Ikäneuvola

 

Muistiterveys

Muistihoitajan työhön kuuluvat muistitutkimusten järjestäminen, tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä hoidon seuranta muistisairauden diagnoosin jälkeen.

Muistisairautta sairastavien määräaikaiskontrollit järjestetään muistihoitajan vastaanotolla. Hoitaja kutsuu asiakkaat vastaanotolle sovituin määräajoin.

Lisäksi muistihoitaja ohjaa aivoterveyteen sekä muistin heikentymisen ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa.

 

Sydänterveys

Sydänhoitajan työhön kuuluvat sydän- ja verisuonitauteja sairastavien neuvonta ja ohjaus, terveydentilan arviointi sekä sairauksia ennaltaehkäisevä elämäntapaohjaus.

Sydänhoitajan vastaanottotoiminnan tarkoituksena on erityisesti turvata sydänpotilaiden hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä ja/tai asiakkaan kotiuduttua sairaalasta.

Sydän- ja verisuonitauteja sairastaville sekä sairastumisen riskissä oleville järjestetään Tuusniemellä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ohjaavaa Tulppa-ryhmää. Ryhmän toiminta perustuu yhdessä tehtäviin toiminnallisiin harjoituksiin sekä vertaiskeskusteluihin. Ohjaajina ryhmässä toimivat sydänhoitaja ja sydänfysioterapeutti.

 

Omaishoitajien terveystarkastukset

Tuusniemen terveyskeskus tarjoaa kaikille omaishoitajille maksuttomia hyvinvointi- ja terveystapaamisia terveydenhoitajan vastaanotolla. Vastaanottokäynnillä keskustellaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä tehdään erilaisia terveydentilan mittauksia. Lisäksi terveydenhoitaja voi kertoa erilaisista omaishoitoperheelle suunnatuista palveluista. Kutsu terveystapaamiseen lähetetään omaishoitajille postitse.

 

Ikäneuvola

  • Tuusniemen terveyskeskus tarjoaa kaikille 75 vuotta täyttäville maksuttoman hyvinvointi- ja terveystapaamisen terveydenhoitajan vastaanotolla. Vastaanottokäynnillä keskustellaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä tehdään erilaisia terveydentilan mittauksia. Lisäksi terveydenhoitaja voi kertoa erilaisista ikäihmisille suunnatuista palveluista. Kutsu terveystapaamiseen lähetetään asiakkaille postitse.

 

  • 80 ja 85 vuotta täyttäville ikäihmisille, jotka eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä, terveyskeskus tarjoaa maksuttoman hyvinvointi- ja terveystapaamisen kotikäynnillä. Kotikäynnillä keskustellaan terveyteen, hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kotikäyntien tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja pärjäämistä arkitoimissa. Terveyskeskuksesta otetaan asiakkaisiin yhteyttä kotikäyntien sopimiseksi.

 

 

Ikäneuvola

Harjutie 2, 71200 Tuusniemi

 

Terveydenhoitaja 

044 7183 025