Ajankohtaista
Takaisin

Tiedote 25.10.2018

 

TIEDOTE METSÄNHAKKUISTA KUNNAN OMISTAMALLA HÄRMÄLÄ –TILALLA

Tuusniemen kunta on myynyt kesällä 2017 puuta omistamaltaan, Tuuslahdella sijaitsevalta Härmälä –nimiseltä tilaltaan. Puukauppojen kilpailutuksen ja käytännön järjestelyt on hoitanut kunnan toimeksiannosta Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistys. Hakkuutyön on tehnyt metsänhoitoyhdistyksen kilpailutuksen pohjalta ulkopuolinen urakoitsija.

Kunnan 24.10.2018 Pohjois-Savon ELY-keskukselta saaman tiedon mukaan ELY-keskus on tehnyt tutkintapyynnön poliisille, koska ELY-keskus epäilee, että edellä mainitussa metsän hakkuussa olisi kaadettu liito-oravan levähdys- ja pesäpuita. Kunnan metsänhoitoyhdistykseltä saaman tiedon mukaan metsänhoitoyhdistys on käynyt etukäteen kartoittamassa liito-oravan levähdys- ja pesäpuut ja informoinut asiasta hakkuu-urakoitsijaa. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan hakkuu-urakoitsija on ottanut hakkuissaan huomioon liito-oravan levähdys- ja pesäpuut ja jättänyt ne hakkaamatta. Kunta korostaa, että vastuu mahdollisessa virheellisessä hakkuutoiminnassa on hakkuu-urakoitsijalla. Se seikka, onko kyseisessä metsänhakkuutoiminnassa mahdollisesti rikottu lakia, selviää aikanaan mahdollisessa oikeusprosessissa.

 

Timo Kiviluoma

kunnanjohtaja