Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla, sekä omaishoitoon liittyviä palveluja. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritetään hoidettavan avuntarve. Hoitajan kanssa kunta tekee omaishoitosopimuksen.

Kunta myöntää omaishoidon tukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan nettisivulla, palvelukeskukselta ja sosiaalitoimistosta. Hakemukset palautetaan vanhustyön johtajalle tai sosiaalitoimistoon. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jonka jälkeen vanhustyön johtaja tekee päätöksen omaishoidontuesta.

 

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidonhakemus (lapset, kehitysvammaiset)

Omaishoidontuen myöntämisperusteet

 

Hinnat 1.1.2018 alkaen:

 

I-luokka:   392,57 €/kk

II-luokka:  523,37 €/kk

III-luokka: 790,11 €/kk

 

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22
71200 Tuusniemi

 

Vanhustyön johtaja

Lea Mustonen

044 7209 042
lea.mustonen(at)tuusniemi.fi
 

Palveluohjaaja

Arja Räihä

044 7209 011

arja.raiha(at)tuusniemi.fi