapainoon jäi toivomisen varaa. Sote-menojen kasvu jatkuu kunnan tulopuolen vahvistumista nopeammin. Positiivisesta näkökulmasta ajateltuna kuitenkin lähtökohtaisesti ensi vuoden talousarvio mahdollistaa kuntalaisten palvelut kuta kuinkin nykyisessä laajuudessaan ja entisellä palvelutasolla.

 

Syksyllä alkoi jo näkyä kunnantalolla tekemisessä vuoden 2023 alusta alkavan hyvinvointialueen valmistelutyö. Hyvinvointialueen väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä alkoi tulla ripeään tahtiin ja melko tiukalla aikataululla vastattavia tietopyyntöjä kunnille. Hyvinvointialueen valmistelijat tarvitsevat laajalti kunnista lähtötietoa oman suunnittelu- ja valmistelutyönsä pohjaksi. Kuntalaisiin päin hyvinvointialueiden lähestyvä aloittamishetki näkyy meneillään olevina hyvinvointialueen valtuustoehdokkaiden vaalikampanjointina. Suosittelen kaikille tähän asiaan paneutumista ja äänestämistä. Hyvinvointialueen valtuustolla on merkittävä linjaava rooli meidän jokaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, eli vaikuttaminen vaaleissa kannattaa.

 

Loppuvuosi 2021 on ollut hektinen myös siirrettyjen kunnallisvaalien vuoksi, jolloin uudet valtuustot aloittivat poikkeuksellisesti kautensa elokuun alussa. Vaikka valtuustossa ja sen alaisissa toimielimissä olikin melko paljon vaihtuvuutta, niin kokonaisuutena hyvin toiminta on kuitenkin käynnistynyt. Syksyllä on valtuutetuille järjestetty koulutusta. Samoin talousarvioprosessin alkuvaiheessa syksyllä on järjestetty valtuustoseminaareja, joilla on pohjustettu talousarvion laadintaprosessia.

 

Myös kuntastrategian päivittämisprosessi on käynnistetty loppusyksystä. Asiaan liittyen on järjestetty kaksi valtuustoseminaaria ja kuntalaisilta. Lisäksi kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat saaneet antaa palautetta joko sähköisellä tai paperilomakkeella strategian päivitystarpeeseen liittyen. Prosessi on tarkoitus saada vietyä läpi ensi vuoden alkupuoliskon aikana.

 

Joulun odotukseen ja jouluun valmistautumiseen liittyvät monet tilaisuudet ja tapahtumat on tänä vuonna saatu toteutettua, kuitenkin koronaohjeistukset huomioon ottaen. Koronatilanne on kuitenkin vuoden lopulla pahentunut nopeasti. Tästä näkökulmasta Suomessakin on hyvin monille tulossa taas perinteiseen jouluun nähden toisenlainen joulu. Saamme kuitenkin näissäkin olosuhteissa valmistautua tilanteen muodostamilla reunaehdoilla viettämään joulua, tällä kertaa ihan talvisessa säässä.

Haluan lopuksi toivottaa sinulle, blogini lukija rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022.

 

 

 

                     

1.6.2021

Kirjoittelen tätä blogiani aurinkoisena kesäpäivänä. Näköjään mahtuu Suomen kesään aurinkoisiakin päiviä melko sateisen kevään jälkeen. Kevät on ollut kunnan toiminnassa ja hallinnossa kiireinen. Monia keskeneräisiä asioita on saatu valmiiksi päätöksentekoon ennen valtuustokauden vaihtumista. Näistä mainittakoon esimerkkinä kaavoitusasiat. Kuntaan on saatu uutta kaavoitusta niin asuinrakentamiselle kuin yritystoiminnallekin. Kunnan asuntotonttien kysyntä on vilkastunut keväällä muutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Uudet asukkaat ja rakentaminen ovat kunnalle erittäin positiivinen asia.

 

Kaiken kaikkiaan nyt valtuustokauden loppumetreillä on hyvä katsoa sen verran peruutuspeiliin, että voi arvioida uuden kuntastrategian toteutumista. Strategian on oltava kunnan toiminnan ja kehittämisen kulmakivenä. Kuntastrategia on toteutunut oman arvioni mukaan kohtuullisesti. Kuntastrategian tuntemista ja muistamista on testattu niin päättäjiltä kuin kunnan henkilökunnaltakin keväällä tehdyllä kyselyllä. Näyttää selvästi siltä, että kuntastrategian omaksumisessa ja muistamisessa on vielä parannettavaa jo toteutetuista strategian jalkautustoimenpiteistä huolimatta. Tämä täytyy pitää mielessä, kun uuden valtuustokauden alkutaipaleella päivitämme kuntastrategiaa. Siihen on saatava lisää terävyyttä sekä lisää tiivistystä, jotta se toimisi odotetusti.

 

Kunta on kuntastrategiassaan nostanut merkittäväksi kulmakiveksi kunnan positiivisen näkyvyyden. Siihen on panostettu. Kunnan viestintää on aktivoitu ja jo useampana kesänä ovat kunnan positiivisen näkyvyyden eteen myös somenuoret tehneet hyvää työtä. Niin myös tänä kesänä. Positiivisen kuntaimagon luominen ei onnistu pelkästään kunnan kotisivujen tai sometilien kautta tehtävällä työllä. Siihen tarvitaan jokaista. Niin minua kuin sinuakin. Millaista viestiä viemme ja omalla toiminnallamme välitämme kunnasta? Valinta on meidän jokaisen. Positiivisen kuntaimagon syntyminen rakentuu pienistä puroista kasvavaksi virraksi.

 

Toivottavasti meistä itse kukin voi nauttia kesästä ja pääsemme pikkuhiljaa parantumassa olevan koronatilanteen osaltakin kohti normaalia. Muistetaan kuitenkin vielä voimassa olevat terveysturvallisuuteen liittyvät rajoitukset ja suositukset.

 

Toivotan lopuksi blogini lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.

 

 

1.4.2021

Pitkästä aikaa oikea talvi alkaa kääntyä tätä kirjoitellessani kevättä kohti. Lunta oli kuin vanhaan hyvään aikaan ja saimme nauttia ihan talvisesta pakkasjaksostakin. Kevään tulo alkoi sitten ryminällä maaliskuun puolivälin jälkeen. Lumet alkoivat korkean lämpötilan siivittäminä huveta nopeaa vauhtia. Ripeästi on aika edennyt muutoinkin. Kunnan viime vuoden tilinpäätös on valmis ja menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa. Niin paljon koronatukia ei Tuusniemelle tullut, että talous olisi viime vuodelta kääntynyt kokonaan tasapainoon. Alijäämää alimman viivan alle jäi noin 150.000 euroa. Taloustilanteessa riittää haastetta tulevillekin vuosille, vaikka nyt talouden alijäämä olikin merkittävästi ennakoitua pienempi.

 

Edelleen koko yhteiskuntaa varjostaa koronavirus, vaikka tilannetta ollaankin ottamassa haltuun rokotuksilla. Rokottaminen on edennyt Suomessakin hitaan rokotteiden saannin vuoksi huomattavasti verkkaisemmin kuin mitä vielä viime vuoden lopulla yleisesti ennakoitiin. Vaikka tilanne koronan suhteen onkin Tuusniemellä edelleen varsin hyvä, niin pitkään jatkunut varppeillaan olo alkaa jo rassata monia. Siitä huolimatta, että erilaiset rajoitukset ja ohjeet ovatkin laadittu meidän itse kunkin terveyden turvaksi.

 

Tämä yleinen koronavirustilanne näkyy kunnan toiminnassa muun muassa siten, ettei oikein mitään tapahtumia, tilaisuuksia tai kuntalaisiltoja ole voitu suunnitella lähitulevaisuudessa toteutettavaksi. Toisaalta kunnan palaveri- ja kokouskäytännöissä on viimeisen vuoden aikana otettu iso digiloikka. Myös Tuusratio oli mielestäni varsin onnistunut ja positiivista palautetta saanut tapahtuma. Tapahtumalle on pohdittu jatkoa ja toivottavasti kuntalaiset ottavat sen omakseen vielä entistäkin aktiivisemmin.

 

Jo useammassa aikaisemmassa blogissani on yhtenä aihepiirinä ollut soteuudistus. Asia etenee maakunnallisten hyvinvointialueiden muodostamisen nimellä. Tässä kokonaisuudessa eletään kriittiset hetket tulevana kesänä, kun hyvinvointialueiden muodostamista koskeva lainsäädäntö etenee päätöksentekovaiheeseen. Maakunnissa on kärkihankkeiden teemoina alkanut vapaaehtoinen hyvinvointialueiden valmistelu. Siihen tulee varmasti lisää potkua siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden tilapäishallinto starttaa.

 

Kunnan asuintonttien kauppa on muutaman vuoden hiljaisemman elon jälkeen osoittanut viime aikoina selvää piristymisen merkkejä. Parin tontin osalta on jo edetty kauppakirjan tekovaiheeseen ja vahvasti siihen suuntaan on menossa vielä muutama neuvottelu. Rakentaminen tuo lisää vireyttä paikkakunnalle, kuten myös kohta saapuvat kesäasukkaat.

Toivotan blogin lukijoille hyvää kesän odotusta. Pysykää terveinä.