Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Tuusniemellä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 2003 alkaen. Neuvosto muutettiin vanhus- ja vammaisneuvostoksi vuonna 2016. Neuvostossa on edustettuina eläkeläis -ja veteraanijärjestöt, Tuusniemen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ja Tuusniemen Vammaistentuki ry sekä Tuusniemen alueseurakunta. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat edustajansa toimikaudekseen neuvostoon.

Vanhus-ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vanhusten ja vammaisten, viranomaisten sekä eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat eläkeläisjärjestöjen edustajia. Sihteerinä toimii vanhustyön johtaja. Neuvoston jäsenten toimikausi on kunnanhallituksen toimikausi.

Tuusniemen Kylät ry:n nettisivut

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO VUOSILLE 2017-2018

 

Järjestö                                                   

Varsinainen jäsen              Varajäsen

Tuusniemen Eläkeläiset ry.                                      

Elvi Kasanen, pj. Raija Immonen

Eläkeliiton Tuusniemen yhdistys            

Toivo Tirkkonen, varapj.    Pekka Antikainen

Tuusniemen Kansalliset Ikinuoret                         

Pekka Mustonen  Teuvo Voutilainen

Tuusniemen Kristilliset Eläkeläiset                          

Maija Grenfors   Eino Räsänen

Tuusniemen vanhustenkotiyhdistys                      

Annikki Pitkänen Markku Tiilikainen

Tuusniemen Vammaistentuki ry.                                

Soili Hanttu    Inkeri Eriksen
Veteraaniasiainneuvottelukunta            Lauri Happonen  
Tuusniemen alueseurakunta                   Minna Puustinen

 

Kunnanhallituksen edustaja                    Maija-Leena Räsänen  

Sosiaalilautakunnan edustaja                              

Risto Heiskanen    Irma Riekkinen

Sihteerinä toimii      

vanhustyön johtaja Lea Mustonen