Isyysasiat ja elatussopimukset

 
Isyyden vahvistaminen ja lapsen huolto
 
Kun vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, on lapsen isyys vahvistettava. Lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojan luona. Maistraatti ilmoittaa äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojalle avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta. Tämän ilmoituksen perusteella lastenvalvoja lähettää vanhemmille kutsun isyysselvityksen tekemistä varten. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan lastenvalvojalta lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on. Lastenvalvoja lähettää isyysselvitysasiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa isyyden. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.
 
Lapsen asumis-, huolto- ja tapaamisoikeus
 
Mikäli avo- tai avioliitossa elävät vanhemmat eroavat ja heillä on alle 18-vuotiaita lapsia, on vanhempien sovittava lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista. Näitä koskevat asiat perustuvat lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Vanhemmat voivat tehdä sopimukset edellä mainituista asioista lastenvalvojan luona sen jälkeen kun avioero on pantu vireille tai avoliitossa olevat ovat muuttaneet erilleen.
 
Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta ja tapaamisista, asia voidaan laittaa vireille lapsen kotipaikan käräjäoikeudessa. Tuomioistuin voi antaa huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen kaikissa tilanteissa.
 
Elatusapu
 
Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykynsä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka kun tämä täyttää 18 vuotta. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapsesta elatusapua. Elatusapu vahvistetaan ensisijaisesti elatussopimuksella lastenvalvojan luona.
 
Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, on asia hoidettava käräjäoikeudessa.
 
Sosiaalitoimisto
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 

Sosiaalityöntekijä,

lapsiperhepalvelut,

lastenvalvoja

Anne Karvinen

040 4861 910

anne.karvinen(at)tuusniemi.fi