Koronaohje

 

Asiakkaita pyydetään ottamaan kaikissa asioissa yhteyttä terveyskeskukseen ensin puhelimitse, paikalle saapumisen sijaan:

044-7183005 

Näin vältetään terveydenhoidon ruuhkautumista ja vähennetään tartuntariskiä.

 

Varotoimet odotustiloissa

Muistutamme samalla, että vastaanotoille ei saa tulla liian aikaisin viettämään aikaa odotustiloihin. Vastaanotolle tulee ilmoittautua korkeintaan viisitoista minuuttia ennen varattua aikaa. Pyydämme asiakkaita myös pitämään odotustiloissa riittävän turvavälin muihin asiakkaisiin. Näillä varotoimilla haluamme ehkäistä ylimääräisen kontaktin muihin odotustiloissa oleviin ja mahdollisuuden koronaviruksen leviämiseen.

Jos sinulla on vähäisiäkään hengitystieinfektion oireita ennen kiireetöntä vastaanottoaikaasi, niin otathan yhteyttä terveyskeskukseen puhelimitse ja keskustele vastaanottoaikasi siirtämisestä.

 

Kuopion terveysasemien yhteystiedot ja aukiolo- ja yhteydenottoajat virka-aikaan löytyvät kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi/yhteydenottoajat-hoitotiimeihin. Tiedot suun terveydenhuollosta löytyvät www.kuopio.fi/suun-ja-hampaiden-hoito -sivuilta.

Miten suojautua koronaviruksesta?  

Miten toimit, jos epäilet tartuntaa? 

Tietoa koronaviruksesta 

 

OHJE VIERAILIJOILLE

 Vierailut on tarkoitettu ensisijaisesti lähiomaisille. Vierailijoita voi olla 1 – 2 potilasta kohden. Vierailujen aikana tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, välttää lähikontakteja ja säilyttää etäisyydet 1,5 - 2 m sekä rajoittaa huonetilakohtaisia henkilömääriä.