Vanhustyön palveluohjaus

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaajat vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja palvelusuunnitelmien laatimisesta yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen, esim. kotipalvelun kanssa.

Palveluohjauksen tarkoituksena on selvittää asiakkaan yksilölliset voimavarat ja palvelutarve sekä suunnitella tarpeisiin vastaavat palvelut ja tukimuodot.

 

Vanhuspalveluiden palveluohjaus 

  • asiakkaan palvelutarpeen arviointi

  • yhdyshenkilönä toimiminen asiakkaan kotiutuessa sairaalahoidosta

  • omaishoidontukeen liittyvät kotikäynnit ja omaishoitotukipäätösten valmistelu

     

    Yhteydenotto palveluohjaajaan

    Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä itse asiakas, omainen tai läheinen tai joku muu henkilö sekä hoivatyön työntekijät tai muut ammattihenkilöt, joka havaitsee ko. henkilön avun tarpeen.

 

Vanhustyön johtaja  

Lea Mustonen

040 7669515

 

Palveluohjaajan sijainen Kaisu Karttunen

044 720 9011