Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Tuusniemellä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2003 alkaen. Neuvosto muutettiin vanhus- ja vammaisneuvostoksi vuonna 2016. Neuvostossa on edustettuina eläkeläis -ja veteraanijärjestöt, Tuusniemen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ja Tuusniemen Vammaistentuki ry sekä Tuusniemen alueseurakunta. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat edustajansa toimikaudekseen neuvostoon.

Vanhus-ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhusten ja vammaisten, viranomaisten sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat eläkeläisjärjestöjen edustajia. Sihteerinä toimii vanhustyön johtaja. Neuvoston jäsenten toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

Tuusniemen Kylät ry:n nettisivut

 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET VUOSILLE 2021-23

Järjestö                                                        Varsinainen jäsen             Varajäsen

Tuusniemen eläkeliitto                                   Asta Tirkkonen-Hersio        Pekka Antikainen                                           

Tuusniemen Eläkeläiset                                Elvi Kasanen                       Raija Immonen

Tuusniemen Eläkkeensaajat                         Tauno Lempinen                 Helena Moisio

Oikeutta Eläkeläisille                                     Tenho Holopainen               Juha Henrik Immonen

Tuusniemen Vammaistentuki ry.                    Soili Hanttu                         Inkeri Eriksen

Veteraaniasiain neuvottelukunta                    Lauri Happonen                  Esko Taskinen

Tuusniemen Vanhustenkotiyhdistys               Toivo Tirkkonen                   Markku Tiilikainen

Tuusniemen alueseurakunta                          Pirjo Sonninen                    Paula Hagman

Kunnanhallitus                                               Minna Koistinen                   Juha Pitkänen