Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

Esityslistat ja pöytäkirjat 2021 alkaen 8.2.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat ennen 8.2.2021 lautakuntien alasivuilla. 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 2, 31.03.2021 löytyy poikkeuksellisesti täältä !

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat täältä !

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivulla kahden vuoden ajan.

 

Viranhaltijapäätökset

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.