Lapsiperheiden kotipalvelu

 

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista.

Lasten- ja kodinhoidolla tarkoitetaan esim. lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista.

Kotipalveluna annettava apu voi olla konkreettista auttamista kotitöissä: siivousta ja tiskausta.

Kotipalvelujen palvelutarpeesta voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaaliohjaajaan tai kotipalvelun vastaavaan sairaanhoitajaan.

 

Sosiaaliohjaaja

Jenni Hokkanen

044 7209 916, puhelinaika klo 10-11

 

 

Kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja

Pirjo Semi

0400 129 974