Ajankohtaista
Takaisin

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

 

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajan kannattaa tarkistaa viimeistään nyt, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen häntä, ja millä aikataululla. Kaikkia kunnostaminen ei kuitenkaan koske. Osassa kiinteistössä kunnostaminen on ajankohtaista vasta isomman remontin yhteydessä. Lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon.

Jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä kun:

  • kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai
  • kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä eikä sijaitse vedenhankinnan pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä pitää saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Alla on lyhyt video, jossa selitetään ketä jätevesiuudistus koskee.

https://www.youtube.com/watch?v=3zAxbeZTxdo&feature=youtu.be

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistösi jätevesien asianmukaisen käsittely kannattaa. Sen ansiosta kaivovetesi pysyy puhtaana, lähijärvesi kuormitus vähenee ja sen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

Mistä lisätietoja?

Lisätietoja jätevesijärjestelmän uudistamisesta saat

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely