Avoinna Tänään
19.11.2017
Kunnantalo
Suljettu
040 4861 900
Tuusniemen terveyskeskus
Suljettu
044 7183 005
Kirjasto
Suljettu
040 486 1921
Takaisin

Tarjouspyyntö hiihtolatujen ja moottorikelkkareittien kunnossapidosta

Tarjouspyyntö 27.10.2017

Tuusniemen kunnan vapaa-aikapalvelut pyytää tarjouksia hiihtolatujen sekä moottorikelkkareitin kunnossapidosta talvikaudella 2017 – 2018.

Hiihtolatuja on maastossa Lautalan ulkoilualueella (noin 2,5 km) sekä koulukeskuksen läheisyydessä (noin 1 km). Tavoitteena on, että ladut ovat avattu jokaisena viikonpäivänä aamupäivän aikana, mikäli keliolosuhteet sen sallivat.

Juojärvelle latu on tarkoitus tehdä satamasta Pahkasalon saaren ympäri (10 km) mikäli jää- ja lumitilanne sen sallivat. Työhön kuuluu myös jäälatujen merkitseminen ja merkkien poistaminen hiihtokauden loppuessa. Päätös jäälatujen tekemisestä tehdään alkuvuonna 2018.

Virallistettu moottorikelkkareitti on kuusi metriä leveä, ja se kulkee Tuusniemen kirkonkylältä Poutilanmäen kautta Laukka-ahoon (29 km/suunta). Reitin ja opasteiden kunto tulee tarkastaa alkutalvesta ennen kelkkailukauden alkua, ja tehdä tarvittavat huoltotyöt. Reitti tulee pitää ajettavassa kunnossa läpi talven moottorikelkalla tamppaamalla ja lanaamalla, tai latukoneella hoidettuna.

Työ suoritetaan tarjouksenjättäjän omalla moottorikelkalla / latukoneella ja muilla varusteilla.

Tarkemmat tiedot kunnossapidettävistä alueista (kartat), kunnossapidon tasosta ja käytännön järjestelyistä saa vapaa-aikasihteeri Sirkku Kumpulaiselta, puh. 040 845 7266 tai sähköpostilla sirkku.kumpulainen(a)tuusniemi.fi

Tarjoukset työn suorittamisesta (€/h, alv-eriteltynä) pyydetään jättämään kirjallisena viimeistään 9.11.2017 joko sähköpostilla Sirkku Kumpulaiselle tai lähettämällä osoitteeseen Tuusniemen kunta, vapaa-aikapalvelut, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi.

Tarjouksen voi jättää myös pelkästään hiihtolatujen tai pelkästään moottorikelkkareitin kunnossapidosta.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.


Kaavakuulutus 12.10.2017

Suvas-Kosulan rantaosayleiskaavan täydennyksen hyväksyminen

Kaavakuulutus 10.10.2017

Tuusniemen kirkonkylän asemakaavan muutos, kaavoituksen aloitus ja luonnoksen nähtäville asettaminen

Kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokouskutsu, 9.10.2017, tämän linkin takana.

Tervetuloa tutustumaan Tuusniemen kunnan uusiin kotisivuihin

 

Viisi Pohjois-Savon kuntaa on yhteisprojektissa Istekin kanssa uudistanut ja nykyaikaistanut verkkosivustonsa. Uudistuksella on pyritty vastaamaan kansalaisten odotuksiin verkkosivujen kautta tapahtuvaan viestintään, sähköisiin palveluihin ja informaation saatavuuteen päätelaiteriippumattomasti.

Verkkosivujen rakenteessa on pyritty kansalaisnäkökulmasta selkeään sisältörakenteeseen.  Sivut ovat nyt käytössänne, tutustukaa niihin ja antakaa palautetta, kehitämme sivustoa jatkuvasti.