Ajankohtaista
Takaisin

TUUSNIEMEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA ON JULISTANUT HAETTAVAKSI JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-, KOHDE- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET.

TUUSNIEMEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA ON JULISTANUT HAETTAVAKSI JÄRJESTÖJEN TOIMINTA-, KOHDE- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET
 

Toiminta- ja liikuntapaikkojen kunnossapitoavustusten viimeinen hakupäivä on 31.3.2020.

Kohdeavustusten viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.

Tämän kirjeen liitteenä on hakulomake, jolla voi hakea kaikkia näitä avustuksia. Hakulomakkeita saa myös vapaa-aikatoimistosta sekä kunnan internetsivuilta.

 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • toimintakertomus vuodelta 2019
  • tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus vuodelta 2019
  • talousarvio vuodelle 2020
  • toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

Toiminta-avustukset on tarkoitettu järjestöjen perustoimintaan. Avustuksia myönnettäessä painotetaan lapsi- ja nuorisotyötä, Tuusniemellä tapahtuvaa toimintaa ja avustuksen suhdetta yhdistyksen muuhun varainhankintaan.

 

Kohdeavustus on muuhun kuin perustoimintaan kohdistuva avustus. Kohdeavustusta voidaan myöntää uuteen toimintaan tai kokeiluun. Kohdeavustuksia voidaan hakea 30.9.2020 saakka kuitenkin niin, että avustus on haettava ennen toiminnan suorittamista.  Kohdeavustus tulee hakea ennen toiminnan aloittamista ja se maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan jälkikäteen. Kohdeavustushakemukseen on tehtävä kyseisestä erillisestä toiminnasta oma talousarvio.

 

Liikuntapaikan kunnossapitoavustus on tarkoitettu yleiseen käyttöön tarkoitetun liikuntapaikan perushuoltoon. Avustusta myönnetään niiden liikuntapaikkojen kunnossapitoon, jotka ovat selkeästi aktiivisessa käytössä.  Liikuntapaikkojen kunnossapitokausi on 1.4.2020 – 31.3.2021. Tuusniemen kylät ry hakee toiminta-avustukset kaikkien jäsenkyliensä puolesta. Kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat voivat hakea siis vain liikuntapaikkojen kunnossapitoavustusta suoraan yhdistykselleen.

Toiminta- ja kohdeavustuksiin on varattu 18.000 € ja liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksiin 6500 euroa. Summat ovat samat kuin edellisenä vuonna.  

Hakemukset lähetetään osoitteeseen Tuusniemen kunta / sivistyslautakunta, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi tai tuoda vapaa-aikasihteeri Antti Syrjäläiselle.

AVUSTUSHAKEMUS

 

Antti Syrjäläinen

vapaa-aikasihteeri

040-8457 266

antti.syrjalainen@tuusniemi.fi