Terveyspalvelut

 

Tuusniemen kunta tilaajana ja Kuopion kaupunki tuottajana huolehtivat Tuusniemen väestön perusterveydenhuollon palveluista. Terveyspalvelut tuotetaan yhteistyössä sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on väestön terveyspalvelujen turvaaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Tuusniemen toimintayksikön vastuuhenkilö on osastonhoitaja Anu Räsänen.

Terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta

Terveyspalvelujen käyttö oman kunnan ulkopuolella on mahdollista, jos asutaan tai oleskellaan toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai läheisen asumisen vuoksi.

Hoitosuunnitelman mukaista hoitoa toisesta kunnasta

Tuusniemeläisen on mahdollista saada hoitosuunnitelman mukaisia terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta säännöllisen tai pidempiaikaisen oleskelun aikana. Oman kunnan ulkopuolelta voi saada esimerkiksi terveysaseman lääkärin tai hoitajan vastaanottopalveluja, laboratoriopalveluja, neuvolan, hammashoidon tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kotihoidon palvelut eivät kuulu näihin palveluihin. Kotihoidon palveluja voi saada oman kunnan ulkopuolelta vain maksusitoumuksella.

Hoitosuunnitelman saa lääkäriltä terveysasemalta. Hoitosuunnitelma voi olla potilastietojärjestelmästä tulostettu hoitosuunnitelma, loppulausunto, neuvolakortti, pitkäaikaissairauksien kohdalla jatkuvasti voimassa oleva laboratoriolähete, lääkeresepti tai Marevan-kortti. Hoitosuunnitelma tulee esittää jo siinä vaiheessa, kun varaa vastaanottoaikaa tai menee laboratoriotutkimukseen toiselle paikkakunnalle. Hoitosuunnitelma kannattaa pyytää omalta lääkäriltä hyvissä ajoin ennen esimerkiksi kesäpaikkakunnalle muuttoa.

Hoidosta peritään normaalit asiakasmaksut

Tuusniemeläiseltä peritään hoidosta toisella paikkakunnalla normaalit sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut esimerkiksi lääkärin vastaanottokäynnistä tai hammashoidosta.

Lisätietoja saa terveyskeskuksesta.