Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Palveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella hakemuslomakkeella. Linkki hakemukseen: Vammaispalveluhakemus Hakemuksia saa myös sosiaalitoimistosta.

Vammaispalvelun palveluohjaaja vastaa asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Vammaispalvelupäätökset tekee sosiaalijohtaja.

Vaikeavammaisten palveluja ovat:

- asunnon muutostyöt

- henkilökohtainen apu

- kuljetuspalvelut

- palveluasuminen

- asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

- päivätoiminta

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat:

- päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet , koneet ja laitteet

- sopeutumisvalmennus, tukiviittomat ja liikkumistaidon ohjaus

- tuki ylimääräisiin erityisruokavalio- ja vaatekustannuksiin sekä tukihenkilöön

- muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

 

Päivittäisessä toiminnassa tarvittavat välineet, koneet, laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden korvaaminen kuuluu määrärahasidonnaisiin ja harkinnanvaraisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle esim. vamman tai sairauden takia välttämättömiin autoilun apuvälineisiin.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista. Sopeutumisvalmennuksena järjestetään esimerkiksi asumisvalmennusta tai viittomien opetusta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

 

Vammaispalvelut

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

044 720 9002, puhelinaika klo 10-11

sari.heiskanen(at)tuusniemi.fi

Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/sari.heiskanen@tuusniemi.fi

 

Sosiaalijohtaja

Eija Suorsa

044 7209 049, puhelinaika klo 10-11

eija.suorsa(at)tuusniemi.fi

Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/eija.suorsa@tuusniemi.fi

 

Vammaisten avustaja/ohjaaja
Heli Miettinen
044 7209 001
heli.miettinen(at)tuusniemi.fi