Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Tuusniemellä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2003 alkaen. Neuvosto muutettiin vanhus- ja vammaisneuvostoksi vuonna 2016. Neuvostossa on edustettuina eläkeläis -ja veteraanijärjestöt, Tuusniemen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ja Tuusniemen Vammaistentuki ry sekä Tuusniemen alueseurakunta. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat edustajansa toimikaudekseen neuvostoon.

Vanhus-ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhusten ja vammaisten, viranomaisten sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat eläkeläisjärjestöjen edustajia. Sihteerinä toimii sosiaalijohtaja. Neuvoston jäsenten toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

Tuusniemen Kylät ry:n nettisivut

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET VUOSILLE 2019-2021

Järjestö                                                    Varsinainen jäsen             Varajäsen

Tuusniemen Kristilliset eläkeläiset            Maija Grenfors                   Eino Räsänen

Vanhustenkotiyhdistys                              Matti Saavalainen              Markku Tiilikainen                                                                                                                            

Tuusniemen Eläkeläiset ry.                       Elvi Kasanen                      Raija Immonen

Eläkeliiton Tuusniemen yhdistys               Toivo Tirkkonen                 Pekka Antikainen

Tuusniemen Eläkkeensaajat                     Tauno Lempinen                Mirja Kasanen

Tuusniemen Kansalliset Ikinuoret             Pekka Mustonen                Tuija Junkkari

Veteraaniasiain neuvottelukunta               Lauri Happonen                

Tuusniemen Vammaistentuki ry.               Soili Hanttu                        Inkeri Eriksen

Ev.lut. seurakunta                                     Minna Puustinen                Paula Hagman-Puustinen

Sosiaalilautakunta                                    Tenho Holopainen              Irma Riekkinen

Kunnanhallitus                                         Maija-Leean Räsänen        Martti Kähkönen