Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla, sekä omaishoitoon liittyviä palveluja. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritetään hoidettavan avuntarve. Hoitajan kanssa kunta tekee omaishoitosopimuksen.

Kunta myöntää omaishoidon tukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan nettisivulla, palvelukeskukselta ja sosiaalitoimistosta. Hakemukset palautetaan vanhustyön johtajalle tai sosiaalitoimistoon. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jonka jälkeen vanhustyön johtaja tekee päätöksen omaishoidontuesta.

 

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidonhakemus (lapset, kehitysvammaiset)

Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Ilmoitus perhehoidon toteutumisesta

 

Hinnat 1.1.2019 alkaen:

 

Hoitopalkkioluokka 1: Jatkuvaa tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 399,91 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 2: Erityistä tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 533,16 € / kk

Hoitopalkkioluokka 3: Omaishoidon tuen korottaminen erityistapauksissa / Hoito-palkkio 799,81 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 4: Naapuriapukorvaus (puolet lakisääteisestä omaishoidon tuen palkkiosta) / Hoitopalkkio 199,96 €/ kk

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22
71200 Tuusniemi
 

Palveluohjaaja

Arja Räihä

044 7209 011

arja.raiha(at)tuusniemi.fi