Talous- ja velkaneuvonta

 

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka

  • antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta
  • avustaa taloudenpidon suunnittelussa
  • selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
  • avustaa velallista  velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa
  • avustaa velkajärjestelylain mukaisten hakemusten laatimisessa tuomioistuimeen
  • avustaa Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan hakemisesssa
  • neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa
  • ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua

 

 

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri                                                    Tiedote
                                                                                                                               29.11.2019

 

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja
edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja
velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt
voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.
Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille
annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat
vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.

Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa
kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on
kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella
oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi
katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan
toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna
videoyhteyden välityksellä.

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Etelä-Savon,
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan oikeusaputoimistot.

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja
puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa (www. talousjavelkaneuvonta.fi).

Lisätietoja:

Esa Kyllästinen, oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja, esa.kyllastinen(at)oikeus.fi, puh. 050 380 0448
Ilkka Laari, Pohjois-Savon oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja, ilkka.laari(at)oikeus.fi, puh
050 406 4562
Juha Kärki, Etelä-Savon oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja, juha.karki(at)oikeus.fi, puh
050 368 2279
Tuomo Romppanen, Pohjois-Karjalan oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja,
tuomo.romppanen(at)oikeus.fi, puh 050 598 1330

 

LIITE

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja
puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:

Etelä-Savon oikeusaputoimisto etela-savo.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh 029 566 0345
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto pohjois-karjala.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295660975
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto pohjois-savo.velkaneuvonta(at)oikeus.fi puh. 0295661048

 

 

 

Kuopio

Käyntiosoite:

Kuopion kaupungin talous- ja velkaneuvonta
Neulaniementie 2, 70210 Kuopio

Postiosoite:

Neulaniementie 2, L 3, 70210 Kuopio

Tiedustelut ajanvarauksista suoraan talous- ja velkaneuvojille

Talous- ja velkaneuvoja
Heikki Savolainen
044 718 2707
heikki.savolainen(at)kuopio.fi

Talous- ja velkaneuvoja
Anne Toivanen
044 718 2709
anne.k.toivanen(at)kuopio.fi

Talous- ja velkaneuvontalakimies
Antero Nieminen
044 718 2710
antero.nieminen(at)kuopio.fi

Fax, puhelin 017 182 193