Elinkeino-ohjelma

 

Tuusniemen kunnan elinkeino-ohjelma 2015-2017

Elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet ja strategia:

Kehittyvä elinkeinoelämä on alueellisen elinvoimaisuuden perusta. Alueellisen elinkeinoelämän vaikuttavuus yritys- ja asukassijoittumiseen on keskeinen erityisesti työ- ja palvelutarjoaman osalta. Kunta mahdollistaa ja tukee alueen yritysympäristön ja toimijoiden kehittymistä sekä etsii aktiivisesti uusia toimijoita ja sidosryhmiä.

Alueellisen elinkeinokehittämisen keskeiset tavoitteet:
- monipuolisen elinkeinorakenteen ja toimivien markkinoiden kehittäminen
- yritystoimintaympäristöä parantavien kärkihankkeiden toteuttaminen
- alueen kilpailukykytekijöiden tunnistaminen ja tehokas hyödyntäminen
- kuntatason yritysystävällisyys ja vetovoimainen julkisuuskuva
- sekä viihtyisä ja vetovoimainen kuntakeskus.

Alueellisen elinkeinokehittämisen viesti:

“Haluamme löytää uusia kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita hyvästä logistisesta sijainnistamme sekä yhteisen menestystarinan rakentamisesta. Tarvitsemme uusia avauksia sekä tuoretta sykettä alueen kehittämiseen ja niitä haetaan aktiivisesti lisää alueen ulkopuolelta.”

Elinkeinokehittämisen painopisteet:

Elinkeinokehittämisen strategiset painopisteet ovat toimintaympäristöä kehittävien kärkihankkeiden toteuttaminen sekä yrityskohtainen neuvonta. Kärkihankkeiden avulla pyritään varmistamaan yritysympäristön positiivinen kokonaiskehitys sekä uusien yritysten ja elinkeinotoimialojen sijoittuminen Tuusniemen alueelle. Yrityskohtaisen neuvonnan avulla pyritään turvaamaan olemassa olevan yritysperustan jatkuvuus ja mahdollistamaan yrityskohtaiset positiiviset kehityspolut.

Tuusniemen elinkeino-ohjelma 2015-2017

 

Tuusniemen kunta

keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 
Tuusniemen Teollisuus Oy
Toimitusjohtaja
Tuija Valta
044 7209 040
tuija.valta(at)tuusniemi.fi

Tuusniemen Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Eerik Nissinen
044 343 6252
eerik.nissinen(at)viitakko.fi
 
Tuusniemen kunta
Kunnanjohtaja
Timo Kiviluoma
044 7209 047
timo.kiviluoma(at)tuusniemi.fi

Tuusniemen Yrittäjät ry