Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisille järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on

  • tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö ennen ja jälkeen koulupäivän

  • tukea lapsen kasvua ja kehitystä

  • luoda perusta hyville vapaa-ajanviettotavoille

  • auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa

  • ennaltaehkäistä niitä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen yksinoloon ja valvomattomaan vapaa-ajankäyttöön

  • edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa

  • ehkäistä syrjäytymistä

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä erillisenä kerhotoimintana. Tuusjärvellä koululaisilla on mahdollisuus saada aamu- ja iltapäivähoitopaikka ryhmäperhepäiväkodista.

Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 7.00 - 17.00 välisenä aikana, mutta sitä ei järjestetä koulujen lomien aikana, eikä silloin myöskään peritä hoitomaksua. Toiminnasta vastaa perhepäivähoidon ohjaaja.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti I- ja II-luokan oppilaille ja ilmoittautuminen toimintaan tulee tehdä kirjallisesti 31.5. mennessä.

Hakemuslomake

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Iltapäiväkerhon välipalalista

Erityisruokavaliolomake

 
Päivähoitotoimisto
Harjutie 3, 2. kerros, 71200 Tuusniemi
 
Perhepäivähoidon ohjaaja
Johanna Joukanen-Miettinen
040 7210 695
johanna.joukanen-miettinen(at)tuusniemi.fi

Ryhmäperhepäivähoitokodit

Neuvokas 1-3-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi
044 7671 319

Neuvokas 4-5-vuotiaat
Harjutie 3, 71200 Tuusniemi

0400 537 423

Koululaisten iltapäiväkerho (Hippukka)
Keskitie 32, 71200 Tuusniemi

044 720 9041

Lystikäs
Hoikantie 46, 71210 Tuusjärvi

0400 225 893

Onnekas
Hoikantie 46, 71210 Tuusjärvi

0400 286 547