Elinkeino-ohjelma

 

Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma 2023-2027

Kehittyvä elinkeinoelämä on elinvoimaisuuden perusta. Yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisessa keskeisiä asioita ovat monipuolinen yritys- ja asuntotonttitarjonta, työpaikka- ja työvoimatarjonta, riittävä vuokra-asuntokanta sekä hyvät palvelut. Kunta mahdollistaa ja tukee alueen toimintaympäristön ja toimijoiden kehittymistä sekä etsii aktiivisesti uusia toimijoita ja sidosryhmiä.

Tuusniemen kunta ja Tuusniemen Teollisuus Oy tekevät läheistä yhteistyötä kunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämisesi. Tuusniemen Teollisuus Oy toteuttaa osana kuntakonsernia elinkeino-ohjelmaa kuntastrategian ja vuotuisen palvelusopimuksen pohjalta.

Tuusniemen kunta on aktiivinen yrityskentän kumppani ja tuo alueen vahvuudet esille. Kunta rakentaa yhteisiä menestystekijöitä yhdessä yritysten kanssa. Yhteistoiminnan tuloksena Tuusniemellä on yrittäjäystävällinen kuntakuva ja vetovoimainen kuntakeskus.

 

Elinkeinokehittämisen keskeiset tavoitteet:

 • kestävän ja monipuolisen elinkeinorakenteen kehittäminen
 • kilpailukykytekijöiden tunnistaminen ja tehokas hyödyntäminen
 • olemassa olevien yritysten kehittymisen ja laajentumisen edistäminen
 • yritysten sijoittumisen, syntymisen ja säilymisen edistäminen
 • yhteistyöverkostojen edistäminen
 • yhteisen menestystarinan rakentaminen

 

Elinkeinokehittämisen painopisteet:

 • monipuolinen, ajanmukainen ja -tasainen sekä joustava kaavoitus
 • toimintaympäristöä kehittävien kärkihankkeiden toteutus
 • yritysten aktivointi kehittämiseen ja investointeihin
 • verkottumisen tukeminen ja yrityskohtaisen neuvonnan tarjonta
 • uusien kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden hakeminen
 • yritysperustan jatkuvuuden turvaaminen
 • uudet avaukset alueen kehittämiseksi

 

Elinkeinoelämän kärjet 2023-2027

1. Tuusniemen yritys- ja teollisuusalue:

Sijoittuvia ja toimintaansa laajentavia yrityksiä palveleva helposti saavutettava ja rakennettava valtatie 9:n varrella sijaitseva laaja teollisuusalue.

2. Tuusniemen palvelujen edistäminen:

Kuntalaisia sekä valtatiellä että Luostaritien varrella liikkuvia ihmisiä palveleva kunta. Viihtyisä ja vetovoimainen Kuopion ja Joensuun kaupunkialueiden välissä oleva kaupanalan monipuolinen palvelukeskittymä.

3. Tuusniemen Puistosatama lähialueineen:

Erinomaisella sijainnilla ja tarjonnalla kiehtova tapahtumien ja matkailupalvelujen alue.

Nimettyjen kärkihankkeiden lisäksi kehitämme ja haemme aktiivisesti uusia elinkeinotoimialoja ja autamme yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa.

Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma 2023-2027

 

Tuusniemen kunta

keskitie 22, 71200 Tuusniemi

Tuusniemen Teollisuus Oy

Toimitusjohtaja
Tuija Valta
044 7209 040
tuija.valta(at)tuusniemi.fi
 
Tuusniemen Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Veera Jäppinen
044 5164 217
veera.jappinen(at)tuusniemenkuntoutus.fi
 
Tuusniemen kunta
Kunnanjohtaja
Timo Kiviluoma
044 7209 047
timo.kiviluoma(at)tuusniemi.fi

Tuusniemen Yrittäjät ry