Täällä pääset lukemaan kunnanjohtajamme Timo Kiviluoman mietteitä blogin muodossa.

 

Syysblogi 7.10.2019

Syksyllä perinteiseen tapaan alkoi kunnan talousarviovalmistelu. Tuusniemelläkin on lähes koko kuntakentän tapaan tiukan taloustilanteen lähtökohdat ensi vuoden talousarvion laadintaan. Tämän hetken tiedoilla näyttää, että ensi vuoden talousarviosta tulee selvästi alijäämäinen, joskin alijäämä asettunee selvästi tämän vuotista alemmalle tasolle. Kunnan taseessa on vielä alijäämille puskuria, mutta sen hupenemistahti on huolestuttavan kova. Ensi vuoden osalta kunnan tulopuoli ei ole vielä samalla tavalla tarkkaan selvillä, kuin yleensä tähän aikaan vuodesta on ollut. Valtionosuuksien määrä tarkentunee lähiaikoina, mutta kunnallisverotulojen osalta näyttää kuluvan vuoden kaltainen epätietoisuus jatkua vielä ensi vuonnakin. Pääasiallisena syynä tähän on verohallinnon tälle vuodelle toteuttama verokorttiuudistus, jonka vaikutukset heijastuvat vielä ensi vuoteenkin. Oman mausteensa tähän asiaan tuo myös selvästi murrosvaiheessa oleva maailmantalouden tilanne.

 

Talouden niukkuudesta huolimatta kunnassa on kyettävä katsomaan eteenpäin ja mieluummin edemmäksi kuin varpaisiin saakka. Yksinomaan jatkuvasti muuttuva kuntiakin koskettava lainsäädäntö edellyttää kunnan toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Seuraava kuntien toimintaa koskettava lainsäädäntö koskee tiedonhallintaa. Lain yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa, mutta lain yhtenä lähtökohtana on kuntien asiakirjojen sähköinen muoto. Tähänkin haasteeseen kunnassa olemme valmistautumassa ja ensi vuoden puolella on tarkoitus saada käyttöön sähköinen asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä. Kuntamaailma on siirtymässä taas yhden askeleen Tuusniemelläkin sähköisempään suuntaan.

 

Yhteiskunnan digitalisoituminen on nuoremmalle sukupolvellemme tämän päivän normaalia. Ikäihmiset ovat tottuneet saamaan informaatioita ja asioimaan paperidokumenttien kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää saada myös ikäihmiset tutuksi sähköisen toimintaympäristön kanssa. Monesti tähän on tarve saada rohkaisua ja perusasioihin perehdytystä. Tuusniemen kunta ja Tuusniemen Osuuspankki tarttuvat tähän haasteeseen yhdessä järjestämällä loppusyksystä kaksi etenkin ikäihmisille suunnattua iltaa, joissa tuetaan ikäihmisten sähköisten palvelujen perusasioiden hallintaa.

 

Vuoden kääntymisen loppuaan kohti näkyy jo monien toimijoiden joulun ajan suunnittelun käynnistymisenä. Jos ei muuten, niin ainakin jo tässä vaiheessa monet toimijat lyövät lukkoon joulukuulla toteutettavia, jouluun liittyvien tilaisuuksien ajankohtia. Koleasta ja kosteasta syyssäästä huolimatta toivotan itse kullekin hyvää syksyn jatkoa.

 

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja

                     

Kesäblogi 19.6.2019

Tätä blogia kirjoitellessani on kesä jo alkanut toden teolla. Vaikka Suomen kesän säät ovat tyypillisesti nopeastikin vaihtelevia, on lämpöä jo tällekin kesälle riittänyt. Nopeasti on tämänkin vuoden ensimmäinen puolisko kunnan johdossa vierähtänyt. Vaikka ajanjaksoa onkin leimannut Tuusniemenkin kunnan talouden kurimus, saamme silti katsoa eteenpäin kunnan ja sen palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Kuluvalle vuodelle päätetyt investoinnit ovat etenemässä ja ovat sitten toteutuessaan osaltaan turvaamassa ja vahvistamassa kunnan elinvoimaa. Niin kunnalliset kuin yrityspohjaiset palvelut ovat aikaisempien vuosien tapaan vastaamassa kuntalaisten tarpeisiin. Myös uusia yrityspohjaisia palveluja kuntaan on syntynyt. Näistä voi mainita esimerkiksi Tuusniemen satamapaviljongissa aloittaneen kesäkahvila Juojärven Helmen. Kuntalaisilta on aikaisemmin tullut palautetta kauniin satamamme vähäisistä palveluista. Hienoa, että nyt tuohon toiveeseen on voitu vastata yrittäjävetoisesti. Tämä on selkeä parannus kuntamme keskeiseen käyntikorttiimme, satamaan.

 

Kunta on uudessa kuntastrategiassaan nostanut merkittäväksi kulmakiveksi kunnan positiivisen näkyvyyden. Negatiivista näkyvyyttä saamme helposti ja erikseen tilaamatta. Siinä uutiskynnys on matala. Useinkaan emme tule ajatelleeksi ympärillämme olevaa luonnon kauneutta eikä muitakaan monia kuntamme positiivisia asioita. Monesti syynä on se, ettemme välttämättä tiedä niistä. Tähän haasteeseen kunnassa on tartuttu ja kunnan asioista viestimistä on lisätty etenkin kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kuntaan on myös palkattu kaksi kesänuorta somenuoriksi, jotka somettavat kesän mittaan eri puolilta kuntaa ja erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Heidän viestintäänsä kannattaa seurata.

 

Arkisen aherruksen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa syksyä ja talvea varten. Kunnantalokin on suljettuna heinäkuussa kolme viikkoa kunnan henkilöstön kesälomien vuoksi. Pienessä organisaatiossa on kuitenkin pienempi paha kolmen viikon keskitetyt lomat kuin se, että lomat olisivat porrastetusti keväästä syksyyn, jolloin jatkuvasti olisi jokin kunnan palvelu vuorollaan poissa tarjonnasta.

 

Toivotan lopuksi kunnanjohtajan blogin lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.

 

26.2.2019

Alkanut vuosi on ollut säiden suhteen vaihteleva. Lunta on tullut ajoittain paljonkin. Lämpötila on vaihdellut kireistä pakkasista useisiin lämpöasteisiin. Tuusniemeläisille tärkeät talviliikuntapaikat on kuitenkin saatu pidettyä kunnossa. Hiihdon ystäviä Tuusniemellä on paljon. Vaihtelevasta säästä huolimatta latujen tekeminen ja kunnossapito on saatu tehtyä edellisvuotta paremmin. Edellistalven nykyistä vielä heikommat jääolosuhteet siirsivät tuolloin monien harmiksi jääladun tekemisen vasta ihan lopputalvelle.

 

Edellisvuoden tilinpäätöksen laadintaprosessi on jo meneillään pitkällä. Edellisvuosi jäi taloudelliselta osaltaan alijäämäiseksi, joten talouden tasapainottamistoimia vielä tarvitaan. Yksittäisenä suurimpana syynä tähän tilanteeseen on kunnan verorahoituksen arvioitua heikompi kehittyminen. Kunnan palvelut kuitenkin toimivat edellisvuonna ja niihin tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä kuluvanakin vuotena.

 

Kunnan vuoden 2019 talousarviota on lähdetty toteuttamaan hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien mukaisesti. Suurempien, valtakunnan tason pitkän tähtäimen linjaukset kuntien ja niiden talouden sekä toiminnan osalta selkenevät vasta kevään eduskuntavaalien jälkeen neuvoteltavassa hallitusohjelmassa. Sote- ja maakuntaratkaisun tulemisella tai tulematta jäämisellä on luonnollisesti suuri painoarvo kuntien tulevaisuuden tehtäväkenttään. Kuntien toiminnan ohjaaminen on valtakunnan tasolla ollut jo monta eduskuntavaalikautta valinkauhassa. Selkeän suunnan määrittäminen kunnan toiminnan ja rahoituksen osalta olisi erittäin tarpeellista saada ihan lähitulevaisuudessa. Se selkeyttäisi kuntien toimintaa ja pitkän tähtäimen suunnittelua.

 

Kuntastrategian jalkauttaminen kunnan henkilöstölle on meneillään. Sen käytäntöön viennin ehdoton edellytys on se, että sen keskeinen sisältö tunnetaan ja sisäistetään mahdollisimman hyvin. Keinoina tähän ovat henkilöstökokouksessa tapahtuneen strategian esittelyn lisäksi henkilöstölle suunnatut strategian sparrauspäivät. Luotan, että näin saamme kuntamme uudet arvot, rohkeuden ja rakkauden muutettua kunnan toiminnassa näkyväksi ja kuntalaisten parhaaksi koituvaksi päivittäiseksi toimintamme osaksi.

Toivotan lopuksi blogin lukijoille hyvää alkaneen vuoden jatkoa.

 

21.12.2018

Vuosi 2018 alkaa olla tätä kirjoittaessani loppusuoralla. Kunnan vuoden 2019 talousarvio on saatu valmiiksi ja valtuusto on sen hyväksynyt. Syksyn mittaan talousarvioluonnosta saatiin monilta osin tasapainotettua, mutta tehtävää vielä sen osalta jäi ensi vuodellekin. Ensi vuoteen kunta starttaa uudella kuntastrategialla, rohkeasti ja rakkaudella. Lähtökohtana siinä on kuntalaisista huolehtiminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen. Näistä lähtökohdista talousarviossa ei ole taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta luovuttu. Kuntalaisten palvelut lähipalveluina on turvattu. Etenkin talousarvion investointi-osiossa on useita kuntalaisten viihtyvyyttä ja kunnan elinvoimaa vahvistavia toimenpiteitä. Näistä esimerkkinä mainittakoon luontomatkailureitteihin ja teollisuusalueen infran rakentamiseen panostaminen. Yhteiskunnan kehityksessä on pysyttävä mukana, mieluiten eturintamassa kuin jälkijoukossa. Se vaatii sekä rohkeutta että ennakkoluulottomuutta. Kunnan työkalupakissa on oltava myös palvelumuotoilu, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan täysipainoisesti vastata. On oltava rohkeutta ideoida ja toteuttaa tuttuja asioita uudella tavalla.

 

Talven mittaan selviää myös sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuus. Mikäli se toteutuu vuoden 2021 alusta, on siihen valmistautuminen kuntakentässä aloitettava jo heti kun kyseistä kokonaisuutta sääntelevä lakipaketti on hyväksytty Eduskunnassa. Uuden maakunnan aloittaminen tarkoittaisi kuntiin päin monien uusien yhdyspintojen avautumista. Näin tapahtuisi etenkin kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien asioiden osalta.

 

Tässä syksyllä minulla täyttyi ensimmäinen vuosi Tuusniemen kunnan johdossa. Kuntalaiset ovat alkaneet tulla tutuksi ja on todettava, että kuntalaisilta saamani vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Yhteistyö on sujunut hyvin niin kunnan henkilöstön kuin luottamushenkilöorganisaation kanssa. Tältä pohjalta on hyvä kehittää yhteistyössä paikkakuntaa kuntalaisten parhaaksi. Se on työsarka, missä tarvitaan jatkuvaa tekemistä. Lopuksi haluan toivottaa kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja kaikille sidosryhmille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019.

 

30.8.2018

Helteisen kesän jälkeen syksyn toiminta lähti käyntiin kunnassa ripeästi. Kahdessa valtuustoseminaarissa työstettiin rakentavassa ilmapiirissä kuntastrategialuonnosta kohti valmista kuntastrategiaa. Sitä muokattiin vielä viime kesänä valmistuneesta luonnoksesta merkittävästi, etenkin sen toimenpideosaa selvästi vahvistaen. Strategiatyö on edennyt aikataulussaan ja syyskuussa on sitten sen virallisen päätöskäsittelyn ajankohta. Strategiaan on haettu rohkeasti tuoretta näkökulmaa ja siihen on sisällytetty samalla myös ajatusta brändiviestistä. Aikanaan strategian ensimmäinen päivitystarve tullee melko nopeasti, kunhan maakunta- ja soteuudistuksen askelmerkit saadaan valtakunnassa maaliin ja nämä organisaatiot rakennettua.

 

Kunnan kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon osavuosikatsaus on valmistunut. Menoja tarkasteltaessa tiukka menokuri on pitänyt ja ne ovat pysyneet talousarviossa. Loppuvuoden osalta menopaineita on tunnistettu kunnan sosiaalitoimen palveluissa. Budjetin tasapainon haaste tulee selkeästi tulopuolelta. Toimintatuottojen kertyminen on tosin osittain vuoden lopulle painottuvaa, mutta viitteitä mahdollisesta tulojen alittumisriskistä talousarvioon nähden on nähtävissä. Verorahoitus sekä verotulokertymän että valtionosuuksien osalta tulevat toteutumaan hieman budjetoitua pienempinä.

 

Vaikka talouden osalta tilanne vuosi sitten oli jonkin verran valoisampi, niin eteenpäin on katsottava ja kaikki voitava on kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi tehtävä. Tätä näkökulmaa mielessä pitäen on ensi vuoden talousarvion valmisteluprosessi käynnistynyt. Vaikka ensi vuosikaan ei tule olemaan kunnan talouden näkökulmasta yhtään kuluvaa vuotta parempi, niin lähtökohtana kunnan käyttötalouden kuin investointienkin osalta täytyy olla kunnan palvelutarpeeseen vastaaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

 

Kesäblogi 31.5.2018

Ensimmäinen talvi ja kevät ovat vierähtäneet Tuusniemen kunnan johdossa nopeasti. Omaa toimintaa on osittain leimannut perehtyminen kunnan asioihin sekä tutustuminen kunnan päättäjiin ja muihin kuntalaisiin. Samalla on keskeneräisiä asioita lähdetty viemään eteenpäin ja kunnan tulevaisuuden visiota on lähdetty kirkastamaan uuden kuntastrategian työstämisen myötä. Ideointia ja työstämistä on valtuuston kanssa tehty käytännössä vuoden alkupäivistä alkaen erittäin hyvässä ilmapiirissä. Varsin selkeästi on tunnistettu tarve selkeään kuntastrategiaan, joka tarjoaa selkänojaa kunnan kehittämisessä pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle saakka. Keskellä nykyistä kuntamurrosta tarvitaan kunnan tulevaisuutta rakennettaessa rohkeutta ja kuntalaisista huolehtimista. Vaikka yhteiskunnan rakenteet saattavat lähivuosina muuttua merkittävästikin, on kunnan keskeisenä tehtävänä tulevaisuudessakin kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Näissä asioissa kunnan on parempi olla mieluummin suunnan näyttäjä kuin jälkijunassa kulkija. Kuntastrategia viedään valtuuston päätöksentekoon syksyllä. Sitä ennen kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta strategialuonnoksen keskeisistä kohdista kuntalaiskyselyn kautta.

Syksyllä alkaa sitten ensi vuoden talousarviovalmisteluprosessi. Prosessin tavoitteena on talousarvio, joka mahdollistaa edelleen kuntalaisille hyvät ja toimivat kunnan peruspalvelut. Ne ovat yksi tärkeä osa kunnan elinvoimisuutta. Kunnan vahva elinvoima on välttämättömyys tulevaisuudessakin menestymiselle. Kunnan elinvoimasta huolehtimisessa ei riitä passiivisuus, vaan sen ylläpito ja vahvistaminen vaativat jatkuvasti vuosittain määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämisotetta toimenpiteineen. Tässä toiminnassa keskeisenä asiakirjana on vuosittain hyvin kunnan strategiaa jalkauttava talousarviokirja.

Kaiken toiminnan ja tulevaisuuden myllerryksiin valmistautumisen keskellä on kuitenkin hyvä, että saamme nauttia Suomen kesästä ja ladata akkujamme sen valossa ja lämmössä taas tulevaa arkista aherrusta varten. Yksi hyvä tapa virkistäytyä on käydä kesäjuhlissa, vaikkapa Tuusniemen kutujuhlissa. Toivotan kunnanjohtajan blogin lukijoille hyvää ja virkistävää kesää.