Henkilökohtainen apu

 

 

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. 

Palveluohjaa neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille.

 

Apua myönnetään mm.

- päivittäisiin toimiin

- työhön ja opiskeluun

- harrastuksiin

- yhteiskunnalliseen osallistumiseen

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

- henkilökohtaista apua haettaessa tulee ottaa yhteyttä palveluohjaaja Sari Heiskaseen tai sosiaalijohtaja Eeva Seppäseen

 

Henkilökohtainen avustajatoiminta:

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtyminen ei vaadi erityistä koulutusta alalle

- työ on luonteeltaan avustamista, ei hoitamista tai hoivaamista

- henkilökohtainen avustaja auttaa niissä asioissa, joista suoriutumista työnantajan vamma tai sairaus haittaa

- avustettava ja avustaja laativat keskenään työsopimuksen.

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtymistä voi tiedustella palveluohjaajalta.

 

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

044 7209 002, puhelinaika klo 10-11