Mielenterveys- ja päihdetyö

Päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Päihdetyössä painotetaan avohoidon palvelujen ensisijaisuutta. Sosiaali- ja terveystoimi tekevät päihdeongelmien ehkäisyssä ja hoidossa yhteistyötä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Osmo Räihä tarjoaa asiakkaille keskusteluapua ja ohjausta päihde- ja mielenterveysongelmissa.

 

 

 

 

 

 

Sosiaaliohjaaja

Tuulia Voutilainen
040 4861 910, puhelinaika klo 10-11