Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan (kilometrien mukaan määräytyvä kertalipun hinta). Tuusniemellä kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä.

 

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET

KULJETUSPALVELUT                

 

Ohje matkan tilaamiseen

Matkojen tilaaminen ma – pe klo 7.00 – 17.00

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelumatkat tilataan matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) numerosta 017 183 183.

Kuljetuspalvelumatka (meno-paluukyyti) on tilattava viimeistään kaksi (2) tuntia ennen suunniteltua lähtöaikaa. Tämän ajan puitteissa voidaan taata tilatun matkan toteutuminen. Asiakaspalvelu vastaa puheluunne parhaiten klo 10.00 – 14.00 välillä. Puhelun hinta on paikallispuhelun verran.

Kuljetuspalvelumatkat voi tilata myös sähköpostitse osoitteesta kuljetukset@sansia.fi

Tilaukset on tehtävä sähköpostin kautta edelliseen arkipäivään klo 14.00 mennessä. Jos matkan tarve on viikonloppuna tai maanantaina, tilaukset on tehtävä viimeistään edeltävänä perjantaina klo 14.00 mennessä.

Matkaa tilatessa teidän on ilmoitettava nimi, lähtöpaikan osoite, matkan päätepiste, ajankohta, mahdolliset apuvälineenne ja saattaja.

 

Matkojen tilaaminen iltaisin ja viikonloppuisin

Ennakkoon tiedossa olevat iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat kuljetuspalvelumatkat tulee tilata MYK:sta sen aukioloaikana.

Illalla, yöllä ja viikonloppuna yllättäen tarvittavat matkat, joita ei ole voinut ennakolta tilata MYK:en aukioloaikana ma – pe klo 7.00 - 17.00, tilataan seuraavan ohjeen mukaisesti:

Matka tilataan MYK:n puhelinnumerosta (017) 183 183, mutta puhelu yhdistyy Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskuksen hoidettavaksi.         

Mikäli kyyti tilataan sähköpostilla, tilaus tehdään suoraan osoitteeseen:

kuljetukset@jytaksi.fi

Tilaukset on tehtävä sähköpostilla viimeistään 1,5 tuntia ennen toivottua lähtöaikaa.

 

Tietoa kuljetuksesta

Tuusniemen kunta korvaa kuljetuspalvelumatkanne vain, jos matka on tilattu etukäteen.

Kuljetus järjestetään teidän tarpeisiinne soveltuen, siten että samassa autossa voi olla myös muita samaan suuntaan matkaavia henkilöitä.

Teille on myönnetty asiointi- ja virkistysmatkoja tietty määrä kuukautta kohden, joten matkojen määrää ei saa ylittää.

 

Päätös

Teille myönnetty päätös on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kuljetuspalvelua ei voi myöskään käyttää pelkän tavaran kuljettamiseen.

 

Omavastuu

Matkasta aiheutuva omavastuu on maksettava suoraan kuljettajalle. Omavastuuosuus on linja-autoliikenteen mukainen taksa ajettujen kilometrien mukaan. Jos samassa kuljetuksessa on useita kuljetuspalveluasiakkaita, jokaisen matka tilataan erikseen matkojenyhdistelykeskuksesta. Jokainen maksaa omavastuuosuuden ja käyttää yhden hänelle myönnetyistä matkoista.

 

Saattaja

Mikäli kuljetuspalveluasiakas tarvitsee saattajaa, saattaja voi matkustaa ilmaiseksi. Saattajan tulee kyetä toimimaan saattajana, eikä hänellä itsellään voi siten olla kuljetuspalvelupäätöstä.

Jos samassa taksi- tai invataksikuljetuksessa matkustaa henkilöitä, joilla ei ole kuljetuspalveluoikeutta eivätkä he ole kuljetuspalveluasiakkaan saattajia, heidän osuutensa matkasta määräytyy seuraavasti:

Matkan kokonaishinta € / matkustajien määrä = matkustajan osuus €

Kuljetuspalveluasiakkaat maksavat itse omavastuun, ylimenevän osan ja saattajan osan maksaa kunta. Muut matkustajat maksavat itse koko osuutensa.

Kuljetusta tilattaessa on ilmoitettava EI-kuljetuspalveluasiakkaiden määrä.

 

Kelan korvaamat matkat

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia asiointi- ja virkistysmatkoja ei saa käyttää terveyden- tai sairaudenhoitomatkoihin, näistä esimerkkinä lääkärissä käynti, tai sellaisiin matkoihin, joista on mahdollista saada Kelan sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

 

Peruuntunut matka

Asiakkaan tulee perua jo tilattu ja käyttämättä jäävä matka matkojenyhdistelykeskukseen. Jos tilausta ei peruta tai se perutaan niin myöhässä, että auto ehtii lähteä matkaan, matkasta aiheutuva kustannus kuuluu asiakkaan maksettavaksi.

 

Kotona asumisen edellytys

Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu ensisijaisesti kotona asuville henkilöille. Mikäli henkilö siirtyy pysyvään laitoshoitoon, siitä tulee ilmoittaa sosiaalitoimistoon.

 

Lisätietoja

Marja Hytönen                                  puh. 040 486 1903

toimistosihteeri

Tuusniemen sosiaalitoimi

 

Sari Heiskanen                                 puh. 044 720 9002

palveluohjaaja

Tuusniemen sosiaalitoimi

 

Päivi Pakarinen                                puh. 044 718 3326

liikennepalvelupäällikkö

Sansia Oy

 

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

044 7209 002

sari.heiskanen(at)tuusniemi.fi

 

Kuljetustilaukset

Matkojenyhdistelykeskus

017 183 183

tai sähköpostitse osoitteesta

 kuljetukset(at)sansia.fi