Hyvinvointiryhmä

Tuusniemellä toimii kunnanhallituksen nimeämä poikkihallinnollinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Ryhmän tehtävä on seurata kuntalaisten hyvinvointia ja raportoida siitä kunnanhallitukselle, tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.

Hyvinvointiryhmä koostaa vuosittain hyvinvointikertomuksen ja valtuustokausittain laajan hyvinvointikertomuksen.

Hyvinvointiryhmä

Puheenjohtaja
Anu Räsänen

Sihteeri
Tomi Kervinen