Henkilökohtainen apu

 

Hyvä henkilökohtaisen avun työnantaja

Koronaepidemian aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella (esim. kauppa-apu, lääkärissä käynti, apteekki- ja viranomaisasiointi sekä ulkoilu asiakkaan pyynnöstä).

Koronaepidemian aikana henkilökohtaisen avustajan on mahdollista hoitaa välttämättömiä kodin ulkopuolisia asioita ilman asiakkaan läsnäoloa.

Jos avustajalla on koronavirus, epäily tai hän olisi osa tartuntaketjua, hänet saatetaan määrätä karanteeniin. Tällöin työnantajan on ohjattava avustaja hakeutumaan oman kunnan terveydenhuollon piiriin.

Ohjeena on, että työntekijä voi olla sairastuttuaan pois omalla ilmoituksella. Omalla ilmoituksella voi olla pois ensimmäiset kolme sairauslomapäivää. Sairauslomatodistusta ei tarvitse esittää kolmelta ensimmäiseltä päivältä. Omalla ilmoituksella olevat sairauspäivät pitää merkitä selkeästi tuntilistaan ”Sairausloma, oma ilmoitus”.

Mikäli avustaja sairastuu tai ei voi mennä koronakaranteenin vuoksi työhön, työnantajan on koronaepidemian aikana mahdollista palkata omainen tai läheinen lyhyeksi aikaa avustajaksi tai teettää ylityötä työntekijän suostumuksella.

Työnantajan on hyvä jo ennakkoon varautua mahdollisiin koronaviruksesta aiheutuviin poikkeusjärjestelyihin avustajajärjestelyissään. Kaikista erityisjärjestelyistä ja poikkeustilanteista tulee olla yhteydessä vammaispalveluihin.

Henkilökohtaisen avun työnantajan on mahdollista perua työntekijän työvuorot koronaviruksen tartuntaepäilyn vuoksi, jolloin työntekijä voidaan lomauttaa.

Työntekijän suojavarusteista vastaa työnantaja. Suojavarusteita on saatavissa vammaispalveluista.

 

KORONATIEDOTE, HENKILÖKOHTAINEN APU

 

Koska ohjeita päivitetään tilanteen etenemisen mukaan, työnantajien ja avustajien tulee seurata THL:n sivuja:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 .

Lisätietoa henkilökohtaisen avun työnantajille ja avustajille Heta-liiton sivuilta: https://heta-liitto.fi/korona/

 

Lisätietoja:

Sari Heiskanen, palveluohjaaja sari.heiskanen@tuusniemi.fi, p. 044 720 9002

Tietoa koronaviruksen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietämiseen:

https://mieli.fi/fi/keskusteluapua-saatavilla-joka-p%C3%A4iv%C3%A4-ja-y%C3%B6-kriisipuhelimessa-ja-verkossa

Mielenterveysseuran valtakunnallista kriisipuhelinta päivystää suomen kielellä ympärivuorokautisesti

p. 09 2525 0111

 

                                    Sari Heiskanen

                                   palveluohjaaja

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. Kunta toimii palkkioiden sijaismaksajana.

Palveluohjaa neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen sosiaalitoimesta.

 

Apua myönnetään mm.

- päivittäisiin toimiin

- työhön ja opiskeluun

- harrastuksiin

- yhteiskunnalliseen osallistumiseen

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

- henkilökohtaista apua haettaessa tulee ottaa yhteyttä palveluohjaaja Sari Heiskaseen tai sosiaalijohtaja Eeva Seppäseen

 

Henkilökohtainen avustajatoiminta:

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtyminen ei vaadi erityistä koulutusta alalle

- työ on luonteeltaan avustamista, ei hoitamista tai hoivaamista

- henkilökohtainen avustaja auttaa niissä asioissa, joista suoriutumista työnantajan vamma tai sairaus haittaa

- avustettava ja avustaja laativat keskenään työsopimuksen, mutta palkan maksaa Tuusniemen kunta ns. sijaismaksajana

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtymistä voi tiedustella palveluohjaajalta tai sosiaalijohtajalta.

 

Henkilökohtaisen avun tuntilistojen palautus- ja palkanmaksupäivät 2021:

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TUNTILISTOJEN PALAUTUS - JA PALKANMAKSUPÄIVÄT v.2022

 

HENKILÖKOHTAISEN AVUN VAMMAISPALVELUHAKEMUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN LOMAUTUSILMOITUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖSOPIMUS

TYÖVUOROTAULUKKO HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

ILMOITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ Henkilökohtainen avustaja

VALTAKIRJA

VAROITUS

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

044 7209 002, puhelinaika klo 10-11

sari.heiskanen(at)tuusniemi.fi

Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/sari.heiskanen@tuusniemi.fi

 

Sosiaalijohtaja

Eija Suorsa

044 7209 049, puhelinaika klo 10-11

eija.suorsa(at)tuusniemi.fi

Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä:

https://www.turvaposti.fi/viesti/eija.suorsa@tuusniemi.fi