Tuusniemen palvelukeskuksen omaisraati

 

Palvelukeskuksen omaisraati koostuu 7 jäsenestä, jotka on valittu palvelukeskuksen asukkaiden palveluja tuntevista läheisistä. Lisäksi raatiin kuuluu yksi asukas. Raati edustaa omaisia ja raadin jäsenten valinnassa on huomioitu jäsenten omaissuhteet (puoliso, sisarus, lapsi) ja sukupuoli sekä asumisyksiköt mahdollisimman tasapuolisesti.

Raadin jäsenten valinnasta vastasi Tuomi- ja Mäntykodin ja Koivukodin vastaavat sairaanhoitajat. Raadin jäsenet on valittu toimikaudeksi 2019 – 2020. Asukasraatia täydennetään tarpeen mukaan.

 

Omaisraadin toiminta

Omaisraadin toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen palvelukeskuksessa. Raadin tehtävänä on tukea palvelukeskuksen tavoitetta asiakaslähtöisen hoivan toteuttamisessa ja tuoda palveluiden käyttäjien ja heidän läheisten ajatuksia toiminnan kehittämiseen ja ideoida tulevaisuuteen suuntautuvia toimintamalleja.

Omaisraati kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä kokouksista makseta kulukorvauksia. Omaisraati on teemallisesti keskusteleva ja ideoiva ryhmä, mutta ei päätöksentekoelin.

Omaisraadin kautta omaiset pääsevät vaikuttamaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin, mm. palvelukeskuksen kodinomaisuuden lisäämiseen. Raadilta toivotaan palautetta palvelukeskuksen toiminnasta.

Omaisraadin vetäjinä toimivat palvelukeskuksen vastaavat sairaanhoitajat. Kokouksissa on mukana kokouksen teemasta riippuen asiantuntijajäseniä.

Omaisraadin kokouksista tehdään muistiot, jotka ovat luettavissa yksiköiden ilmoitustauluilla sekä kunnan internet-sivuilta.

 

Palvelukeskus

Keskitie 29
71200 Tuusniemi
 
 
Palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja
Ritva von Koch
044 7209 042
 
Tuomikodin sairaanhoitaja
040 5177 219
 

Mänty- ja Koivukodin sairaanhoitaja

Tiia Vainikka

044 720 9012

 
Tuomikoti hoitajat
044 7209 031

Mäntykoti hoitajat
040 486 1916
 
Koivukodin hoitajat (vanhuspuoli)
044 7209 028
 
Koivukodin hoitajat (kehitysvammayksikkö)
044 7209 009
 
Toimistosihteeri
Kirsti Lindholm
040 4861 915
 
 
Kiinteistönhoitaja
Jarno Kröger
040 5389 086
jarno.kroger(at)tuusniemi.fi