Neuvola

Äitiys- ja lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten ja matkailijoiden rokotukset.

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata raskauden normaali kulku, äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointi sekä tukea vanhemmuutta. Äitiysneuvolan pyrkimyksenä on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, niiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen, tehokas hoito ja tarvittaessa kuntoutus, hyvä synnytyksen hoito ja vastasyntyneestä huolehtiminen sekä perheen tukeminen uuden elämäntilanteen kohtaamisessa.

Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Perheen hyvinvoinnin ja vanhempien voimavarojen tukeminen on yksi keskeinen lastenneuvolan tavoite. Alle kouluikäisellä on neuvolakäyntejä noin 15 kertaa, joihin sisältyy viisi lääkärin tarkastusta. Neuvolan kautta ohjataan tarvittaessa muille asiantuntijoille.

Perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on tarjota väestölle ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvontaa ja ohjausta.

Joukkotarkastusnäytteet otetaan neuvolan tiloissa.

Aikuisten ja matkaililijoiden rokotukset hoidetaan neuvolassa ajanvarauksella.

 

Neuvola
Harjutie 2, 71200 Tuusniemi

 
Terveydenhoitaja
044 7183 020
 
Soittoajat
ma-pe klo 8.00-9.00
sekä ma, ke ja to
klo 13.30-14.00