Omaishoidon tuki

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla, sekä omaishoitoon liittyviä palveluja.

Kunta myöntää omaishoidon tukea talousarvion mukaisen määrärahan rajoissa. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan nettisivulla ja sosiaalitoimistossa.  Hakemukset palautetaan sosiaalitoimistoon palveluohjaajalle. Omaishoidettavan palveluntarve ja toimintakyky ja omaishoitajan soveltuvuus omaishoitajaksi arvioidaan. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin. Omaishoidon tuen päätöksen tekee sosiaalijohtaja omaishoidettavan tuen tarpeiden ja toimintakyvyn arviointiin sekä sosiaalilautakunnan vahvistamiin ohjeisiin perustuen.

 

Omaishoidontukihakemus (sähköinen lomake)

Omaishoidonhakemus (lapset, kehitysvammaiset)

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2021 alkaen 

Ilmoitus perhehoidon toteutumisesta

 

Hoitopalkkioluokat 1.1.2020 alkaen:

Hoitopalkkioluokka 1: Jatkuvaa tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 408,09 euroa /kk

Hoitopalkkioluokka 2: Erityistä tukea tarvitsevat / Hoitopalkkio 544,09 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 3: Omaishoidon tuen korottaminen erityistapauksissa / Hoito-palkkio 816,18 euroa/kk

Hoitopalkkioluokka 4: Naapuriapukorvaus (puolet lakisääteisestä omaishoidon tuen palkkiosta) / Hoitopalkkio 204,05 euroa/kk

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22
71200 Tuusniemi
 

Palveluohjaaja

Arja Räihä

044 7209 011

arja.raiha(at)tuusniemi.fi

Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä: 

https://www.turvaposti.fi/viesti/arja.raiha@tuusniemi.fi

Palveluohjaajan sijainen Kaisu Karttunen

044 720 9011
kaisu.karttunen(at)tuusniemi.fi
Voit laittaa minulle salattua sähköpostia linkistä: