Tuusniemen perhetyö

 

Perhetyö on maksutonta, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä lapsiperheiden tukemista.

Perhetyötä voi saada esimerkiksi

  • vanhemmuuden tukemiseen

  • lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen

  • kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan

  • perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa

  • perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen

  • sosiaalisten verkostojen laajentamiseen

 

Vanhempia tuetaan lasten hoidossa, kasvatuksessa ja esim. päivärytmin löytämisessä. Vanhemmille annetaan tietoa lapsen kasvusta ja kehityksen vaiheista sekä ohjataan heitä mm. lapsen ruokailuun ja nukkumiseen liittyvissä asioissa.

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua ja perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona.  Perhetyöntekijä voi osallistua perheen tapaamiseen neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Neuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai koulusta voidaan ohjata asiakkaaksi perhetyöhön.

Työskentely aloitetaan palvelutarpeen arvioinnilla, jossa selvitetään perheen tilanne kokonaisvaltaisesti. Perhetyön alkaessa käydään läpi vanhempien voimavaroja ja pohditaan asioita, joissa vanhempi tarvitsee mahdollista lisätukea.

Perhetyön toteuttamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa perhe ohjataan myös muiden palvelujen piiriin. Perhetyön palveluarpeen arvioimiseksi voit ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään tai tuoda tarpeesi ilmi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

 

Syöpäyhdistyksen palvelut lapsiperheille ja ajankohtaista

Syöpäyhdistys tarjoaa perheille psykososiaalista, taloudellista ja konkreettista tukea arkeen. Lisätietoja löydät nettisivuilta osoitteesta: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/lapsiperheille/

 

 

 

Sosiaaliohjaaja

Jenni Hokkanen

044 7209 916, puhelinaika klo 10-11