Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Tuusniemellä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2003 alkaen. Neuvosto muutettiin vanhus- ja vammaisneuvostoksi vuonna 2016. Neuvostossa on edustettuina eläkeläis -ja veteraanijärjestöt, Tuusniemen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ja Tuusniemen Vammaistentuki ry sekä Tuusniemen alueseurakunta. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat edustajansa toimikaudekseen neuvostoon.

Vanhus-ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhusten ja vammaisten, viranomaisten sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat eläkeläisjärjestöjen edustajia. Sihteerinä toimii sosiaalijohtaja. Neuvoston jäsenten toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

Tuusniemen Kylät ry:n nettisivut

 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET VUOSILLE 2019-2021

Järjestö                                                        Varsinainen jäsen             Varajäsen

Vanhustenkotiyhdistys                                  Matti Saavalainen               Markku Tiilikainen                                         

Tuusniemen Eläkeläiset ry.                           Elvi Kasanen                      Raija Immonen

Eläkeliiton Tuusniemen yhdistys                  Toivo Tirkkonen                   Pekka Antikainen

Tuusniemen Eläkkeensaajat                        Tauno Lempinen                 Mirja Kasanen

Tuusniemen Kansalliset Ikinuoret                 Pekka Mustonen                Tuija Junkkari

Veteraaniasiain neuvottelukunta                   Lauri Happonen                

Tuusniemen Vammaistentuki ry.                   Soili Hanttu                         Inkeri Eriksen

Ev.lut. seurakunta                                         Pirjo Sonninen                    Paula Hagman-Puustinen

Sosiaalilautakunta                                        Tenho Holopainen               Irma Riekkinen

Kunnanhallitus                                              Maija-Leena Räsänen        Martti Kähkönen