Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Vammaispalvelun palveluohjaaja vastaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Vaikeavammaisten palveluja ovat:

- asunnon muutostyöt

- henkilökohtainen apu

- kuljetuspalvelut

- palveluasuminen

- asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

- päivätoiminta

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

- päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet , koneet ja laitteet

- sopeutumisvalmennus, tukiviittomat ja liikkumistaidon ohjaus

- tuki ylimääräisiin erityisruokavalio- ja vaatekustannuksiin sekä tukihenkilöön

- muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

 

Päivittäisessä toiminnassa tarvittavat välineet, koneet, laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

 

 

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

044 720 9002, puhelinaika klo 10-11

 

Vammaisten avustaja/ohjaaja
Heli Miettinen
044 7209 001