Äitiys-, lasten- ja nuortenneuvola

 

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata raskauden normaali kulku, äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointi sekä tukea vanhemmuutta. Äitiysneuvolan pyrkimyksenä on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, niiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen, tehokas hoito ja tarvittaessa kuntoutus, hyvä synnytyksen hoito ja vastasyntyneestä huolehtiminen sekä perheen tukeminen uuden elämäntilanteen kohtaamisessa.

 

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Perheen hyvinvoinnin ja vanhempien voimavarojen tukeminen on yksi keskeinen lastenneuvolan tavoite. Alle kouluikäisellä on neuvolakäyntejä noin 15 kertaa, joihin sisältyy viisi lääkärin tarkastusta. Neuvolan kautta ohjataan tarvittaessa muille asiantuntijoille.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää oppilaille koulun alkaessa 1.luokalla, murrosiän alkaessa 5.luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8.luokalla.

Terveydenhoitaja voi varata ajan koululääkärille tai ohjata koululaisen tarvittaessa muille asiantuntijoille. Kouluterveydenhoito tekee yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään vahvistamaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

 

Saint -tarkastukset

Kutsuntaikäisen henkilön tulee käydä kutsuntarkastuksessa ennen syksyllä järjestettäviä kutsuntoja.


Äitiys-, lasten- ja nuortenneuvola

Harjutie 2, 71200 Tuusniemi

 
Terveydenhoitaja 

044 7183 020