Omaishoidon tuki

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla, sekä omaishoitoon liittyviä palveluja.

Omaishoidon tukea myönnetään talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan nettisivulla ja sosiaalitoimistossa.  Hakemukset palautetaan sosiaalitoimistoon palveluohjaajalle. Omaishoidettavan palveluntarve ja toimintakyky ja omaishoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi arvioidaan. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin. 

 

Omaishoidontukihakemus (sähköinen lomake)

Omaishoidonhakemus (lapset, kehitysvammaiset)

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2021 alkaen 

Ilmoitus perhehoidon toteutumisesta

 

Hoitopalkkioluokat 1.1.2020 alkaen:

Hoitopalkkioluokka 1: Jatkuvaa tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 408,09 euroa /kk

Hoitopalkkioluokka 2: Erityistä tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 544,09 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 3: Omaishoidon tuen korottaminen erityistapauksissa / Hoito-palkkio 816,18 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 4: Naapuriapukorvaus (puolet lakisääteisestä omaishoidon tuen palkkiosta) / Hoitopalkkio 204,05 euroa/kk

 

Palveluohjaaja

Arja Räihä

044 7209 011

 

Palveluohjaajan sijainen Kaisu Karttunen

044 720 9011