Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Vaikeavammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan pääasiassa hoivan, hoidon ja valvonnan tyyppistä apua tai avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. Kunta toimii palkkioiden sijaismaksajana.

Palveluohjaa neuvoo työnantajia ja työntekijöitä henkilökohtaisten avustajien työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia henkilöille, jotka ovat saaneet henkilökohtaisen avun päätöksen sosiaalitoimesta.

 

Apua myönnetään mm.

- päivittäisiin toimiin

- työhön ja opiskeluun

- harrastuksiin

- yhteiskunnalliseen osallistumiseen

- sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

- henkilökohtaista apua haettaessa tulee ottaa yhteyttä palveluohjaaja Sari Heiskaseen tai sosiaalijohtaja Eeva Seppäseen

 

Henkilökohtainen avustajatoiminta:

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtyminen ei vaadi erityistä koulutusta alalle

- työ on luonteeltaan avustamista, ei hoitamista tai hoivaamista

- henkilökohtainen avustaja auttaa niissä asioissa, joista suoriutumista työnantajan vamma tai sairaus haittaa

- avustettava ja avustaja laativat keskenään työsopimuksen, mutta palkan maksaa Tuusniemen kunta ns. sijaismaksajana

- henkilökohtaiseksi avustajaksi ryhtymistä voi tiedustella palveluohjaajalta tai sosiaalijohtajalta.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN VAMMAISPALVELUHAKEMUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN LOMAUTUSILMOITUS

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖSOPIMUS

TYÖVUOROTAULUKKO HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

ILMOITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ Henkilökohtainen avustaja

VALTAKIRJA

VAROITUS

 

Sosiaalitoimisto

Keskitie 22, 71200 Tuusniemi

 

Palveluohjaaja

Sari Heiskanen

044 7209 002

sari.heiskanen(at)tuusniemi.fi

 

Sosiaalijohtaja

Eeva Seppänen

044 7209 049

eeva.seppanen(at)tuusniemi.fi