Kuljetuspalvelut ja liikkumisen tukeminen

 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

Kuljetuspalveluhakemuksia saa sosiaalitoimistosta ja palvelukeskuksesta. Hakijalle tehdään palvelutarpeen arviointiin perustuen viranhaltijan päätös kuljetuspalvelujen saamisesta. Kuljetuspalvelupäätöksen saanut tilaa kuljetuspalvelut Kuopion matkojenyhdistelykeskuksesta.

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

LÄÄKÄRINLAUSUNTO KULJETUSPALVELUA VARTEN

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

044 7209 002, puhelinaika klo 10-11

 

Kuljetustilaukset

Matkojenyhdistelykeskus

017 183 183

tai sähköpostitse osoitteesta

 kuljetukset(at)sansia.fi