Kotipalvelu

 

Kotipalvelulla tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Palveluntarve voi johtua vammasta, sairaudesta tai vanhuudesta. Kotipalvelua annetaan myös lapsiperheille tarpeen mukaan.

Kotipalvelua toteutetaan yhdessä asiakkaan omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelu perustuu yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan, johon kirjataan asiakkaan hoidon- ja palveluntarve sekä sovitaan hoidon toteuttamisesta. Kotipalvelua pystytään järjestämään asiakkaille kirkonkylän taajama-alueelle ympäri vuorokauden.

Säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksut määräytyvät käyntikertojen ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.  

 

Tukipalvelut

  • ateriapalvelut

  • kauppapalvelut

  • kuljetuspalvelut

  • kylvetyspalvelut

  • pyykkipalvelut

  • sairaanhoidolliset toimenpiteet (lääkkeenjako dosettiin, verenpaineen- ja verensokerin mittaus, haavahoidot)

  • saattajapalvelut

  • tilapäinen kotipalvelu

  • turvapalvelu (turvapuhelin ja ovihälytin)

  • viriketoiminta (yli 65-vuotiaille)

 

Viriketoiminnan ohjaus

Viriketoiminnalla tuetaan asukkaiden kotona selviytymistä ja jaksamista. Toiminta on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Viriketoiminnan ohjaaja tekee kotikäyntejä ja voi esim. ulkoiluttaa asiakasta. Viriketoiminnan ohjaaja voi toimia omaishoitajien sijaisena kotona, joko kokonaisen tai puoli työpäivää (4 t). Lisäksi hän järjestää erilaista ryhmätoimintaa, mm. päiväkeskustoimintaa palvelukeskuksella.

 

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskustoimintaa järjestään keskiviikkoisin klo 8 – 14 palvelukeskuksella. Toimintaan kuuluu aamupala, saunominen, viriketoiminta, lounas ja päiväkahvit. Toimintaa ohjaa viriketoiminnan ohjaaja. Kotipalvelu hoitaa kuljetukset.

 

Kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja

Pirjo Semi
0400 129 974

 

Kotipalvelun sairaanhoitaja R1

Reetta Savolainen

044 7209 013

 

Palveluohjaajan sijainen Kaisu Karttunen

044 720 9011

 

 

Virikeohjaaja

Pirkko Kokkonen

044 720 9043


Kotipalvelun työntekijät
 

Ryhmä 1,kirkonkylä, arkipäivisin
0400 883 851
 
Ryhmä 1, kirkonkylä,iltahoito
0400 768 015
 
Ryhmä 2, kirkonkylä ja Ohtaanniemi
0400 768 013
 
Ryhmä 2, kirkonkylä
040 8348 312
 
Ryhmä 2, ilta-ja yöhoitaja
0400 619 247
 
Ryhmä 3, etelä-Tuusniemi
040 7669 515
 
Ruoanjako
0400 757 496

 

Toimistosihteeri
Kirsti Lindholm
040 4861 915